tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lektira

Osman

Autor: Ivan Gundulić

tabanovic.com

Književni rod epika

Književna vrsta ep

Istorijska osnova: Kada se odigrala Hotinska bitka 1621. između Poljaka i Turaka, Gundulić je radio na prevodu Tasovog epa „Oslobođeni Jerusalim". Zbog toga što je bio suzbijen kod Hotina, car Osman II je spremao osvetu janjičarima koji su se pobunili, svrgnuli ga s prestola i ubili 1622. Kao hrišćanin i Sloven, Gundulić je u hrabrom držanju Poljaka kod Hotina video trijumf hrišćanstva nad islamom, Slovena nad Turcima. U boju i tragičnoj sudbini Osmanovoj pesnik je video građu za ep.

Fabula

1. pevanje

Na samom početku pesnik iznosi razmišljanje o prolaznosti ovozemaljskih vrednosti, vlasti, moći, bogatstva, sreće i mladosti. Sama priča počinje Osmanovom odlukom da pođe na Istok kako bi prikupio novu vojsku s kojom bi opet krenuo u osvajanja.

2. pevanje

Osman saziva primanje za svoje najbliže saradnike, velikog vezira Dilavera, sveštenika i učitelja hodžu te crnca Haduma. Dilaver ga savetuje da odmah ubije svog strica Mustafu, njegovu majku i njegovog zeta Dauta jer su oni trajna opasnost za presto, tim više što je Mustafina majka veštica koja čarolijama pokušava svog sina postaviti za cara. Hodža mu savetuje da ne uzima ženu niskog roda, a crnac eunuh kaže da neka ne ide na Istok dok se nije osigurao protiv Poljaka te da se ne može voditi rat na dve strane. Osman ne želi ubiti Mustafu već šalje sposobnog Ali-pašu Hercegovca u Varšavu da sklopi mir.

3. pevanje

Poklisar Ali-paša u pratnji bega bogdanskog (moldavskog) kreće u Poljsku na pregovore. Putem prolazi preko Bugarske, Rumunije i preko Hoćima gde se prošle godine održala strašna bitka, a sada je sve prepuno turskih kostiju.

4. pevanje

Tokom puta Ali-paša pripoveda begu tok prošlogodišnje bitke. Spominju se brojna imena i narodi koji su učestvovali u bici, a takođe se spominje i Sokolica, žena-ratnica, kći mongolskog kana, između koje i Osmana postoji skrivena ljubav.

5. pevanje

U jednom trenutku Ali-paša susreće poljsku ženu ratnicu Krunoslavu, čiji zaručnik, vitez Korevski, leži zarobljen u tamnici u Carigradu. Ona je njega pratila u svim bitkama, a u Hoćimskoj bici se u dvoboju borila sa Sokolicom. Sad se raspituje kod Ali-paše za sudbinu svog zaručnika koji je zbog izdaje Bogdanaca pao u tursko zarobljeništvo.

6. pevanje

Saznavši za nesretnu sudbinu Korevskog, Krunoslava u obližnjoj šumici nariče za njim. Potom ugleda grupu pastira i pastirica u veseloj igri. NJihova ljubavna igra i sreća je potiču da preobučena krene u Carigrad i oslobodi Korevskog, nameravajući podmititi Turke. Za to vreme, u Carigradu Osman šalje Kazlar-agu u južne i istočne krajeve da mu nađe devojke plemenitog roda kako bi se mogao oženiti.

7. pevanje

Kazlar-aga skuplja devojke po carstvu. Potom čuvši za Sunčanicu krene prema Smederevu.

8. pevanje

Kazlar-aga zatiče u Smederevu slepog starca LJubdraga koji je imao 12 sinova, a sada su svi mrtvi i jedino mu je preostala kći Sunčanica da mu bude uteha pod stare dane. No Kazlar-aga ipak odvodi Sunčanicu. Na putu susreću glasnika koji nosi Osmanovo pismo u kojem mu naređuje da potraži Sokolicu jer želi da ga ona prati na Istok.

9. pevanje

Bitka kod Hoćima U proteklih godina dana nakon Hoćimske bitke Sokolica sa svojom ženskom družinom hara po Evropi. Na godišnjicu bitke Vladislav odlazi u svečani lov, pri čemu se pripoveda o njegovoj slavi i veličini. Za to vreme među poljske žene koje su se kupale na jezeru upada Sokolica sa svojih dvanaest ratnica. Vežu Poljakinje za okolna stabla i same se odlaze kupati. Odjednom ih opkoli Vladislav sa svojom družinom za lov, ali je ne zarobi, već joj pokloni slobodu uz njeno obećanje da neće više napadati hrišćane. Ona mu nato pokloni svoju ogrlicu i krene prema Carigradu, a putem dobije Kazlar-aginu vest da požuri jer je car željno očekuje.

10. pevanje

Vladislav se vraća u Varšavu jer stiže Ali-paša u svojoj mirovnoj misiji.

11. pevanje

Nakon čitanja Osmanove poslanice, tj. mirovne ponude, u dvorani nastaje žamor. Poljaci uzvraćaju svoje uslove mira te i jedni i drugi razmenjuju vredne darove.

12. pevanje

Po povratku Ali-paše u Carigrad svi izražavaju sreću zbog sklopljenog mira. Međutim, Korevski je i dalje u tamnici, a Krunoslava stiže u Carigrad sa namerom da ga oslobodi. Preobukla se u muškarca i pokušala podmititi njegovog tamničara Rizvan-pašu, ali on je prevari i zatvori u tamnicu s Korevskim.

13. pevanje

Đavo u paklu besni zbog pobede Poljaka tj. hrišćana i šalje svoje demone da podstiču Turke na stalno izazivanje sukoba.

14. pevanje

Osmanov astrolog proriče zlu sudbinu i kaže mu da ne bi smeo ići na Istok, ali on svejedno ne odustaje. Kasnije Osman sanja proroka Muhameda koji mu iz ruke iščupa Kuran i pritom opali šamar. Jedan se demon, ili sam đavo, pretvori u lik hodže i uđe u Osmanovu spavaonicu. Osman se probudi i ugleda hodžu koji mu govori kako svakako treba ići na Istok i prikupiti novu vojsku. Hodža nestane i pretvorivši se u sovu odleti iz palate. Za to vreme Rizvan-paša ubija i Korevskog i Krunoslavu: u smrtnoj borbi ih ubiju metkom u leđa.

Bitka kod Hoćima 15. pevanje

Stvari kreću nizbrdo: Osman ujutro saziva veće i obaveštava ga o sklopljenom miru. Budući da je jedan od uslova mira i oslobađanje Korevskog, on doziva Rizvana da ga oslobodi. Ali on je Korevskog već ubio, nakon čega je i sam počinio samoubistvo. Istovremeno je i Kazlar-aga doživeo nezgodu. Na putu u gradu Jedrenu pobegla mu je Sunčanica tako da se Osman ipak ženi Sokolicom.

16. pevanje

Kad je janjičarska vojska čula za Osmanove namere, počela se buniti jer su svi mislili da on ide na Istok po vojsku koja će pobiti janjičare kao osvetu zbog nediscipline kod Hoćima.

17. pevanje

Saziva se veće, a Dilaver poziva na vernost caru i najstrože kazne za pobunjenike. Husein-paša ga savetuje da se brani, ali i da im malo popusti. Međutim, Osman ne uradi ništa, već samo svim svojim savetnicima da stražu, dok sebe ostavi bez nje računajući da vojska neće napasti svog cara. Mustafina majka nagovara Daut-pašu na pobunu, a on, zaveden obećanjima o vlasti, pristaje.

18. pevanje

Daut-paša staje na čelo pobunjenih janjičara. Počinju borbe i ubrzo pobunjenici kreću i na nezaštićeni carski dvor.

19. pevanje

Pobunjenici lako provaljuju u carski dvor. Osman šalje pregovarače, Baš-vezira i Kazlar-agu, ali ih pobunjenici ubijaju. U zoološkom vrtu carske palate, u jednoj od jama za životinje, pronađu Osmanovog strica Mustafu. Osman šalje i Husein-pašu da im objasni kako je Mustafa slabouman i kako ne može biti car. Ali pobunjenici ubijaju i Huseina i Ali-pašu, a njihove glave, zajedno s Hadumovom i Dilaverovom, nabiju na koplja. Potom otimaju Osmana i dovode ga pred Mustafu.

20. pevanje

Na zajedničkom zboru pobunjenika predvođenih Dautom postavljaju Mustafu za cara. Mustafa naređuje da Osmana zatvore u Jedi-kulu. Uz pesnikova razmišljanja o prolaznosti sveta i nasilništvu vlasti dolazi i Dautova naredba da se Osmana zadavi 'poput psa'. Snažni crnac ga davi maramom, a telo mu bace u grob. Na kraju Gundulić razmišlja kako je zapravo pravi car svima jedino Bog.

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

O piscu

Ivan Dživo Gundulić (ital. Giovanni Francesco Gondola, nadimak Mačica; 9. januar 1589 — 8. decembar 1638) je bio jedan od najznačajnijih srpskih pesnika iz Dubrovačke Republike. Poznat je po epu Osman, koji predstavlja najznačajnije delo dubrovačke književnosti i najuspeliji slovenski barokni ep, kao i po pastoralnom delu Dubravka. SANU ga je uvrstila među 100 najznamenitijih Srba. Referentne institucije u Hrvatskoj ga smatraju hrvatskim pesnikom.

Osman - likovi

 

 

CONTACT