tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Fonetika

Šta su glasnici ili sonanti?

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta su glasnici ili sonanti?

Glasnici ili sonanti su pomalo slični samoglasnicima, jer pri njihovom izgovoru vazdušna struja prolazi neometano preko prepreka, pa su vrlo zvučni. U našem jeziku ima ih osam: J, N, LJ, L, R, V, NJ, M . Nije ih pojedinačno lako zapamtiti. Mnogo lakše je upamtiti sledeću rečenicu: Jedan N LJubitelj Lepih Ruža Voli NJihov Miris.

Kad rešavaš zadatak u kojem se traži da navedeš glasnike (sonante) u sebi izgovaraš reč, po reč i pišeš samo prvo slovo.

Vežba

U sledećoj rečenici podvuci sonante (glasnike)!

J e d n a   l a s t a   n e   č i n i   p r o l e ć e,   a   n i   j e s e n   j e d a n   c v e t   u v e l i.

 

Opširnije o fonetici ovde

Fonetika bez muke za osnovce

 

Zvučni i bezvučni suglasnici

 

Glasovne promene

 

Tom Sojer - prepričano - ovde

 

CONTACT