tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Rešenja testa 1

BrRešenjePoeni
1.

a) objasni poreklo današnje igre šah

1 bod
2.

b) Tu veštinu pripitomljeni delfini često pokazuju u akva-parkovima.

1 bod
3.

g) Ko je bila ta žena zagonetnog osmeha – možda i nije toliko važno.

1 bod
4.

v) Vođeni užasnim strahom, stanovnici su želeli da se izoluju od zaraženih i tako prežive. Imućni građani su napuštali Kotor, povlačili se u svoje vile ili se ukrcavali na brodove. U izgledu vila i opremi brodova osećao se uticaj italijanskog duha, koji je polako osvajao primorske gradove.

1 bod
5.

istina

1 bod
6.

Neznam koliko je tačno sati.

1 bod
7.

g) Godine 480. pre n. e., malo pre nego što su poraženi, Persijanci su uništili hram i statue na Akropolju, svetom bregu iznad Atine.

1 bod
8.

olimpijski – olimpiski

osvojiti – osvoiti

orjentacija – orijentacija

triumf – trijumf

šampion – šampijon

Tač. 5 odg. 1 bod
9.

g) U otkrivanju dečje psihe, u čemu su ruski pisci nenadmašivo duboki, Andrić je pokazao izuzetan dar, koji ga je svrstao u najbolje slikare dečjeg života.

1 bod
10.

a) Rano izjutra polazimo na izlet.

1 bod
11.

H

H

T

T

Tačna. 4 odgovora. 1 bod

12.

Dovezeni su i postavljeni novi koševi

1 bod
13.

A)

1. d)

2. a)

3. b)

4. v)

B)

g) priloška odredba

A)

Tačna. 4 odg, 0,5 bodova B) Tačan. odg. 0,5 bod Tačan. odg. i pod A) i pod B) 1 bod
14.

1. g)

2. d)

3. b)

4. a)

Tačna. 4 odg. 1 bod
15.

Pridevska zamenica

tolike

Vrsta pridevske zamenice

pokazna

ili

demonstrativna

ili

lična pokazna

ili

lična pokazna za 2. lice

Rod

ženski

Padež

akuzativ

Pridevska zamenica

svoje

Vrsta pridevske zamenice

prisvojna

ili

posesivna

ili

lična prisvojna

ili

lična prisvojna za svako lice

Rod

ženski

Padež

genitiv

Tačno. 8 odg. 1 bod - Tačno. 7 ili 6 odg. 0,5 bod.

Napomena: Priznaje se odgovor u kojem nema ispuštenog ili permutovanog slova, u kojem su svi nazivi padeža tačno napisani i u kojem nisu korišćene skraćenice.

16.

1. deskripcija

2. naracija

3. monolog

Tač. 3 odg 1 bod
17.

b) dečja soba

Tačan. odg. 1 bod
18.

A)

v) Jeca

B)

b) metafora

A)

Tačan. odg. 0,5 bodova - Tačan odgovor i pod A) i pod B) 1 bod
19.

v) Osećam večeras, dok posmatram laste

i pupoljke rane,

kako srce moje polagano raste,

ko vidik u lepe nasmejane dane;

kako s mladim biljem postaje sve veće

i lako ko krilo,

i kako mu celo jedno nebo sreće

i pakao bola ne bi dosta bilo.

Tačan. odg. 1 bod
20.

d) Adso

1 bod
CONTACT