tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lektira

Šuma Striborova

tabanovic.com

Autor: Ivana Brlić-Mažuranić

Tema bajke: Stradanje starice od pakosti svoje snahe.

Ideja ( poruka) bajke: U životu treba da razlikujemo dobro od zla, poštenje od nepoštenja, ljubav i dobrotu od mržnje i zlobe i da se uvek za pobedu dobra nad zlim treba boriti

Fabula

Začarana šuma Striborova, u kojoj se dešavaju mnoga čuda, ostaće takva "dokle god u nju ne stupi onaj kojemu je milija njegova nevolja nego sva sreća ovoga svijeta". Momak je zašao u začaranu šumu da naseče drva. Tu je bila u obliku zmije "ljudska duša, rad grijeha i zlobe ukleta". Nju je ukletosti mogao osloboditi samo mladić koji bi se venčao sa njom. Da bi zavela naivnog mladića, ukleta duša se iz zmijskog oblika pretvorila u lepu devojku, ali joj je u ustima i dalje stajao gujin jezik. Mladić dovodi u kuću devojku. Kad mu je oprezna i pametna majka rekla da je doveo guju-devojku, sin se skamenio od čuda: otkud njegova mati znade da je ono bila guja? Razljuti se u srcu i pomisli: "Moja majka mora da je vještica. I odmah zamrzi na majku". Počelo njih troje živjeti zajedno, ali ono zlo i naopako: Snaha jezičkiva, nazlobna, proždrljiva i goropadna. Majka je morala da se pokorava i da izvršava sve zapovesti goropadne snahe: da joj sa litice visoke do oblaka donese snega da se umije i da ide na zamrznuto jezero i uhvati šarana za ručak. "Domaći" (patuljci) pomažu majci da pred sinom otkrije guju-snahu tako što su pod kvočku podmetnuli svračija jaja, a kad se izlegli, snaha, kao svaka guja, polakomi se na svračiće i isplazi jezik. Kad je sin video, u prisustvu celog sela , da mu žena ima gujin jezik, još više se razbesneo i majku iz kuće izbaci. Majka odlazi kod šumskog starešine Stribora, koji želi da joj pomogne da se u selo vrati mlađa za 50 godina, ali pod uslovom da iz sećanja izbriše sina. Majka, međutim, odgovara: "Ali ja volim ostati u svojoj nesreći, a znati da imam sina, nego li da mi daš sve blago i dobro ovoga svijeta, a da moram zaboraviti sina." Ovaj odgovor majke učinio je da prestanu čari u Striborovoj šumi, jer je u nju konačno kročio neko kome je bila draža njegova nevolja nego sva sreća ovoga sveta.

Likovi

Majka: je mudra, oprezna, ali i trpeljiva. Najveća njena odlika je: neizmerna ljubav i privrženost prema sinu.

Sin: Pošten je, ali lakoveran, povodljiv, naivan, "slep kod očiju", ne razlikuje istinu od laži, te tako postaje nepopravljiv i nepravedan prema majci, ali na kraju uviđa u kakve je životne zamke upao. Kaje se, od majke traži i dobija oproštaj i nalazi svoj pravi životni put.

Snaha Spolja gladac, a unutra jadac, Na jeziku med, a u srcu jed. Ove narodne poslovice odgovaraju snahinim osobinama. Dakle, "ujedljiva kao prava zmija", proždrljiva, goropadna sa svim negativnim ljudskim osobinama. Ta njena zla obavijena su devojačkom spoljnom lepotom, ali im je, ipak, ostao jedan znak prepoznavanja. Koji? Zmijski jezik. I danas za neku pokvarenu i lošu osobu kažemo: on je prava guja, odnosno, on je prava zmija.

Razgovor o bajci Šuma Striborova

Kakva je šuma Striborova?

To je začarana šuma u kojoj živi Stribor, šumski starešina i čarobnjak, zmije u kojima su uklete duše grešnih ljudi, duhovi, životinje koje se upravljaju po komandama drugih fantastičnih stvorova.

Dokle će ostati takva?

"Dokle god u nju ne stupi onaj kojemu je milija njegova nevolja nego sva sreća ovoga svijeta".

Ko otklanja čaroliju?

Majka, jer više voli sina nego sve blago ovoga sveta.

Zbog čega se sin ženi devojkom, iako zna da je bila zmija?

Očaran je njenom spoljašnjom lepotom.

Kako se snaha ponaša prema svekrvi?

Goropadno i hirovito, traži od nje da joj sa litice visoke do oblaka donese snega da se umije i da ide na zamrznuto jezero i uhvati šarana za ručak.

Ko pomaže da se otkrije istina za lepotu devojku?

"Domaći" (patuljci) pomažu majci da pred sinom otkrije guju-snahu tako što su pod kvočku podmetnuli svračija jaja, a kad se izlegli, snaha, kao svaka guja, polakomi se na svračiće i isplazi jezik.

Šta misliš o postupcima sina prema majci?

Njegovo ponašanje je za osudu. Zatravljen spoljašnjom lepotom svoje žene ne veruje ni svojim očima, pa bes iskaljuje na majci koja ga uprkos svemu mnogo voli.

Zašto je majci draža njena nevolja nego sva sreća ovoga sveta?

Kada joj Stribor, starešina šume, ponudi mladost i lepotu pod uslovom da iz sećanja izbriše sina, ona odgovara: "Ali ja volim ostati u svojoj nesreći, a znati da imam sina, nego li da mi daš sve blago i dobro ovoga svijeta, a da moram zaboraviti sina."

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

O piscu - ovde

 

 

CONTACT