tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika

Atribut

Autor: Petar Jokić

Šta je atribut?

Atibut je zavisni član imeničke sintagme. Atributi mogu biti sve imenske reči (imenice, zamenice, pridevi i brojevi). Atribut i imenica grade sintagmu u kojoj je atribut zavisni član, a imenica glavna reč. Sintgma u rečenici može biti u funkciji (službi): subjekta, imenskog dela predikata, objekta i priloških odredbi. Kad određujemo neki član rečenice, moramo paziti da podvučemo celu sintagmu.

Primer:

Marko je posekao jednu, staru bukvu.

Objekat u ovoj rečenici nije samo bukvu, nego sintagma: jednu, staru bukvu.

Vrste atributa

Pridevski atributi

mogu biti iskazani rečju ili sintagmom.

Primeri:

a) reč: dobra knjiga, zanimljiva knjiga. b) sintagma: vrlo dobra kniga, neobično zanimljiva knjiga itd.

Zamenički atributi

a) reč: moja knjiga, tvoja knjiga, ova knjiga itd.

b sintagma: neka, tvoja knjiga itd.

Brojevni atributi

Primeri:

a) reč: prva knjiga, druga knjiga.

Padežni atributi

Kao atributi mogu se pojaviti imenice i imeničke sintagme u nekom zavisnom padežu sa predlogom ili bez njega.

Padežni atributi s pridevskim značenjem

kazuju sadržaj koji se pripisuje imeničkom pojmu kao kvalifikacija.

Primeri:

Džemper crne boje, devojka plavih očiju, čaj bez šećera, mašina za pisanje. Ove atribute prepoznajemo po tome što ih lako možemo pretvoriti u jednu reč: crni džemper, plavooka devojka, nezaslađen čaj, pisaća mašina.

Padežni atributi s priloškim značenjem

najčešće se vezuju za apstraktne (misaone) imenice.

Primeri:

Letovanje na moru, vožnja po noći, radost zbog pobede itd.

Imenički atributi ili atributivi

Ovo je slučaj kad jednu imenicu određuje druga imenica.

Primeri:

ptica selica, pas lutalica, žena pijanica, zmija otrovnica, ili kad ispred imena imamo zvanje profesor Marko Marković, ili baba Mara, čika Pera. Druga vrsta ATRIBUTIVA jesu nazivi knjiga, umetničkih dela, udruženja, sportskih klubova, institucija itd.

Primeri:

Roman Orlovi rano lete, balet Labudovo jezero, klubovi Crvena zvezda i Partizan.

Stilske figure

 

Opširnije o sintagmi - ovde

 

 

CONTACT