tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Školska 2008/2009. godina OKRUŽNO (GRADSKO) takmičenje učenika osnovnih škola iz srpskog jezika VIII razred

REŠENjA:

1. palatalizacija i jotovanje (redosled nije bitan)

2. b, m, v (redosled nije bitan)

3. h i g i j e n a, p o lj u b i t i

4. radi, uprkos

5. a) uzvik; b) rečca (partikula); v) veznik

6. budaletina, bradurina

7. a) s(-) b) raz(-)

8. Bugarska

9. a) pripovedački; b) deoni

10. b)

11. a) soba s ulice; b) bila je

12. priloškoodredbena (priloške odredbe/priloške odredbe za uzrok)

13. kad(a) se putuje u društvu

14. a)

15. a) odnosna; b) namerna

16. a) prezent; b) relativno (relativni/ pripovedačko/pripovedački, narativno/narativni)

17. krnji perfekat

18. a) prelazan; b) svršen

19. a)

20. Na spomen-ploči su imena sponzora, a to su(:) SKZ, Nolit, Zavod za udžbenike i Kreativni centar

 

◄ Nazad na test

 

 

CONTACT