tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: glagolski oblici

Infinitiv

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je infinitiv

Infinitiv je prost, neličan glagolski oblik koji samo imenuje radnju, stanje i zbivanje, ne određujući vreme kad se radnja vrši, ni lice koje je vrši. Zato se on još zove neodređeni glagolski oblik. Svi glagoli u našem jeziku završavaju se na TI i ĆI.

Infinitiv i infinitivna osnova služe za građenje slođenih glagolskih oblika. Osim toga, infinitiv se u rećenici upotrbljava kao dopuna glgolima nepotpunog značenja: MOĆI, TREBATI, MORATI, HTETI.

Primeri:

Možeš pričati do zore, ali ja ti ne verujem. Treba napisati domaći zadatak. Moram ići u Šabac. Hteli su otići na utakmicu, ali su im došli gosti.

Napomena:

Sa prezentom pomoćnog glagola HTETI infinitiv gradi buduće vreme (futur I):

Ja ću gledati utakmicu, a ti idi na žurku.

Infinitiv se upotrebljava i sa glagolim delimičnog značenja: želeti, smeti, umeti i sl.

Primeri:

Marko želi položiti ispit, zato vredno uči.

Mi ne smemo zakasniti itd.

U rečniku glagoli moraju biti u infinitivu, kao što imenske reči (imenice, zamenice, pridevi i brojevi) moraju biti u nominativu. Ovo upamtite: ako igrate SLAGALICU gde se traži da od ponuđenih slova sastavite najdužu reč.

Infinitivna osnova

Infinitivna osnova osnova od glagola koji se završavaju na ti, a ispred toga imaju vokla gradi se prostim odbijanjem nastavka ti

Primeri:

Glagoli: pevati, igrati, skakati.

Infinitivna osnova od glagola koji se završavaju na STI i ĆI gradi se tako što se od 1. lica jednine aorisat odbije nastavak OH

Primeri:

Od glagola pasti 1. lice jednine aorista glasi padoh. Odbijemo nastavak oh infinitivna osnova je PAD.

Od glagola peći 1. lice jednine aorista glasi pekoh. Odbijemo nastavak oh infinitivna osnova je PEK.

U dalekoj prošlosti razvoja našeg jezika ovih problema nije bilo, jer svi glagoli su se završavali na TI

Primeri:

Glagoli: PEĆI, REĆI, SEĆI itd. - glasili su: PEKTI, REKTI, SEKTI.

Napomena

Infinitivna i prezentska osnova su iste kod glagola koji se završavaju na ti, a ispred TI imaju vokal

Primeri:

Od glagola: PEVATI, IGRATI, LJUBITI itd. infinitivna osnova pevati, igrati, ljubiti, a prezentska osnova: pevamo, igramo, ljubimo.

Od ovog pravila izuzeti su glagoli čija se infinitivna osnova završava zadnjonepčanim suglasnicima (K, G i H), jer u prezetu 1. lica množine u nastavku imamo vokal E, i dolazi do palatalizacije gde K, G i H prelaze u prednjonepčane: Č, Ž i Š.

Primeri:

Od glagola skakati infinitivna osnova je skakati, a prezentska - skačemo.

 

Glagolski prilog prošli

 

Imperfekat

 

Glagolski prilog sadašnji

 

Perfekat

 

Aorist

 

Prezent

 

 

CONTACT