tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Školska 2008/2009. godina OKRUŽNO (GRADSKO) takmičenjeučenika osnovnih škola iz srpskog jezika V razred

REŠENjA:

1. Pošto su krenuli peške prema selu, a mi ostali u šumi, rekli smo im da donesu vode i za nas, a ako ih neko usput može uputiti, neka ga pitaju gde je najbliži izvor.

2.
vlastite imeniceMira
zajedničke imenicedoručak, sto, kifle/ kifla, vaza
gradivne imeniceputer, džem
zbirne imenicebraća, cveće

3. proleteti, videti, voleti

4. subjekat: drevni Indijci; predikat: su uzgajali; objekat: šećernu trsku; priloška odredba: pre pet hiljada godina

5. v)

6. priloške odredbe:
za vremesvakoga dana, petkom, (tek) uveče
za načins velikim zadovoljstvom
za uzrokzbog obaveza
za količinudva puta

7. Vesna, zaželeo sam se čitanja – kad završim roman, ispričaću ti priču za laku noć.

8. v) d)

9. kolekcia, kolonizacia, regijon.

10. Prema tome da li razlikuju lica ili ih ne razlikuju, imeničke zamenice dele se na lične i nelične. (redosled nije bitan).

11.
prelazni glagoligledati
neprelazni glagolisedeti, leteti, razmišljati

12. krad-; sek-

13. protivljenju – dativ (jd.); svojih roditelja – genitiv (mn.); opasnim sportovima – instumental (mn.)

14. svako – opšta nelična imenička zamenica; niko – odrična nelična imenička zamenica

15. U osam sati stići ćemo / ćemo stići u Madrid, obići ćemo muzeje i prošetaćemo se kraljevskim vrtovima, a sutra putujemo u Saragosu.

16. Madrid se nalazi u srcu Španije i leži na šeststo / šest stotina metara nadmorske visine.

17. 5 (pet)

18. će putovati – buduće vreme / futur I; idemo – sadašnje vreme / prezent; su putovali – prošlo vreme /perfekat

19. g)

20. „Reći ću mami da se u Etnografskom muzeju na Studentskom trgu mogu kupiti kopije muzejskih predmeta“.

– Reći ću mami da se u Etnografskom muzeju na Studentskom trgu mogu kupiti kopije muzejskih predmeta.

◄ Nazad na testG5

 

Stilske figure

 

 

CONTACT