tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: vrste reči

Veznici

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta su veznici?

Veznici su nepromenljive reči koje služe za označavanje veze među rečima i rećenicama. Pravi veznici su:

ali, i, pa, te, da, dok, jer, ako,

a nepravi: kada, već, samo, dakle, pošto, kako.

Sastavni veznici su:

i, pa, te,

Primeri:

Milan i Marija su učenici.

Jusuf siđe s konja, pa ode u kuću.

Suprotni veznici: A, ALI

Ovi veznici vezuju suprotne rečenice.

Primeri:

Mnogo je učila, ali nije dobila peticu,

Dugo je pešačio, a nije se umorio.

Veznik KAO

vezuje poredbene ili načinseke rečenice.

Primeri:

Trčao je kao da ga vetar nosi.

Marko je brz kao zec - (stilska figura poređenje).

Veznik JER

vezuje uzročne rečenice.

Primer:

Nije došao jer je bio bolestan.

Izgubili smo utakmicu, jer smo loše igrali.

Veznik KAD

vezuje vremenske rečenice.

Primeri:

Ručaću kad napišem zadatak.

Kad ručam, idem na utakmicu.

Veznik AKO

vezuje uslovne rečenice.

Primeri:

Položićemo ispit ako naučimo.

Ako budemo dobro igrali, pobedićemo.

 

Imenice

 

Zamenice

 

Pridevi

 

Brojevi

 

Prilozi

 

Predlozi

 

Glagoli

 

Rečce

 

 

CONTACT