tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Provera znanja

Glasovne promene

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Kontrolni zadatak za šesti razred osnovne škole

Šifra - - - 18. novembar, 2010.

Pažljivo pročitaj zadatak i dobro razmisli pre nego što odgovoriš. Nije dopušteno precrtavati već upisan odgovor, jer se u tom slučaju nov ne priznaje.

Zadaci:

1. Razvrstaj sve suglasnike (konsonante) u odgovarajuće kolone prema mestu tvorbe (izgovora)!

Usneni (5)M, B, P, F, V1 p
Zubni (5)C, Z, T, S, D1 p
Nadzubni (3)L, R, N1 p
Prednjo-nepčani (9)Č, Đ, Ž, Š, Nj, Ć, Lj, J, Dž1 p
Zadnjo-nepčani (3)K, G, H 1 p
2. Ispod svakog zvučnog suglasnika napiši njegov bezvučni parnjak!
Zvučni B, G, D, Đ, Ž, Dž, Z
Bezvučni - - - .P, K, T,Ć, Š,Č,S+ H, C, F2 poena
3. Objasni glasovne promene u navedenim rečima. Pogledaj kako je objašnjen prvi primer!
Reč - sadašnji oblikGlasovne promene - postupakKoje su glasovne promene izvršenePoeni
potpis pod+pis→ potpis Jednačenje po zvučnosti 2p
ishodiz+hod → ishod Jednačenje po zvučnosti2p
udžbenik uč+benik → udžbenikJednačenje po zvučnosti2p
gošća gost+ja → gosća→gošća Jotovanje, jedn. po mestu tvorbe 3p
ražestiti raz+žestiti → ražžestiti → ražestitiJedn. po mestu tvorbe, gubljenje sugl.3p
iščeznuti iz+čeznuti →isčeznutiJedn. po mestu tvorbe i zvučnosti3p
gubici gubitak → gubitk+i →gubitci →gubiciNepostojano A, sibilarizacija, gublj. sugl, 4p
seoba sel+ba →seobaPromena L u O2p
zadacizadatak →zadatk+i →zadatci →zadaci Nepostojano A, sibilarizacija, gublj. sugl.4p
otcepiti od+cepiti →otcepitiJednačenje po zvučn. 2p
prašina prah+ina →prašina Palatalizacija2p
Dopuni rečenice imenicama u odgovarajućem padežu izvedenim od glagola: gledati i posetiti

a) U bioskopu je bilo mnogo (gledati) gledalaca - - - 1 p b) Jedan (gledati) - - -gledalac - - - .je bio nepristojan.1 p c) Tog (gledati) - - - gledaoca - - - - su izbacili - - - 1 p d) Takvi (posetiti) - - - posetioci ..i nisu pravi. (gledati).gledaoci. - - - 1 p e) Izašli smo iz sale sa ostalim (posetiti).posetiocima....... 1 p

Ocene

Od 0 do 10 nedovoljan (1) - Od 11 do 19 dovoljan (2) - Od 20 do 31 dobar (3) - Od 32 do 37 vrlo dobar (4) - Od 38 do 41 odličan (5)

Napomena: Levim klikom miša pređi (kao da kopiraš) preko stranice da vidiš rešenje!

Glasovne promene - ovde

 

 

CONTACT