tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Književni pravci

Simbolizam, nadrealizam

egzistencijalizam i impresionizam

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Simbolizam

Simbolisti su se krajem 19. veka prvo javili u Francuskoj sa Bodlerom na čelu. Oni su krajnje nezainteresovani za društvena pitanja, a umetnost su sveli isključivo na pitanje lepe forme (parnasovci) i na pojavu čovekova duha koja je sama sebi cilj (umetnost radi umetnosti, larpurlartizam). Cilj umetnosti za simboliste nije da koristi čoveku i društvu, nego da posluži umetniku da izrazi svoj subjektivni odnos prema životu. Umetnika se ne tiče da li će ga razumeti čitaoci, on ne živi za njih, već za sebe, a njegovo umetničko stvaranje je samo njegovo lično zadovoljstvo. Pozitivan značaj simbolista je u tome što su oni veliku pažnju poklanjali formi. Oni su imenima materijalnih stvari simbolima označavali čitav kompleks misli i osećanja, otud i naziv simbolizam. Predstavnici ovog pokreta u nas su: Jovan Dučić, Milan Rakić, Vladislav Petković - Dis i dr.

Nadrealizam

Nadrealisti su još više pojačali iracionalistički karakter simbolizma, a svakodnevnu i razumljivu upotrebu jezika doveli do apsurda. Oni su proklamovali automatizam pesničkih slika, koje se javljaju kad je pesnik u nekoj vrsti bunila; ni u snu ni na javi, što od njega stvara: vizionara, mističnog proroka, fantasta. Otud sklonost nadrealista prema fantomima, magiji, religijskim kultovima divljaka, bolesnim dušama, jednom rečju prema svemu nadčulnom.

Egzistencijalizam

Osnivač ovog pokreta je Žan Pol Sartr. Po ovoj filozofskoj teoriji čovekom vlada osećanje straha i zbog toga se čovek oseća usamljen, napušten i izgubljen. Tragika čoveka je u tome što se ljudi međusobno ne razumeju. U toj borbi da bude shvaćen, čovekov život protiče u strahu, nespokojstvu i uznemirenosti, što život pretvara u trku ka smrti. Jedini spas od toga je da se čovek prepusti sojim nagonima. Glavni predstavnici ovog pravca su: Žan Pol Sartr, Hajdeter, A. Kami i dr. U našoj književnosti nema predstavnika ovog pravca.

Impresionizam

Ovaj izrazito subjektivni pravac tražio je vraćanje umetnika prirodi i neposredno izražavanje čulnih utisaka. Ovaj pravac imao je naročitog odjeka u slikarstvu.

Ekspresionizam

Ovo je izrazito subjektivistički pravac, koji od umetnika traži da samo izražava svoj unutrašnji život, bez obzira na objektivnu stvarnost.

Futurizam

Ovaj književni pravac od pisaca traži da izražavaju ritam modernog vremena, ritam industrijskih mašina i da prikazuju surovost modernog života. Glavni teoretičar ovog pravca je italijanski pesnik Marineti. Jednu varijantu futurizma predstavljali su ruski akmeisti (Majakovski).

 

Književni pravci: manifest i klasicizam

Književni pravci: romantizam i realizam

 

CONTACT