tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Epska narodna poezija

Pokosovski ciklus

LIKOVI

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Ženska imena Jelica i Anđelija vrlo su česta u našim epskim pesmama, pa je za konkretizaciju likova neophodan poziv na određenu pesmu. U dve pesme ovog ciklusa pominju se dve Anđelije: Dmitrova i Dojčinova. Lik Anđelije Jakšić narodni umetnik gradi s mnogo truda i ljubavi; opevana je kao uzor žena - mudra, snalažljiva, osećajna i bogobojažljiva; što bi narod rekao: adamsko koleno.

U lik bolesnog Dojčina utkana je ideja da u teškim vremenima ni iznemogli junaci ne mogu mirno sačekati poslednje trenutke života. Dojčin, takoreći, ustaje iz mrtvih da bi poslednji put stao na put tiraniji, ali mu je uz epitet junački - dodata i jedna prenaglašena nota osvetnika, što pomalo odudara od narodnog religioznog pogleda da na osvetu ima pravo samo Bog. Ovde ne mislim na to što Dojčin ubija Arapina i kovača, nego što im i oči vadi za dokaz svoje pobede.

Na kraju izdvojio bih još i lik Jelice iz pesme "Smrt Vojvode Prijezde". Ona je slikana ne samo kao verna supruga, nego i kao veliki rodoljub. Jelica se ni po cenu života ne odriče vere (čitaj nacije):

  • "Volim s tobom časno poginuti,
  • Neg' ljubit na sramotu Turke,
  • Neću svoju veru izgubiti
  • I časnoga krsta pogaziti."

Ja ti dobra ne dam nijednoga

"Ovo je jedini mogući odgovor vojvode Prijezde na ponižavajuće uslove turskog cara za predaju u pesmi

Smrt vojvode Prijezde:

"O, Prijezda, vojvodo stalaćka,

Pošlji meni do tri dobra tvoja:

Prvo dobro sablju navaliju,

Koja seče drvlje i kamenje,

Drvo, kamen i studeno gvožđe

Drugo dobro - Ždrala, konja tvoga,

Koji konjic može preleteti

Zasobice i po dva bedema;

Treće dobro - tvoju ljubu vernu!"

Okupator se osilio, pa udara na čast i dostojanstvo porobljenog naroda kao u pesmi Bolani Dojčin

Sve na dvora po jalova ovna,

Po furunu ljeba bijeloga,

I po tovar vina crvenoga,

I po kondir žežene rakije,

I po dvadeset žutijeh dukata,

I po jednu lijepu đevojku,

Ja đevojku, ja nevestu mladu,

Kojano je skoro dovedena,

Dovedena jošte ne ljubljena.

Prema tome, Srbima zavojevači nisu ostavljali nikakav drugi izbor do borbe za čast i slobodu, i oni su izlazili na crtu nasilnicima, i u toj često neravnopravnoj borbi ginuli ili kažnjavali tiranine i zlikovce.

 

Pokosovski ciklus - ovde

 

CONTACT