tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lektira

Čuvaj se senjske ruke

tabanovic.com

Autor: August Šenoa

Književni rod: epika

Književna vrsta: roman

Tema: Borba senjskih uskoka za opstanak na svom tlu.

Ideja (poruka): Ljudsko je pravo čoveka da se odupre tiraniji i ropstvu bez obzira na cenu; narod koji je ponosan i hrabar izboriće i dočekati svoju slobodu.

Mesto i vreme radnje Radnja se odvija u Senju, te delomično u Veneciji, Rijeci i Gracu krajem 16. i početakom 17. veka.

Fabula

1. Dume (početak radnje)

Bilo popodne u kasnu jesen. U Vrbniku na ostrvu Krku lepu šesnaestogodišnju devojku Dume nagovaraju da se uda za mletačkog plemića Vitorija Barbara. "Djevojka stupi pred Vitorija, prekrsti ruke na prsima i ošinuv ga velikim sjajnim okom, reče ozbiljno:

- Nikad!

Mlečić problijediv, skoči na noge.

- Nikad, velite? - odvrati drhtavim glasom - je li mletački plemić zaslužio tu riječ od vas za svoju odanost, za svoje poklone?"

Vitorio je hoće na silu odvesti; Dume beži niz strme stene prema moru. Mlečići je proganjaju, no, u olujnom nevremenu iskrsava uskočka lađa i, pred zaprepaštenim progoniteljima, iz lađe iskače snažni senjski vojvoda Juriša Orlović i odnosi im ispred nosa uplašenu devojku.

2. Lažna obećanja (zaplet)

Senjski uskoci postali su Mlečanima "trn u peti" i oni nastoje svim silama da ih unište. Pod izgovorom da sprečavaju gusarenje, zatvorili su sve prilaze Senju s morske strane. S kopna na, uskoke vrebaju Turci, a austrijske vlasti ništa ne čine da zaštite svoje područje. Uskoci, kao branitelji svog ognjišta već dugo nisu od Beča dobili platu za vojnu službu, a od Mlečana ne mogu isplovljavati na more i trgovati pa je stanje u gradu vrlo teško. Saznaje se da ih Beč namerava raseliti, pa najugledniji Senjani se sastaju u krčmi Crnog Nike tražeći izlaz iz teške situacije. Na sastanak dolazi i Juriša Orlović pošto je svoju devojku Dumu sklonio u kuću uglednog plemića Martina Posedarića. U grad stiže i Marko Antun de Dominis, senjski biskup i splitski nadbiskup, koji pokušava da dokaže kako su glasine o raseljavanju lažne. Međutim, baš u tom času Arbanasi (čitaj Šiptari), mletački plaćenici, napadaju senjske lađe. Biskup ipak uspeva da ubedi senjske glavešine da Arbanasi nisu pod mletačkim zapovedništvom i mir je ugovoren. Republika dozvoljava da Senjani mogu broditi u neoružanim barkama po Kvarneru.

3. Senjski biskup "trojanski konj"

Biskup senjski Marko Antun de Dominis, hrvatskog porekla, ide u Veneciju i nudi svoju pomoć za uništenje senjskih uskoka. Tamo se sastaje s članovima državnog veća i dogovara da će Mlečani preko svojih diplomatskih veza isposlovati da za vojnog zapovednika Senja dođe zloglasni baron Josip Rabata.

4. Prosidba

U kuću Martina Posedarića dolazi Jure (Đuro) Daničić, sin Martinova pobratima Ivana da prosi Martinovu kćerku Klaru. Mlade blagosilja Klarina slepa baka Lucija i unuci poklanja zlatan križ (krst) sa lancem, koji je dobila od svoje majke.

5. Otkrivena prevara

Pred Božić u fratarskom samostanu (manastiru) sastali se: otac Viktor, kapetan Danilo Barbo, knez Martin Posedarić, vojvode Đuro (Juraj) Daničić i Juriša Orlović, kastelan Vuk Hreljanović, vlastela i starešine Vuk Matijašević, Antun Mikulčić i Mihovil Radić. Uz rumenu kapljicu razgovaraju. Ulazi redovnik Cipriano Guidi i obaveštva ih: "Vaš pastir, Mark-Antun, vas je izdao Mlečićima. Zavjerio se tajno da će svoje stado izdati vuku." Senjani će biti raseljeni, a za zapovednika postaviti generala Josipa Rabatu, koga posebno mrzi kapetan Barbo kojem je obesčastio sestru Karlotu koja je od tuge umrla.

6. Dolazi vojska

Pred karaj januara (siječnja) okuplja se silna vojska da krene na Senj i zauvek uništi uskoke, za koje Mlečani kažu da su ljudošderi. Udružili se mletački krst (križ) i turski polumesec, a saglasna je i nemačka carevina. Ciprijano nije uspeo nagovoriti senjskog biskupa Maraka Antonija da ne radi protiv Senjana i proklinje ga.

7. Josip Rabata ulazi u grad

Saznavši za dolazak neprijateljske vojske većina Senjana beži iz varoši. Rabatin dolazak najavljuju crkvena zvona i topovi. Senjske ulice su puste, samo knez Martin suznih očiju stajaše na prozoru. Italijani piju i pevaju: Morte ai Segnani (ital.) - smrt Senjanima.

8. Rabatin teror

U Senju počinje Rabatin teror. Pretresaju se kuće, neke uskoke izručuju mletačkim vlastima koje ih ili vešaju ili šalju na galije, a Rabata lično naređuje da se obese viđeniji Senjani kako bi zaplašio narod. Danilo Barbo moli Rabatu da prestane s terorom, no ovaj ga smenjuje s položaja kapetana. Rabata je sazvao najuglednije Senjane, i onda naredio da ubiju Martina Posedarića i ledeničkog plemića Marka Margitića. Njihove odsečene glave istakao je na vrata tvrđave.

9. Lucija traži telo svoga sina

Očajna Martinova majka, slepa starica Lucija, dolazi pred Rabatu, traži telo mrtvog sina i proklinje zlotvora.

10. Izdajnik Bogdanić

Vitorio Barbaro sad je u Rabatinoj službi i kuje plan da uhvati Jurišu Orlovića i osveti se zbog Dume. Izdajica među uskocima je pijanac Bogdanić, koji je na prevaru uhvatio Crnog Niku i za to dobio 10 cekina, sad mu nude 40 zlatnika da namami Orlovića u grad.

11.Bogdanićeva smrt

Jedna baba i dečak javljaju Dumi da je u gradu Vitorio. Utom stiže i Juriša. Dume sakriva Jurišu u podrum. Dolazi poručnik Kapogroso s vojskom, sve pretražuju, ali ne uspevaju naći Jurišu. Međutim, Bogdanić žali za nagradom i vreba. Juriša ga hvata i sa zidina tvrđave baca ga zajedno sa stražarom. Sutradan su našli njihova beživotna tela, a Juriša beži iz Senja.

12. Seoba

Rabata je skupio 300 uskoka koji sa porodicama, pred njegovim očima i jakom vojskom napuštaju grad, odlazeći prema Otočcu, Brinju i Prozoru u Lici. De Dominis blagosilja Senjane koji napuštaju svoja ognjišta, a narod ga mrzi, jer zna da je to zapravo njegovo delo. Barbo obećava Klari da će osvetiti njenog oca.

13. Otkriveno pravo lice Rabate

Barbo odlazi k nadvojvodi Ferdinandu gde razotkriva pravo lice Josipa Rabate i de Dominisa, te njihovo šurovanje s Mlečanima. Nadvojvoda obećava da će se Rabati i de Dominisu suditi za zločine.

14. Sprema se osveta Rabati

Rabata i de Dominis se čude zašto nadvojvoda osuđuje raseljavanje uskoka i zapoveda da se za komandanta Senja postavi Orlović. Međutim, Rabata planira da se reši Juriše tako što će ga na čelu vojske zajedno sa Daničićem poslati na front u Kanižu. Istovremeno u jednoj špilji sastali se uskoci, te spremaju osvetu Rabati.

15. Smrt Jospa Rabate (vrhunac radnje)

Rabata se sprema na novu dužnost u Karlovac, a Kapogrso u Firencu. Međutim, Orlović se iznenada vraća u senjsku tvrđavu. General Rabata je besan i hapsi Orlovića, ali uskoci razbijaju vrata na tvrđavi.Na čelu su Dume, plemić Pavle Milovčić i Juraj (Đuro) Daničić. Antonio Kapogroso organizuje otpor. Ginu borci na obe strane; oslobođen je Orlović; ubijen Rabata, a njegova glava istaknuta iznad vrata tvrđave; ubiše i Antonija, koji se skrivao u dimnjaku. Uskoci traže de Dominisa, ali je on pobegao pre okršaja.

16. Venčanje (rasplet)

U kući Posedarićevoj, venčavaju se Đuro Daničić i Klara. De Dominis je postao splitski nadbiskup, nije kažnjen za delovanje protiv vlastitog naroda.

17. Dominis na lomači

Godine 1614.Dominisovo telo javno je spaljeno u Rimu zajedno sa njegovim knjigama, jer je radio protiv svoje vere i svoga naroda.

18. Epilog

Minule su godine, pa i vekovi. Propala je Mletačka Republika, umrli davno senjski vitezovi; samo osta narodna pesma: "Čuvaj se senjske ruke!"

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

Čuvaj se senjske ruke - likovi ovde

 

O piscu - ovde

 

Uskočki ciklus pesama - ovde

 

 

CONTACT