tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: vrste reči

Prilozi

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta su prilozi?

Prilozi (adverbi) su reči koje stoje uz glagole, prideve, imenice i druge priloge. Neki prilozi imaju moć komparacije. U rečenici uz glagole imaju prilošku funkciju za: mesto (ovde), vreme (danas), način (brzo), uzrok (zašto) i količinu (malo, mnogo, dosta). U najvećem broju oni su nepromenljive reči. Prilozi uz prideve i priloge određuju stepen osobine koja se pridevima i prilozima označava.

Primeri uz prideve:

On je vrlo VREDAN.

Marko je bio neobično JAK.

Primeri uz priloge:

To si sasvim TAČNO rekao.

Vrlo RADO ću doći kod tebe.

Prilozi koji stoje uz imenicu određuju količiku onoga šta ona znači.

Primeri:

Poneli su mnogo NOVCA, a malo GARDEROBE.

Kupili su nešto NAMIRNICA i dosta PIĆA.

Komparacija priloga

Neki prilozi, kao pridevi, imaju moć komparacije.

Primeri:

Jelena brzo trči.

Miloš brže trči od Jelene.

Sulejman najbrže trči.

Kako razlikovati priloge od PRIDEVA?

Iz prakse mi je poznato da učenici prilikom određivanja vrsata reči - često greše, pa prilog proglase za PRIDEV. Ovde ne bi trebalo da dođe do zabune, ako se zna da su pridevi nesamostalne reč, a prilozi samostalne reči. Najčešća je grška kod prideva i priloga sa oznakom vremena i mesta. Treba znati da u ovim slučajevima PRIDEVI ne mogu bez imenice.

Primeri za prideve

zimski RASPUST,

jučerašnji DOGAĐAJ,

letošnji IZLET,

lanjski SNEG,

gornji, desni UGAO mreže.

ovdašnji KLUB.

Primeri za priloge:

Vreme: zimus, juče, letos, lane; Za mesto: gore, dole, ovde. Pravi prilozi nisu nastali od drugih reči.

Primeri:

juče, lane, pre, blizu, svuda itd,

Nepravi prilozi su nastali od raznih padežnih oblika imenica.

Primeri:

zimi, leti, kradom, krišom, noću. Od nekadašnjih skupova reči: sinoć, danas, jesenas; od izvedenih reči: ovde, onde, ovamo. Prilozi za način i količinu nastali su od prideva i imaju oblik prideva srednjeg roda: dobro, lepo, zanimljivo, malo, mnogo,

ili od prideva na SKI: prijateljski, drugarski, junački, engleski.

Primeri:

Ponašao se prijateljski prema nama.

Ivan je postupio drugarski.

Stari Vujadin je junački podneo muke.

Razgovarali su engleski i ništa ih nismo razumeli.

Napomena:

Prilozima po funkciji srodne su REČCE: bar, baš, čak, evo, eto, tek, već.

Došao je baš on, a Meho još čeka Marka.

 

Glagolski prilog prošli

 

Glagolski prilog sadašnji

 

Predlozi

 

 

CONTACT