tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Školska 2008/2009. godina

OKRUŽNO (GRADSKO) TAKMIČENjE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA IZ SRPSKOG JEZIKA I JEZIČKE KULTURE VI RAZRED

Šifra: - - - -

Red. brojZadaci
1.

U pravilno napisanoj reči podvuci sve sonante:

PRESELENjE,

SAMOOPREDELjENjE,

OSVETLNjE

2.
Sledeću rečenicu dopuni pridevom izvedenim od imenice Donji Milanovac:

Svi znaju da je - - - - - - - - kraj poznat po praistorijskom arheološkom nalazištu Lepenski Vir.

3.
Pridevi LETAČKI, ČITAČKI i PLESAČKI izvedeni su sufiksom:

a) - ki

v) - čki

b) - ački

g) - ski

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

4.
U sledećim stihovima D. Radovića podvuci sve reči koje islustruju pojavu nepostojanog A:

Ima jedna mudrost stara,

drevna kao piramida,

što je tanko, to se para,

ili para, ili kida.

5.
Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj je - u funkciji objekta – upotrebljena reč u čijoj promeni se vrši sibilarizacija:

a) Zasadio je mladu brezu.

v) Radoznalo je gledala izloge.

b) Kolegi uvek rado pomažem.

g) Kupila sam joj kocke sa slovima.

6.

Napiši komparative prideva REDAK, VISOK i GUST:

REDAK – komparativ: -.- -

VISOK – komparativ - - -

GUST – komparativ: - - -

7.
Sledeću rečenicu dopuni slovima napisanim odgovarajućim oblicima osnovnih brojeva 50 i 4000:
  • U galaksiji udaljenoj - - - - - - - svetlosnih
  • - - - - - 50
  • godina, naučnici su nedavno otkrili džinovski dijamant prečnika - - - .kilometara
  • - - - 4000 ; nazvali su ga Lusi.
8.
U sledećoj rečenici podvuci sve reči u kojima je izvršeno jotovanje:

Progonjena srna bežala je pred lovačkim psima, pravila sve duže skokove preko potoka i žbunja i najzad se sakrila u gusto grmlje.

9.
Napiši koje su glasovne promene izvršene u obliku instrumentala jednine imenice RADOST:

- - - - - - - -

10.
U sledećoj rečenici podvuci objekatski skup reči:

Pozorišna publika oduvek je uživala u komedijama, satirama i skečevima.

11.
Podvuci glagole u čijim je oblicima prezenta izvršena palatalizacija:

MAHATI, DISATI, SEĆI, PISATI, PRESVUĆI, VEZATI, TEĆI.

12.
Glagole podvučene u sledećoj rečenici prepiši u obliku infinitiva i razvrstaj ih prema glagolskom vidu (prema trajanju radnje) i glagolskom rodu (prema predmetu glagolske radnje):

Imenica crkva postoji u gotovo svim slovenskim jezicima, a kod nas je zabeležena još u 12. veku, i to u darovnici kojom Stefan Nemanja poklanja imanja manastiru Hilandaru.

Glagol - POSTOJATI

glagolski vid nesvršen

glagolski rod prelazan

Glagol - ZABELEŽITI

glagolski vid svršen

glagolski rod prelazan

Glagol - POKLONITI

glagolski vid svršen

glagolski rod prelazan

13.
Sledeću rečenicu prepiši pisanim slovima i ispravi sve (gramatičke) greške:

Ja nikad ne bi pomislila da bi vi otišli na žurku bez mene.

- - - - - - - - -

14.
Zaokruži slovo ispred pravilno napisane rečenice:

a) U Zemunskoj biblioteci „Sveti Sava"; održaće se promocija knjiga mladih stvaralaca.

b) U zemunskoj Biblioteci „Sveti Sava" održaće se promocija knjiga mladih stvaralaca.

v) U zemunskoj biblioteci „Sveti Sava" održaće se promocia knjiga mladih stvaraoca.

g) U zemunskoj biblioteci „Sveti Sava" održaće se promocija knjiga mladih stvaralaca.

d) U Zemunskoj Biblioteci „Sveti Sava" održaće se promocija knjiga mladih stvaralaca.

15.
Sledeću rečenicu dopuni oblicima imperfekta 3. lica množine glagola SEDETI i 3. lica jednine glagola PRIPOVEDATI.

Najmlađi - - - - - - oko vatre, a neko od

- - - - - - - .sedeti – 3. lice mn.

od starijih im - - - - - - - -

- - - - - - - - - pripovedati – 3. lice jd.

16.
Koliko zavisnih rečenica ima u datoj složenoj:

Kada se u pozorištu digne zavesa, svi prate radnju na sceni i, naravno, ne vide šta se događa iza kulisa, a tamo se živo radi, podešavaju se svetla i pripremaju kostimi koje će glumci nositi.

- - - - - - - -

17.
Sledeću rečenicu dopuni oblicima aorista 1. lica jednine od glagola SETITI SE, OTRČATI i NAĆI:

Tek kada sam bio na autobuskoj stanici - - - - - - - - -

- - - - - - - - - .setiti se – 1.lice jd.

da sam zaboravio karte za bioskop, brzo - - - - - - - -

- - - - .otrčati – 1. lice jd.

kući i, srećom, - - - - - - ih

- - - - - - naći – 1. lice jd.

u školskoj torbi.

18.
Zaokruži slovo ispred pravilno napisane rečenice:

a) U nikakve glasine ne treba verovati.

b) Rekli su mi da se ovde niko s nikim ne može dogovoriti.

v) Ne smete govoriti ni u čije ime.

g) Šta će biti ako se ne složimo s ničijim predlogom?

19.
Podvuci pravilno napisane oblike trpnog glagolskog prideva:

DOVEŽEN, UVEZEN, TREŠEN, DOVEZEN, UVEŽEN, TRESEN.

20.

Sledeća rečenica je u upravnom govoru. Prepiši je ispravno pisanim slovima i dodaj sve znake interpunkcije:

AKO NEPROČITATE KNjIGU MILUTINA MILANKOVIĆA REČE VESNA NIKADA NE ĆETE SAZNATI ZANIMLjIVOSTI O VASIJONI I O SUNČEVOM SISTEMU

- - - - - - - - - - - - - - -

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

Rešenje testa ovde

 

Test sa okružnog takmičenja iz srpskog jezika za peti razred

 

Test sa okružnog tamičenja iz srpskog za sedmi razred

 

Test sa okružnog tamičenja iz srpskog za osmi razred

 

 

CONTACT