tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Saveti

Kako uspešno položiti

maturski ispit iz srpskog jezika za upis u srednju školu

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Korisni saveti:

1. Nikako nemojte zakasniti!

Morate voditi računa o tome da ne zakasnite jer u tom slučaju nećete moći pristupiti ispitu. Najbolje je doći u školu najmanje pola sata pre ispita. Osim kod dolaska na prijemni ispit, kašnjenje se ne toleriše ni kod upisa.

2. Ne zaboravite đačku knjižicu!

Kad krenete na ispit, proverite da li ste poneli sav potreban pribor i dokumente. Na ispitu radi identifikacije kod sebe morate imati đačku knjižicu.

3. Mobilni telefon isključite pre ispita!

Najbolje je da ga nekom ostavite, jer uhvate li vas da tokom ispita koristite mobilni, računajte na to da će vas sigurno izbaciti.

4. Prvo letimično pročitajte čitav test!

Pre nego što počnete rešavati zadatke, letimično pročitajte ceo test. Pažljivo slušajte i uputstva osobe koja sprovodi ispitivanje kako negde ne biste pogrešili. Ako imate poseban list na koji upisujete tačne odgovore, dobro pazite da ne zamenite redne brojeve pitanja i odgovora.

5. Vodite računa o vremenu!

Svaki zadatak dobro pročitajte do kraja pre nego što počnete da ga rešavate i vodite računa o vremenu. Bilo bi dobro da kandidati na ispit ponesu sat da biste znali koliko još tačno imate vremena za popunjavanje testa ili rešavanje zadataka. Stručnjaci savetuju kandidatima da pre nego što počnu da rešavaju test izračunaju koliko minuta imaju na raspolaganju za odgovor na svako pitanje i da se toga pridržavaju. Najbolje je prvo rešiti one zadatke koji su vam lakši, a tek onda ostale, kako se na jednom pitanju ne biste previše zadržali. Na kraju testa ostavite dovoljno vremena da još jednom sve prekontrolišete. Upamtite, nije dozvoljeno ispravljanje već upisanih odgovora, ne koristite uzaludno korektorski lak, takve odgovore vam neće priznati, konačan odgovor mora biti upisan hemijskom olovkom.

6. Kod zaokruživanja prvo sami osmislite odgovor!

Kod zadataka sa više ponuđenih odgovora, najsigurniji ćete biti u tačan odgovor ako upotrebite sledeću strategiju: pokrijte ponuđena rešenja i na postavljeno pitanje odgovorite sami. Ako se vaš odgovor nalazi medu ponuđenim rešenjima, nema sumnje da je vaš odgovor tačan. Ako nema tog odgovora, potražite mu najsličniji.

7. "Bolje je umeti nego imati"

Ovu narodnu izreku iskoristite tako što ćete imati u vidu sledeće činjenice: Poznato je, naime, da je na probnom maturskom testu bilo zadataka koji osim što su na srpskom jeziku, nemaju, baš, nikakve veze sa gradivom iz gramatike, pravopisa i književnosti već im je jedini cilj da provere vašu inteligenciju. Nema drugog objašnjenja kad je recimo pred učenicima impresijum štampane knjige gde je jedini zadatak da se on (impresijum) pažljivo pročita i iz njega ispišu u odgovarajuće rubrike: naziv dela, ime jednog od urednika i mesto štampanja, a učenici umesto Ljubljane upišu Beograd. S druge strane stiče se utisak da je prosvetnim glavešinama cilj da u maturski ispit iz srpskog uguraju sve ostale predmete osim matematike, a da jedino matematika ostane matematika. Kakve, zapravo, ima veze s gradivom iz srpskog jezika: gde žive crveni i crni vuk i šta im je na JELOVNIKU?!? Ili, recimo, pitanje koje se odnosi na to KAKO NASTAJE DUGA?!?

Međutim, valja biti samokritičan. Istina je i to (prema analizi urađenih zadataka) da su đaci baš mnogo grešili kod ovih nestručnih pitanja jer su bili brzopleti, pa su davali polovične odgovore.

Najbolji primer je zadatak sa već pomenutim vukovima (jedino u zadacima nije bilo VUKA Karadžića) gde su svi zaokružili odgovor - da živi na Balkanu, ali nisu zaokružili i drugi tačan odgovor iako je u zadatku pisalo da zaokruže SLOVA (množina), a ne slovo (jednina).

Da biste ubuduće eliminisali ovakve greške, savet je: dobro pročitajte pitanje - pola odgovora se već nalazi u njemu. Kad je reč o stručnim pitanjima zadržao bih se jedino na pisanju tačke iza arapskih brojeva koji se onda čitaju kao redni. Uprkos činjenici da svaki čas na tabli stoji datum pravilno ispisan, učenici vrlo često iza broja godine (2012.) ne stavljaju tačku, pa gube poene zbog nemarnosti ili uticaja Interneta, koji automatski nudi rešenje bez tačke (20. maj 2012).

 

 

CONTACT