tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Školska 2008/2009. godina

OKRUŽNO (GRADSKO) TAKMIČENjE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA IZ SRPSKOG JEZIKA I JEZIČKE KULTURE V RAZRED

Šifra: - - -

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Red. brojZadaci
1.

U sledećoj rečenici podvuci sve nenaglašene oblike ličnih zamenica:

Pošto su krenuli peške prema selu, a mi ostali u šumi, rekli smo im da donesu vode i za nas, a ako ih neko usput može uputiti, neka ga pitaju gde je najbliži izvor.

2.

Braća su spremila Miri doručak; na stolu su bili: puter, džem, sveže kifle, pa čak i vaza s prolećnim cvećem.

Imenice upotrebljene u navedenoj rečenici razvrstaj i – u obliku nominativa – upiši u sledeću tabelu:

vlastite imenice: - - - - - - - - - - - - - -

zajedničke imenice: - - - - - - - - - - - - -

gradivne imenice: - - - - - - - - - - - - - -

zbirne imenice: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.

Podvuci sve glagole koji nemaju istu infinitivnu i prezentsku osnovu

PRECRTATI, PRELETETI, PREPLIVATI, VIDETI, VEŽBATI, VOLETI

4.

Pre pet hiljada godina drevni Indijci su uzgajali šećernu trsku.

Napiši rečenične članove upotrebljene u navedenoj rečenici:

subjekat: - - - - - - - - - - - - - - -
predikat: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
objekat: - - - - - - - - - - - - -
priloška odredba: - - - - - - - - - - - - - - - -
5.
Zaokruži slovo ispred pravilno napisane rečenice:

a) Ko god ga je video kako vaja zna da on takoreći niodčega ume da načini skulpturu.

b) Ko god ga je video kako vaja zna da on takoreći od ničega ume na načini skulpturu.

v) Ko god ga je video kako vaja, zna da on takoreći ni od čega ume da načini skulpturu.

6.

Moj otac svakoga dana dva puta sluša vesti, a ja petkom kupim Zabavnik, ali ga – zbog obaveza – čitam tek uveče, i to s velikim zadovoljstvom.

U rubrike sledeće tabele upiši sve priloške odredbe upotrebljene u navedenoj rečenici.

Priloške odredbe:

za vreme: - - - - - - - - -

za način: - - - - - - - - - -

za uzrok: - - - - - - - - - - - - - -

za količinu: - - - - - - - - - - - - - - -

7.

U sledećoj rečenici podvuci reči upotrebljene u funkciji nepravog objekta:

 • Vesna, zaželeo sam se čitanja – kad završim roman, ispričaću ti priču za laku noć.
8
Zaokruži slovo ispred pravilno napisanih rečenica:
 • a) Zakonik cara Stefana Dušana proglašen je 21 maja 1349. godine.
 • b) Zakonik cara Stefana Dušana proglašen je 21. V. 1349. godine.
 • v) Zakonik cara Stefana Dušana proglašen je 21. maja 1349. godine.
 • g) Zakonik cara Stefana Dušana proglašen je 21. V 1349 godine.
 • d) Zakonik cara Stefana Dušana proglašen je 21. V 1349. godine.
9.
Podvuci nepravilno napisane reči:
 • KOLEKCIA, KAJSIJA, PION, KOLONIZACIA,
 • REGIJON, KOLEKCIJA, KOLONIZACIJA
10.
Sledeću rečenicu dopuni rečima (gramatičkim terminima) tako da dobiješ pravilnu tvrdnju:
 • Prema tome da li razlikuju lica ili ih ne razlikuju, imeničke zamenice dele se na
 • - - - - - - - - i - - - - - -- - - .
11.
Sedeo sam na klupi na keju, gledao reku i ptice kako lete u savršenom poretku i razmišljao o njihovom dugom putu u južne krajeve.
 • Podvučene glagole u obliku infinitiva razvrstaj u sledećoj tabeli na prelazne i neprelazne (prema predmetu glagolske radnje):
 • Prelazni glagoli: - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Neprelazni glagoli: - - -- - - - - - - - - - - - - - -
12.
Napiši infinitivne osnove glagola KRASTI i SEĆI:
 • KRASTI – infinitivna osnova: - - - - - - - - -
 • SEĆI – infinitivna osnova: - - - - - - - - - - - -
13.
U navedenoj rečenici odredi padeže podvučenih reči:
 • Uprkos protivljenju svojih roditelja, nastavio je da se bavi opasnim sportovima.
 • protivljenju - - - - - - - - - - -
 • svojih roditelja - - - - - - - - - -
 • opasnim sportovima - - - - - - - - - - - -
14.
U sledećoj rečenici precizno odredi vrstu podvučenih reči:
 • Kada nam na času tehničkog pomaže nastavnik, svako radi svoj posao i niko me ne ometa.
 • svako - - - - - - - - - - -
 • niko - - - - - - - - - -
15.
Sledeću rečenicu dopuni oblicima 1. lica množine budućeg vremena (futura I) navedenih glagola – STIĆI, OBIĆI i PROŠETATI SE – bez dodavanja lične zamenice:
 • U osam sat i - - - - - - - - u Madrid, - - - - - - - - -
 • (stići – 1. lice mn.) - - - - - - (obići – 1. lice mn.)
 • muzeje i - - - - - - - - - -kraljevskim vrtovima,
 • (prošetati se – 1. lice mn.)
 • a sutra putujemo u Saragosu.
16.
Sledeću rečenicu dopuni slovima napisanim odgovarajućim oblikom (osnovnog) broja 600:
 • Madrid se nalazi u srcu Španije i leži na - - - - - - - - - - - - 600 metara nadmorske visine.
17.
Koliko prostih rečenica ima u datoj složenoj:
 • U antičkoj Grčkoj pozorišne predstave bile su izuzetno omiljene, igrale su se po nekoliko dana, publika je dolazila iz svih krajeva zemlje i uživala, a na kraju su se birala najbolja umetnička ostvarenja. - - - - - - - - - - - -
 • 18.
 • Kako se zovu podvučeni glagolski oblici u sledećoj rečenici:
 • Možda će naši unuci putovati svemirskim brodovima, no, danas na duga putovanja obično idemo avionom, dok su ranije ljudi putovali znatno sporije – kočijama, brodom i vozom.
 • ĆE PUTOVATI - - - - - - - - - - - - - -
 • IDEMO - - - - - - - - - - - - - -
 • SU PUTOVALI - - - - - - - - - - - - -
19.

U proleće vreme je promenljivo.

U navedenoj rečenici podvučen je:

a) objekat

b) atribut

v) priloška odredba

g) imenski deo predikata

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.
20.
Sledeća rečenica je u upravnom govoru. Prepiši je ispravno pisanim slovima i dodaj sve znake interpunkcije:

REĆIĆU MAMI DA SE U ETNOGRAFSKOM MUZEJU NA STUDENTSKOM TRGU MOGU KUPITI KOPIE MUZEJSKIH PREDMETA

- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - --- - -- --

Rešenje testa ovde

 

Test sa okružnog takmičenja iz srpskog za šesti razred

 

Test sa okružnog tamičenja iz srpskog za sedmi razred

 

Test sa okružnog tamičenja iz srpskog za osmi razred

 

Stilske figure

 

 

CONTACT