tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Imperfekat

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je imperfekat

Imperfekat (pređašnje nesvršeno vreme) je prost, ličan glagolski oblik koji kazuje da su se radnje, stanja i zbivanja vršila u prošlosti, i da su dugo trajala:

Ljudi seđahu na klupi i pripovedahu doživljaje iz ratova.

Imperfekat se gradi isključivo od nesvršenih glagola. To su glagoli čija radnja traje neograničeno: sedeti, skakati, ljubiti itd. Imperfekat je arhaičan glagolski oblik i ne upotrebljava se u razgovornom jeziku. Umesto njega koristi se perfekat, prezent i aorist. Ovaj glagolski oblik još živi u pripovetkama i romanima starijih pisaca, kao stilsko izražajno sredstvo da se naglasi neizvesnot događanja. Rečenicu, koju sam naveo u primeru, danas niko ne bi izgovorio, već bi rekao: Ljudi su sedeli na klupi i pripovedali događaje iz ratova.

Kako se gradi iperfekat

Imperfekat se garadi tako što se na okrnjenu infinitivnu osnovu dodaju trojaki nastavci: 1. lice jd. - AH, JAH, IJAH 2. lice jd. AŠE, JAŠE, IJAŠE i 3. lice jd.AŠE, JAŠE, IJAŠE. U množini nastavak za 1. lice mn. - ASMO, JASMO, IJASMO, za 2. lice mn. - ASTE, JASTE, IJASTE i za 3. lice mn. AHU, JAHU, IJAHU. Zbog suglasnika J u imperfektu imamo glasovnu promenu JOTOVANJE

Primer:

Glagol IĆI - infinitivna osnova ID plus nastavak za 1. lice jd. JAH impefekat iđah. Kad upotrebimo nastavak IJAH javlja se sibilarizacija

Primer:

Glagol peći - infinitivna osnova je PEK plus nastavak za 1. lice jd. - IJAH = pecijah jer se K u nastavku za novi oblik reči - menja u C

Pripovedački imperfekat

označava da su se radnje, stanja i zbivanja izvršila u prošlosti i da su dugo trajala.

Primer:

Isakovič beše otišao, a za njim nestajahu i slike njenog prošlog života. (Seobe - M. Crnjanski)

Gnomski (poslovični) imperfekat

je oblik imperfekta koji se upotrebljava u poslovicama:

Primeri:

Kad se sinovac ženjaše ni strica ne pitaše, a kad se raženjaše i strinu priupitaše.

Kvalifikativni (opisni) imperfekat

Primer:

Prizor je bio divan: pod planinskim vrhovima prostirahu se tamne šume zelenih borova...

 

Glagolski oblici (prosti i složeni, lični i nelični)

 

Prezent

 

 

CONTACT