tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Perfekat

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je perfekat

Perfekat (prošlo vreme) je složen, ličan glagolski oblik koji kazuje da su se radnje, stanja i zbivanja izvršila u prošlosti:

Ljudi su sedeli na klupi i pripovedali doživljaje iz ratova.

Perfekat se gradi od enklitičkih (skračenih) oblika prezenta glagola JESAM i radnog glagoskog prideva glagola koji se menja. To je, dakle, složen glagolski oblik.

Krnji perfekat

Često se, međutim, u govoru i pisanju izostavi - enklitički oblik prezenta glagola JESAM, kao u primeru pripovedali, pošto smo već rekli enklitički oblik pomoćnog galagola Jesam (su), jer stilski je loše da se ponavljamo.

Takav perfekat zovemo krnji perfekat. Doduše, ispravno je i da smo rekli. Ljudi su sedeli na klupi i pripovedali SU doživljaje iz ratova. Ali prva verzija bolje i lepše zuči. Pogledajte kako bi ružno bilo da kažemo:

Ja sam ustao; ja sam doručkovao i ja sam otišao u školu. Mnogo je lepše:

Usato sam, doručkovao i otišao u školu. Zbog toga se u našem jeziku izostavljaju i lične zamenice: ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, ona, jer se iz glagolskog oblika VIDI i lice i to ne samo u perfektu.

Još valja reći da perfekat razlikuje lice, broj i rod. Ima, dakle, sva lica, sva tri roda (muški, ženski i srednji) i oba broja (jedninu i množinu).

Pravo (indikativno) i relativno značenje perfekta teško je razgraničiti, naročito u pripovedačkom stilu. Tu nam pomažu priloške odredbe za vreme: onda, tada i sl.

Poslovični (gnomski) krnji perfeat

Upotrebljava se u poslovicama:

Brada narasla, a pamet ne donela. Što kolevka zaljulala to motika zakopala itd.

Modalni pefekat

To je stav govornog lica prema neostvarenoj radnji:

Da smo došli brzo (uslov), čovek ne bi umro.

Deco, da ste odmah ućutali (zapovest).

Kvalifiktivni perfekat

To je oblik perfekta kojim se kazuju izvršene radnje koje daju stalno svojstvo subjekatskom pojmu.

Primeri:

Marko je diplomirao na Filoškom fakultetu.

Iznad klisure nadvile su se stene.

 

Prezent

 

Imperfekat!

 

 

CONTACT