tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Analiza pesme

Ostajte ovdje

tabanovic.com

Autor: Aleksa Šantić

Književni rod: lirika

Književna vrsta: patriotska pesma

Tema: Poruka bosanskim muslimanima

Ideja (poruka): Bolji su svoji i krševi goli, no cvijetna polja kud se tuđin kreće.

Ostajte ovdje

Ostajte ovdje!...Sunce tuđeg neba,

Neće vas grijat kô što ovo grije;

Grki su tamo zalogaji hljeba

Gdje svoga nema i gdje brata nije.

 

Od svoje majke ko će naći bolju?!

A majka vaša zemlja vam je ova;

Bacite pogled po kršu i polju,

Svuda su groblja vaših pradjedova.

 

Za ovu zemlju oni bjehu divi,

Uzori svijetli, što je branit znaše,

U ovoj zemlji ostanite i vi,

I za nju dajte vrelo krvi vaše.

 

Kô pusta grana, kad jesenja krila

Trgnu joj lisje i pokose ledom,

Bez vas bi majka domovina bila;

A majka plače za svojijem čedom.

 

Ne dajte suzi da joj s oka leti,

Vrat'te se njojzi u naručju sveta;

Živite zato da možete mrijeti

Na njenom polju gdje vas slava sreta!

 

Ovdje vas svako poznaje i voli,

A tamo niko poznati vas neće;

Bolji su svoji i krševi goli

No cvijetna polja kud se tuđin kreće.

 

Ovdje vam svako bratsku ruku steže -

U tuđem svijetu za vas pelen cvjeta;

Za ove krše sve vas, sve vas veže:

Ime i jezik, bratstvo, i krv sveta,

 

Ostajte ovdje!... Sunce tuđeg neba

Neće vas grijat kô što ovo grije -

Grki su tamo zalogaji hljeba

Gdje svoga nema i gdje brata nije...

Interpretacija

Istorijski osnov

Aleksa Šantić je ovu pesmu posvetio bosanskim muslimanima (danas Bošnjacima) Dolaskom Austrougara veliki broj protivnika novog režima je napustio zemlju. Većinom su to bili bosanski muslimani (Bošnjaci), koji su pobegli na prostor Osmanskog carstva (Anadoliju) – uglavnom zbog religioznih razloga i zbog neverice prema novoj vlasti. Određena grupa se bojala i odmazde zbog svih strahota koje su učinili hrišćanima u poslednje tri godine osmanske vladavine dok je bio aktuelan Hercegovački ustanak. To je ujedno bio prvi i najveći val iseljavanja iz Bosne i Hercegovine. Prvo su krenuli muhadžiri iz Bosanske krajine, a zatim iz Hercegovoine, da bi se potom val proširio i na srednju Bosnu i Sandžak. Većina iseljenika su bili seljaci, ali je i manji broj bogatog stanovništva napustio prostor Bosne i uputio se prema Istanbulu. Uloga bogatijeg sloja je bila da agitira za Osmansko carstvo da vrši pritisk na austrougarske vlasti, kako bi se što skorije nekadašnji Bosanski ejalet vratio pod upravu Osmanske imperije.

Da biste ovu rodoljubivu pesmu još bolje razumeli treba da znate da se familija pesnika Šantića već bila podelila na muslimane i pravoslavce. Prema kazivanju mog kolege, druga i prijatelja, Omera Šantića, nastavnika Tehničkog obrazovanja iz Mostara (1973.), jedan deo porodice Šantića prešao je u islam da bi zaštitio ostatak familije. E, sad vam je jasno zašto pravoslavac Aleksa Šantić tako emotivno doživljava susret u predvečerje sa lijepom Eminom.

Meni je pesma "Ostajte ovdje" remek-delo patriotizma, a njena poruka je aktuelna i danas kad mnogi, bez obzira na versku pripadnost, napuštaju rodnu grudu, tražeći pogaču, preko hleba.

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

O pesniku

Aleksa Šantić Mostar (1868 - 1924.) Pisao je ljubavne, rodoljubive i socijalne pesme. Najlepše su mu pesme: Emina; Ostajte ovdje; O, kalsje moje; Veče na školju i Pretprazničko veče

 

 

CONTACT