tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Kviz TEST iz gramatike:

Suprotne rečenice

Autor: Petar Jokić

Klikni na kružić tačnog odgovora!

1. Suprotne rečenice u složenoj rečenici su :

nezavisne zavisne

2. Suprotan odnos ilustruje rečenica:

Mira pročita, pa zapiše. Steva sve zna, a Mile ne zna ništa.

3. U pisanju suprotne rečenice obavezno odvajajamo zapetom (zarezom):

može, a nije obavezno tačno

4. Karakteristični veznici za suprotne rečenice su:

a, ali, nego, već i, pa, te

5. Ako smisao rečenice: Steva sve zna obeležimo u ovom smeru →, smisao rečenice Mile ne zn ništa obeležićemo u:

istom smeru suprotnom smeru

6. Jedna stilska figura je odličan primer suprotnog odnosa u složenoj rečenici. To je:

kontrast poređenje

7. Antonimi su reči suprotnog značenja. Šta je antonim za reč SREĆA:

NESREĆA ŽALOST

8. Gde se bolje uočava bela boja?:

na sivoj pozadini na crnoj pozadini

9. Visoka devojka pored niske devojke izgledaće:

još viša malo niža

10. Hoće li se naporedni odnos prostih rečenica izmeniti ako u rečenici: Sunce sija, a kiša pada - umesto veznika A - stavimo veznik I:

neće hoće

Vaš rezultat:

OCENE

  • Ako imaš 9 i 10 tačnih odgovora Ti si odlično shvatio/la suprotan odnos prostih nezavisnih rečenica.
  • Vrlo dobro je ako imaš 7 i 8 tačnih odgovora.
  • Dobro je ako imaš 5 i 6 tačnih odgovora
  • Ako imaš manje od 5 tačnih odgovora, pokušaj ponovo da rešiš TEST

Kako osvojiti devojku

 

 

CONTACT