tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Školska 2008/2009. godina

OKRUŽNO (GRADSKO) TAKMIČENjE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA IZ SRPSKOG JEZIKA I JEZIČKE KULTURE VIII RAZRED

Šifra: - - -

Red. brojZadaci
1.
Odredi glasovne promene izvršene u reči ogrešenje: - - - - - - - - - - - -
2.
Navedi zvučne usnene suglasnike: - - - - - - - - - - - - - -
3.
U navedenim rečima podvuci dva samoglasnika (vokala) sa dugouzlaznim akcentom:

h i g i j e n a, k o r a č a t i, d o l e t e t i, p o lj u b i t i

4.
Podvuci predloge koji se mogu naći i ispred i iza imenice u okviru predloško-padežne konstrukcije:

zbog, radi, prema, bez, uprkos, pri, ka

5.
Odredi vrste podvučenih reči u primeru:

Uh, što ne smem da mu se približim:

a) uh: - - - - - - - b) ne: - - - - - - - - - -

v) da: - - - - - - - - -- -

6.
Podvuci augmentative među sledećim primerima:

budaletina, glupak, dešnjak, bradurina, krivina, junetina

7.
Izdvoj prefikse u sledećim primerima:

a) zbratimiti se - - - - - - - - - - - -

b) raščupati: - - - - - - - - - - - - -

8.
Podvuci reč dobijenu pretvaranjem:

Bugarska, Belgija, Belorusija, Bangladeš, Brazil, Bosna

9.
Napiši sinonime podvučenih reči:

a) narativni prezent: - - - - - - - - - - -

b) partitivni genitiv: - - - - - - - - - - --

10.
Reči ikona, freska i manastir u srpski jezik su ušle iz:

a) latinskog jezika; b) grčkog jezika;

v) ruskog jezika; g) italijanskog jezika.

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

11.
U primeru: Soba s ulice bila je svetla, bela, čista odredi:

a) subjekat - - - - - - - - - - -

b) glagolski deo predikata: - - - - - - - - - - - - - - -

12.
Odredi funkciju zavisne rečenice u inverziji u primeru:

Pošto je tako nekoliko noći jednako radio, onda mu braća počnu zlobiti što oni nisu mogli jabuke sačuvati, a on je svaku noć sačuva.

- - - - - - - - - - - - -

13.
Preformuliši podvučenu rečenicu tako da ona postane bezlična:

Lepo je kad čovek putuje u društvu.

Lepo je - - - - - - - - - - - - - - - .

14.
Zaokruži slovo ispred primera u kojem se genitiv može zameniti nekim drugim padežom, a da značenje ostane isto:

a) Popij hladne vode, biće ti bolje.

b) Napij se hladne vode, biće ti bolje.

v) Čuvaj se hladne vode, biće ti bolje.

15.
Odredi vrste zavisnih rečenica po značenju:

a) Pokazao mi je čoveka čijem sam sinu predavao. - - - - - - - - - - - - - -

b) Doneo sam garantno pismo da dobijem vizu. - - - - - - - - - - - - -

16.
U primeru iz Memoara Prote Mateje Nenadovića:

Oni su bili tako okovani da nisu svojim rukama ni hleba do usta doneti mogli, nego u ih drugi nahranjivali. Čujemo mi u Brankovini taj nesrećni glas - Odredi:

a) glagolski oblik podvučenog glagola - - - - - - - - - - - -

b) značenje tog glagolskog oblika - - - - - - - - - - - - - -

17.
Precizno odredi glagolski oblik podvučenih glagola u primeru

Zauzeo seljak komad zemlje, a oštećeni došao svetom Savi na žalbu:

- - - - - - - - - - - - - - -

18.
U primeru: On podiže glavu i poče najzad da govori blagim glasom za podvučeni glagol odredi:

a) glagolski rod: - - - - - - - - - - - - - -

b) glagolski vid: - - - - - - - - - - - - - - -

19.
U Vukovom Srpskom rječniku iz 1818. postoji:

a) samo oblik ajduk;

b) samo oblik hajduk;

v) i oblik ajduk i hajduk.

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

20.
Prepiši pravilno, pisanim slovima, rečenicu: NA SPOMEN PLOČI SU IMENA SPONZORA A TO SU SKZ NOLIT ZAVOD ZA UČBENIKE I KREJATIVNI CENTAR.

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -- - - - - - -.

- - - - - - - - - - - - - - -

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

Rešenje testa ovde

 

Test sa okružnog takmičenja iz srpskog jezika za peti razred

 

Test sa okružnog tamičenja iz srpskog za šesti razred

 

Test sa okružnog tamičenja iz srpskog za sedmi razred

 

 

CONTACT