tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: vrste reči

Glagoli

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta su glagoli?

Glagoli su nesamostalne promenljive reči koje označavaju: radnju, stanje i zbivanje. Glagol u ličnom glagolskom obliku je predikat u rečenici. Svi glagoli u našem jeziku završavaju se na: ti i ći.

Radnja

Najveći broj glagola kazuje neku radnju. Ove glagole ćemo prepoznati po tome što subjekti svesno i voljno utiču na realizaciju glagolom iskazane radnje.

Primeri:

Kopati, učiti, slikati, igrati, pevati itd. Da li čete učiti, kopati itd. zavisi od vaše volje: hoču - neću.

Stanje

Glagoli koji kazuju neko stanje subjekta - realizuju se bez obzira na vašu volju, nekad čak i protiv vaše volje.

Primeri:

To su glagoli tipa: stideti se, pocrveneti, crveneti se, nicati, klijati, razboleti se, sanjati, tugovati itd. Ovi se glagoli realizuju bez obzira na vašu volju. Vi ponekad pocrvenite uprkos tome što to nije vaša volja.

Zbivanje

Ovi glagoli označavaju neko zbivanje u prirodi i teško im je odrediti vršioca.

Primeri:

Grmeti, zagrmeti, sevati, naoblačiti se, oblačati se, razdaniti se, svitati itd. Glagoli se menjaju po licima, vremenima i načinima.

Gramatička kategorija potvrdnosti i odričnosti

Ovo značenje glagolskih oblika je lako uočljivo: hoću - NEĆU, jesam - NISAM, radim - NE RADIM, učim NE UČIM itd.

Gramatička kategorija roda i broja

Glagolski pridevi (radni i trpni) imaju različite oblike za sva tri roda i oba broja (jedninu i množinu). Naravno, i glagolski oblici koji se grade pomoću radnog i trpnog glagolskog prideva (perfekat, pluskvamperfekat, potencija i futur II imaju različite oblike za sva tri roda i oba broja. Ostali glagolski oblici razlikuju samo oba broja (jedninu i množinu), a ne razlikuju rodove.

Primeri:

JEDNINA: Ja pišem, ti pišeš, on, ona, ono piše MNOŽINA: mi pišemo, vi pišete, oni, one, ona pišu. Iz ovog primera vidimo različite oblike za lica, broj (jednina i množina) - a NEMA razlike u rodu.

 

Infinitiv - ovde

 

Prezent - ovde

 

Glagolski prilog prošli - ovde

 

Glagolski vid i rod - ovde

 

Glagolski oblici

 

Imperfekat!

 

Perfekat

 

 

CONTACT