tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Rešenja testa 3

KVALIFIKACIONI ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA, 21. JUN 2010. GODINE

Br.PitanjaRešenje
1.Sledeće reči su primeri odstupanja od glasovnih promena. Pored njih napiši ime glasovne promene od koje se odstupa:
a) BOLNICA - - - - - - - -
b) BRĐANKI - - - - - - - - -
v) AZBESTNI -
g) ODŠTA- - - - - - - - - MPATI - - - - - - - - .
d) KOLEGI - - - - - - - - -
đ) JEDANPUT - - - - - - - - -
a) prelazak (promena) L u O;
b) sibilarizacija;
v) gubljenje suglasnika (uprošćavanje sugl. grupa);
g) jednačenje suglasnika po zvučnosti;
d) sibilarizacija;
đ) jednačenje suglasnika po mestu izgovora (tvorbe).
2. Reči: IZLAZAK, ŠIŠATI, PESMICA, LEPAK, PRAVDATI, IMATI, STENA, OKOLINA razvrstaj na one sa:
a) dugim akcentom - - - - - - - - - -
b) kratkim akcentom - - - - - - - - - -
a) ŠIŠATI, LEPAK, PRAVDATI, STENA
b) IZLAZAK, PESMICA, IMATI, OKOLINA
3.
ĆUTI! - REČE KAPETAN S UŽASOM NA LICU, PA PRITRČA BOGALjU.
- DA NISI TI, VOJNIČE, GAZDA-BLAGOJEV SIN?...
- JESAM, GOSPODINE-KAPETANE!
- REČE VOJNIK, SASTAVLjAJUĆI NOGU I ŠTAKU I DOTAKNUVŠI SE PO VOJNIČKI KAPE.
Iz datog odlomka izdvoj glagolske oblike i odredi im naziv
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - .
- - - - - - - - - - - -
ĆUTI imperativ (zapovedni način),REČE aorist PRITRČA aorist, NISI prezent, JESAM prezent, REČE aorist, SASTAVLjAJUĆI glagolski prilog sadašnji, DOTAKNUVŠI glagolski prilog prošli.
4.Odredi u kom su padežu podvučene reči u odlomku: POHODILI SMO NPOSLETKU I NERONOVE BANjE, ONE SU NA JEDNOM BREŠČIĆU KRAJ MORA. VUKALO SE S JEDNIM ČOVEKOM SPUSTIO U TU BANjU.
a) a) NERONOVE BANjE - - - - - - - - - .
b) ONE - - - - - - - - - - - -
v) NA JEDNOM BREŠČIĆU - - - - - - - -
g) KRAJ MORA - - - - - - - - - -
d) S JEDNIM ČOVEKOM - - - - - - - - - -
đ) U TU BANjU - - - - - - - - .
a) akuzativ
b) nominativ
v) lokativ
g) genitiv
d) instrumental
đ) akuzativ
5.Pored datih glagola dopiši oblik muškog roda jednine trpnog prideva
a) ZAGRISTI - - - - - - - - -
b) NOSITI - - - - - - - - - -
v) DONETI - - - - - - - - - - -
g) MAZITI - - - - - - -
d) TRESTI - - - - - - - - -
đ) MLETI. - - - - - - -
;
a) ZAGRIZEN
b) NOŠEN
v) DONESEN/DONET
g) MAŽEN
d) TRESEN
đ) MLEVEN
6.PUTSRINA, PUTEVI, PUTOKAZ, PUTOPISNI, PUT, PUTNI, PUTIĆ, UPUTITI, PUTOVATI, USPUTNI.
Reči razvrstaj na:
a) proste - - - - - - - - - -
b) izvedene - - - - - - -
v) složene - - - - - - - - - .
a) PUTEVI, PUT
b) PUTARINA, PUTNI, PUTIĆ
v) PUTOPISNI, UPUTITI, USPUTNI
g) MAŽEN
7.Podvuci zavisne rečenice, obeleži ih brojevima i odredi im vrstu prema značenju: A TO GAZDA SVE SLUŠA I RAZUME ŠTO ONI GOVORE. KAD UJUTRU SVANE, ONDA GAZDA ZAPOVEDI DA SVE PSE POTUKU, JER SU GA IZDALI.
Reči razvrstaj na:
1 - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - .
3 - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - - - - -
1. ŠTO ONI GOVORE izrična;
2. KAD UJUTRU SVANE vremenska
3. DA SVE PSE POTUKU izrična
4. JER SU GA IZDALI uzročna
8.
a) rodu, broju, licu;
b) rodu, broju, padežu;
v) broju, licu.
9.
Odredi padež i njegovo značenje u podvučenim rečima:
1. UZNEMIRNE PTICE SU SKAKUTALE PO PREGREJANOM KROVU.
Padež - - - - - - - - - - - Značenje - - - - - - - - -
2. FRIŽIDER JE BIO PUN RAZNOG VOĆA I POVRĆA.
Padež - - - - - - - - - Značenje - - - - - -
3. AVIONN SE NEOBIČNO BRZO PRIBLIŽAVAO OSVETLjENOM GRADU.
Padež -- - - - - - - - - - Značenje -- - - - - - - - - -
1) LOKATIV mesno (mesta),
2) GENITIV deono (partitivno),
3) DATIV pravca (cilja).
10.
Pisanimm slovima prepiši pravilno rečenicu:
SPOMENIK CARU DUŠANU TVORCU DUŠANOVOG ZAKONIKA NALAZI SE ISPRED PALATE PRAVDE U SAVSKOJ ULICI.
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
Spomenik car Dušanu, tvorcu Dušanovog zakonika („Dušanovog zakonika“), nalazi se ispred Palate pravde u Savskoj ulici.
11.
U osnovi srpskog književnog jezika je - - - - - - - - narečje i - - - - - - - - - .izgovor.
ŠTOKAVSKO, EKAVSKI I IJEKAVSKI
12. Umesto nepravilno upotrebljenih zamenica napiši njihove pravilne oblike.
a) Nemam kod mene zadatak.
b) Napisao je to jasno u njegovoj knjizi.
v) Mislim samo na mene.
g) Idite u vašu učionicu.
a) Nemam kod sebe zadatak.
b) Napisao je to jasno u svojoj knjizi.
v) Mislim samo na sebe.
g) Idite u svoju učionicu.
13.Sve beše u njega: i snaga, i zdravlje, i lepota; i opet - ničega ne beše! Sve ličaše na razlupanu skupocenu vazu.
a) Prva (složena) rečenica u tom opisu je stilska figura koja se zove - - - - - - - -
b) Druga (prosta) rečenica je stilska figura - - - - - - - - - - -
v) Opis je iz pripovetke - - - - - - - - -
;
a) kontrast/antiteza
b) poređenje/komparacija
v) „Sve će to narod pozlatiti“
g) Laza Lazarević
14.
a) pasti
b) nastati
v) ući
g) zaplakati
d) poći
đ) pogoditi
e) napasti
15.
A. „Život i priključenija“
B. Dositej Obradović
V. epika(epska poezija)
G. autobiografija
16.
1. Kanjoš Macedonović
2. Sima Vasković (kmet Siman)
3. Anđelija
4. Stari Vujadin
17.
a), g), d)
18.
v), d), đ), e), ž`)
19.Na određenim linijama pored navedenih književnih dela napiši književni rod i književnu vrstu kojima ta dela pripadaju:
delo - književni rod - književna vrsta
1."Pokondirena tikva" - - - - - - - - - - -
2."Podne" - - - - - - - - - - -
3."Pisma iz Italije" - - - - - - - - - .
4."Pilipenda" - - - - - - - - - -.
5."Hajduk Stanko" - - - - - - - - - -
6."Marko Kraljević ukida svadbarinu" - - - - - - - - - - -
1. drama komedija
2. lirika lirska (opisna) pesma
3. epika putopis
4. epika pripovetka
5. epika roman
6. epika epska pesma
20.
a), g), d)

Rešenje testa iz srpskog, 23. jun 2011 - ovde!

 

Rešenje testa iz srpskog, 17. jun 2013 - ovde!

 

CONTACT