tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lirska narodna poezija

Posleničke lirske

narodne pesme

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Motivi

Posredno ove pesme najčešće za motiv imaju ljubav dvoje mladih. Nekada, u dalekoj prošlosti, dok nije bila razvijena mehanizacija, mnogi poslovi kao što su: žetva pšenice, ječma, berba kukuruza i sl. zahtevali su mnogo ruku. Pojedinac, ove poslove nije mogao uraditi sam, pa su organizovane mobe. Tom prilikom, domaćin bi u pomoć pozvao susede. Njegova dužnost je bila da pripremi prigodan ručak i piće, a učesnici mobe su radili besplatno jer su tako obezbedili da i njima u poslu drugi pomognu. Na mobu su se vrlo rado odazivali mladi momci i devojke jer je to bila retka prilika da budu blizu jedno drugom. Da bi olakšali fizički teške poslove, pevali su uz rad, a naročito po završetku posla. U tim pesmama skriven je motiv ljubavi. Ima u njima takmičarskog duha; a zanimljivo je, da je narodni pevač na strani slabijeg, lepšeg pola kao u pesmi:

NADŽNJEVA SE MOMAK I DEVOJKA

 • Nadžnjeva se momak i devojka:
 • Momak nažnje dvadeset i tri snopa,
 • A devojka dvadeset i četiri.
 • Kad uveče o večeri bilo,
 • Momak pije dvadeset i tri čaše,
 • A devojka dvadeset i četiri.
 • Kad ujutru beo dan osvanu,
 • Momak leži ni glave ne diže,
 • A devojka sitan vezak veze.

Ako prilikom analize ove pesme, učenicima postavite pitanje: Šta je tebe najviše iznenadilo u ovoj pesmi? - dobićete, na rđavo pitanje, rđav odgovor: "devojka više pije od momka", što, ruku na srce, i nije neko iznenađenje. Međutim, poenta je u tome da je devojka u svemu bolja od momka, pa ako hoćete i u izrazito "muškom poslu" - piću. No, hajde da se uozbiljimo. Ljubav u tim prilikama nazirala se u blistavom pogledu, ili osmehu, a malo smeliji su bili spremni da to i rečima kažu kao u pesmi:

OVČAR I DEVOJKA

 • Žetvu žela lepota devojka
 • Zlatnom rukom i srebrnim srpom.
 • Kad je bilo oko pola dana.
 • Zapevala lepota devojka:
 • "Ko bi mene snoplje povezao,
 • Dala bi mu moje belo lice.
 • Ko li bi mi vodice doneo,
 • Dala bi mu moje čarne oči.
 • A ko bi mi ladak načinio,
 • Ja bi njemu vjerna ljuba bila"
 • Ona misli niko je ne sluša;
 • Slušao je ovčar kod ovaca:
 • Rogozom joj snoplje povezao,
 • Od leske joj ladak načinio,
 • I doneo lađane vodice;
 • Pak besedi lepoti devojci:
 • "Daj, devojko, što si obećala!"
 • Al' devojka polukava bila,
 • Pak se onda mlada odgovara:
 • Id' odatle, mladi čobanine!

Ako si mi snoplje povezao,

Tvoje ovce po strnjici pasu.

Ako si mi vode doneo,

I ti si se lađane napio.

Ako si mi ladak načinio,

I ti si se pod njim odmarao."

Kroz nadmudrivanje i zadirkivanje nagoveštava se rađanje ljubavi između dvoje mladih.

Tako u pesmi:Kujundžija i hitroprelja momak u šaljivom obraćanju otkriva svoju ljubav i najavljuje moguću svadbu, pominjući devojačke darove:

 • "Oj, Boga ti, Janjo hitropreljo!
 • Da ti pošljem maleno povjesmo,
 • Opredi mi šator i košulju
 • A što tebi od toga ostane,
 • To opredi sebi u darove."
Devojka, takođe, šaljivo odgovara, a pominjanjem venaca i "oboca" ističe nadu da se njihovo "gledanje" završi svadbom:
 • "Da ti pošljem malenu paricu,
 • Sakuj meni v'jence i oboce,
 • A što tebi od toga ostane,
 • Potkuj tvoga dobra konja vranaca,
 • Neka ti je među braćom fala."

Stilska figura slovenska antiteza u uvodnom delu ove pesme ima funkciju da dočara sjaj i lepotu ljubavi (sunce, mesec i zlato), a dva grada kao u bajkama smeštena u zlatne rogove jelena samo prividno razdvajaju dva mlada bića koja veže obostrana ljubav kao rogove glava jelena:

 • Što se sija kraj gore zelene:
 • Da l' je sunce, da l' je mjesečina?
 • Nit' je sunce, nit' je mjesečina,
 • Već dva zlatna roga u jelena,
 • U njima su dva grada građena,
 • U jednom je kujundzija Janko,
 • U drugome Janja hitroprelja.
Ne retko u ovim pesmama ima šaljivih tonova kao u pesmi:

JABLANOVA MOBA

 • Ili grmi. il' se zemlja trese?
 • Ili bije more o bregove?
 • Niti grmi, nit' se zemlja trese,
 • Niti bije more o bregove,
 • Već to jezdi Jablanova moba.
 • Pred njome je Jablan na konjicu,
 • U ruci mu struk bela bosiljka;
 • Rukom maše, bosiljak miriše:
 • "Lako, lako, moja silna mobo!
 • Sama mi je gospođa kod dvora,
 • Neće znati da je silna moba,
 • Već će mislit' da je turska vojska.
 • Mlada, luda, poplašiće mi se.
 • Tanka, vitka, prelomiće mi se."

I u ovoj pesmi javlja se jedna stilska figura koja je uobičajenija u epskoj poeziji , a zove se slovenska antiteza. To je izražajno sredstvo u kojem imamo 1. pitanje, zatim 2. poređenje, 3. negaciju i na kraju 4. tačan odgovor; 1. pitanje: "Ili grmi, il' se zemlja trese?";, 2. poređenje "ili bije more o bregove?"; 3. negacija: "niti grmi, nit' se zemlja trese, niti bije more o bregove"; i na kraju 4. tačan odgovor: "Već to jezdi Jablanova moba".

O čemu pevaju

Posleničke, ili pesme o radu, pevane su u vreme poljoprivrednih poslova. Govore o radu kao što im ime kaže. Međutim, između redova dat je motiv ljubavi dvoje mladih (momka i devojke, muža i supruge). Naravno, narodni pevač je na strani lepšeg pola, osobito kad je reč o vrednoći i drugim vrlinama i sposobnostima žene, pa ide tako daleko da čak i vina mogu popiti više od muškarca.

Epiteti:

beo dan, sitan vezak, lepota devojka, zlatnom rukom, srebrnim srpom, belo lice, čarne oči, vjerna ljuba, lađane vodice, mladi čobanine.

Porodične pesme

 

 

CONTACT