tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Pravopis:

Rečca NE

uz glagole

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Pravilo je da se rečca NE uz glagole piše odvojeno, izuzetak su samo: neću, nemam, nemoj, nisam, nedostajati i nestajati/nestati. Naravno, to podrazumeva i sve promene ovih glagola: neću, nećeš, neće, nećemo, nećete, neće; nemam, nemaš, nema, nemamo itd; nemoj, nemojmo, nemojte; nisam, nisi, nije, nismo, niste, nisu, i da ne nabrajamo. Nije teško odgonetnuti zašto se u navedenim slučajevima rečca NE piše sastavljeno, radi se, ustvari, o negacijama: hoću - neću; imam - nemam; jesam - nisam. Imperativ (zapovedni način) - nemoj! - upućen je drugom licu da prestane vršiti neku radnju: "Nemoj dirati moje mače"! Glagol nedostajati znači da nečega nema dovoljno: "Nedostaje mi sto dinara." Dok glagoli nestajati i nestati nemaju nikakve veze sa glagolima stajati i stati: Nesta para, nesta prijatelja; Međutim ne staj mi na cveće! ima sasvim drugo značenje, pa se u tom slučaju rečca NE - piše odvojeno. Prema tome, treba zapamtiti ove izuzetke i uz ostale glagole rečcu NE pisati odvojeno. Inače, pogrešno pisanje rečce NE uzrokovano je rečeničnim akcentom; izgovaramo: Neznam što nećeš samnom, a piše se: Ne znam što nećeš sa mnom. (Krilaticu: "Piši kao što govoriš" ne treba doslovno tumačiti).

Rečca NE uz imenice, prideve i priloge

Suprotno tome, rečca NE uz imenice, prideve i priloge po pravilu piše se SASTAVLJENO: nesreća, nemaština, neznanje, nevinost, nevin, nemaran, nemiran, neprijatan, neprijatno nedovoljno i td. Razlog što neki učenici počnu i ovim slučajevima pisati rečcu NE odvojeno - leži u nesigurnosti. Deca, što nisu dobro savladala pravilo, istina ređe, stanu pisati rečcu NE odvojeno i od imenice (ne znanje, ne sreća), što je nedopustivo, jer NEZNANJE i NESREĆA su antonimi za imenice ZNANJE i SREĆA. Slična pojava javlja se i kod pisanja aorista glagola biti. Pošto nekako shvate da prvo lice jednine treba pisati (ja bih) - idu u drugu krajnost, pa i drugo lice, umesto ti bi, pišu "ti bih". Međutim, ništa nije ružnije nego čuti kako neki školovani ljudi da bi se "pokazali", glas H izgovaraju gde mu nije mesto: hrđav, hrvati se;"hvali mi sto dinara za ulaznicu" itd.

Zapeta u složenoj rečenici

Kad je reč o upotrebi zapete u složenoj rečenici, valja znati da se sve nezavisne rečenice odvajaju zapetom ako nisu vezane veznikom "i". Međutim, zapeta se piše ispred veznika "i" kad želimo da nešto posebno istaknemo. Na primer: Otišao je na livadu, i nabrao cveće, i stavio ga u vazu i odneo majci. Naravno, ispred poslednjeg "i" nema zapete. Ovaj znak interpunkcije obavezno odvaja suprotne, isključne i zaključne rečenice. Na primer: Marko sve zna, a Mile ne zna ništa; svi su došli na igralište, samo je Miloš ostao kod kuće; na semaforu je crveno svetlo, dakle, ne smemo preći ulicu. Malu zabunu stvara pravilo oko pisanja rastavnih rečenica, jer kaže da se one odvajaju zapetom samo kad je u drugoj iskazana izrazita suprotnost: Ili ćeš naučiti gramatiku, ili ćeš dobiti jedinicu. Mislim da su autori pravopisa nepotrebno ostavili mogućnost za nedoumicu. Bilo bi ispravnije rešenje da se u svim slučajevima rastavne rečenice odvajaju zapetom. Sličan problem su nam darivali i novim pravilom da se istorijske bitke pišu velikim početnim slovom ako se misli na konkretnu bitku, na primer: Boj na Kosovu; prvu reč, vele, treba pisati početnim velikim slovom ako se misli na bitku iz 1389. godine, ali ako se misli na neki drugi događaj, onda ono BOJ treba pisati malim početnim slovom!? Ali, vratimo se glavnoj temi, zapeta u zavisnosloženoj rečenici piše se samo ako je u pitanju inverzija (obrnuti red - prvo zavisna , pa glavna rečenica). Na primer: Kad napišem zadatak, popiću kafu. Rečenice odvojene zarezom, ali, u rečenici: Popiću kafu kad napišem zadatak. - nema zapete.

Novosti u novom Pravopisu srpskog jezika:

1. Pridev sveti sad se obavezno piše početnim velikim slovom: Sveti Sava, Sveti Jovan, Sveti Nikola itd.
2. Imenica ulica ispred naziva uvek početnim velikim slovom: Ulica Masarikova, Ulica Branka Radičevića. ali: Masarikova ulica.
3. Sad se naizgled, sraskida, zauzvrat isključivo pišu sastavljeno.
4. Mini-suknja je sad polusloženica sa crticom.
5. Dubleti: Po novom pravopisu skraćenica za metar (m) može sa tačkom ili bez nje, uzvik ajoj, ili a-joj, imenica mnenje, kao jedna reč, ili mne-nje kao polusloženica, a crticom piše se hteo-ne hteo, a bez crtice: radio ne radio, itd.
6. Nema više zareza, ima samo zapete!

 

Pisanje suglasnika J između vokala IO, AI - ovde

 

CONTACT