tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Gramatika: članovi rečenice

Objekat

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šta je objekat

Objekat je glagolski dodatak koji označava na kome se ili na čemu se vrši radnja. Može biti pravi (u akuzativu bez predloga) i nepravi (u akuzativu s predlozima, ili nekom drugom zavisnom padežu).

Vrste objekta

Pravi ili bliži objekat

Pravi objekat je samo u akuzativu bez predloga. U rečenici se traži pitanjima koga ili šta (vidiš).

Primeri:

Jelena je kupila knjigu. Šta je Jelena KUPILA? - KNJIGU. Marko vozi bicikl. Šta vozi Marko? - bicikl. Da objekat trpi radnju najbolje se vidi iz primera:

Jovan tuče Marka. Koga tuče Jovan? - Marka.

Objekat može biti iskazan: rečju, sintagmom i rečenicom. U prethodnim primerima svi objekti su iskazani REČJU: knjigu, bicikl, Marka.

Primeri za objekat iskazan sintagmom:

Ako u navedenim primerima imenicama: KNJIGU, BICIKL i MARKA dodamo neki atribut, imaćemo objekat iskazan sintagmom.

Jelena je kupila skupu knjigu. Marko vozi nov bicikl. Jovan tuče mog druga Marka.

Primeri za objekat iskazan rečenicom:

To je kad REČ ili SINTAGMU pretvorimo u rečenicu:

Jelena je kupila što se rado čita. Istaknuta rečenica - što se rado čita. je pravi objekat, ali je pomalo zagonetna jer ako umesto nje OBJEKAT iskazan REČJU, može biti knjigu, ali i rečju novine, vic, roman Crveno i crno i slično. Malo je prostije u rečenici: Marko je kupio sve što je potrebno za doručak. Jer istaknuta rečenica - sve što je potrebno za doručak. - može biti zamenjena sa dve reči: HRANU, ili DORUČAK.

Nepravi ili dalji objekat

To je objekat u akuzativu sa predlozima ili nekom drugom zavisnom padežu.

Primer:

Jelena se interesuje za Miloša.

Nepravi objekat u genitivu

Ibro se boji vuka. Iz ove rečenice jasno se vidi da objekat VUKA ne trpi radnju, jer glagol BOJATI SE onosi na subjekat, a ne na predmet radnje.

Nepravi objekat u dativu

Mira pomaže majci. Ovde je jasno da imenica u dativu majci je formalno OBJEKAT, a realno je majka više aktivna od ćerke u nekom poslu.

Nepravi objekat u instrumentalu

Alija piše olovkom.

Nepravi objekat u lokativu

Rudolf razmišlja o fudbalu.

 

Subjekat i predikat (vrste) - ovde

 

 

CONTACT