tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lektira

Na Drini ćuprija - likovi

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Likovi

Abidaga, glavni vezirov poverenik za gradnju mosta. Bio je strog prema nadničarina, ali i svojim potčinjenim sunarodnicima. Uz to, kao nepošten čovek, novac namenjen gradnji mosta prisvojio je, pa ga je zbog toga veliki vezir smenio.

Radisav

Osobenjak i inatdžija, koji je verovao da će noćnim sabotažama i rušenjem dnevnih radova, obustaviti izgradnju mosta. Uhvaćen je i svoj prkosni otpor platio tako što je živ nabijen na kolac gde je izadhnuo u strašnim mukama.

Tusun-efendija

Sitan, bled i žut poturčenjak sa grčkih ostrava, neimar. Bio je miran i ravnodušan čovek, koji gleda samo svoj posao i ne vidi i ne razume svet oko sebe.

Ciganin Merdžan

Dželat, bez trunske ljudskosti u sebi. Mirno i hladno čupa nokte živom čoveku sa uživanjem kao što domaćica priprema salatu za bogatu gozbu. On Radisava nabija na kolac sa neopisivom preciznošću veštog hirurga, sa ciljem da nesrećnika što duže zadrći u životu i da za to od Abidage dobije još šest groša pride.

Pljevjak

Poturčenjak, koji vazda mora da dokazuje svoju privrženost novoj veri, na karju poludi od sukoba u svojoj duši.

Arifbeg

On je zamenik Abidage i njegova sušta suprotnost. Jeste strog, ali pošten; plaća nadničare, i pod njegovim nadzorom gradnja mosta teče bez problema. Zbog njegove dobrote, narod ga je prozvao Misirbaba.

Daut-hodža Mutevlić

"Taj mudri i pobožni, tvrdoglavi i uporni čovek" pokušao je da sačuva Kameniti han od propadanja. Prvo je trošio svoj novac za njegovo održavanje, a onda je zajmio od rodbine. Na posletku, kad je para nestalo, sam je plevio taravu oko hana sve do svoje smrti.

Avdaga Osmanagić

Srčan i plahovit; stasit i rumen čovek potpuno sede brade. U kasabi i okolini je poznat kao čovek oštre reči i smela srca. Svoju ćerku jedinicu i lepoticu mimo njene volje "dao" je Nailu Hamziću, sinu Mustajbega Hamzića i tim činom izazvao veliku tragediju.

Avdagina Fata

Devojka urokljive lepote. Prosilo ju je mnogo momaka, ali ona je sve odbila. U nju se zagledao i Nail Hamzić, ali devojka je rekla NE. Kad ju je njen otac Avdaga obećao Nailu, ona se našla u procepu između očevog DA i svoga NE. Ispoštovala je očevu odluku, čak je obavljeno i venčanje. Međutim, kad su svatovi prelazili most, devojka je skočila u Drinu, tako je prkosno, poput svoga oca, ispoštovala i svoje NE.

Alihodža Mutevlić

U galeriji likova ovog romana počasno mesto pripada ovom osobenjaku i večitom kontrašu. "Zbog svoje prgave naravi i samostalnosti u mišljenu, on se često razilazio sa mesnom ulemom (sveštenstvom) i starešinama". Tako se u besedi suprostavio i Osman-efendiji, govoreći da je svaki otpor austrougarskoj vojsci osuđen na propast. Osman-efendija ga je nazvao vlahom i izdajnikom i naredio da ga kroz desno uho prikuju za jednu gredu na mostu. Oslobodili su ga austrijski vojnici. Suprostavljao se on i novoj vlasti, i uspeo da ne premesti svoj dućan. Ostareo i iznemogao umro je sa pogledom na prepolovljeni most - onog dana kad je srpska vojska ušla u Višegrad.

Pop Nikola

"Sin čuvenog popa Mihaila koga su Turci posekli na mostu. Nikola je visokog rasta i neobične telesne snage, male pismenosti, velikog srca, zdrava razuma i slobode duha. Bio je zadužen da preda raport austrijskom kapetanu pri ulasku vojske u Višegrad.

Mula Ibrahim

Imao je manu da muca. Visok, mršav i usukan čovek retke brade i opuštenih brkova; vedrog duha, koji je davao savete siroinji. Od njega je svako odlazio utešen.

Husein-efendija

Bio je nižeg rasta, belog i rumenog lica koje je krasila kratko podšišana crne brada. On je direktor verske škole. Zna mnogo i ume da to kaže.

David Levi

Ovaj višegradski rabin bio je mlad, sitan i bled čovek. Strahovito je patio kad bi morao da izađe među ljude.

Šemsibeg Branković

Jedan od najimućnijih i najuglednijih begova u kasabi. Od kad je došla austrijska vlast, retko silazi u varoš, a u njegovu kuću ne sme da uđe nijedan komadič nove nošnje i obuće, a unučad ne pušta u školu. Ali, on je uzor uglednim Turcima koji kod njega idu po savet.

Milan Glasinčanin

Visok, mršav i bled čovek. Kosa i brkovi sedi, oči oborene. U hodu se klati i povija. Imao je veliku manu: bio je strasni kockar. Nije imao mnogo više od 30 godina kad se sa njim desila neobjašnjiva promena. Po njegovom kazivanju jedne noći odigrao je poslednju partiju karata sa Đavolom. Pošto je izgubio imanje i kuću na kocku je stavio svoj život. Spasilo ga je kukurikanje petlova. Međutim, niko mu nije verovao, jer su smatrali da je to plod njegovog bunila i groznice u kojoj je ležao dva meseca.

Bukus Gaon

Najstariji sin siromašnog berberina Avrama Gaona našap je na ćupriji "đavolji" dukat i odao se kocki. Još mlad i zelen napustio je roditeljski dom i postao skitnica i kockar od zanata.

Georg Fedun

Rus iz istočne Galicije, mladić u 23.godini, "bio je džinovskog rasta i detinje duše, snažan kao medved i stidljiv kao devojka". Za vreme njegovog stražarenja na kapiji mosta, Jelenka, verenica hajduka Janka, preobučena u tursku nošnju, uspela je da zavede mladog Rusa i da preko mosta prokrijumčari svog verenika. Ona je uhvaćena, ali je hajduk pobegao. Krivica je pala na Georga i njegovog druga, nekog Stevana iz Prače, koji je spavao u vreme dužnosti. Nesrećni Fedun nije podneo kritiku predpostavljenih - nego se ubio.

Lotika

Jevrejka, svastika Calera, vlasnika čuvenog hotela kraj mosta. Bila je mlada i lepa žena, udovica, slobodnog jezika i muške odrešenosti. Govorila je pogrešno, jer nikad nije naučila dobro srpski. Brkala je padeže i rodove. Bila je sa svima ljubazna, govorom tela obećavala je mnogo, ali nije davala ništa. No, prolazile su godine. Vreme je nemilosrdno ostavljalo tragove na njenom licu i telu. Starost, proćerdanu mladost i novo vreme teško je podnosila. Bila je skoro na ivici ludila kad je napustila hotel i kasabu.

Salko Ćorkan

Lik iz ovog romana i pripovetke Ćorkan i Švabica sin je Ciganke i Anadolskog vojnika. Veselom društvu on je predmet zabave. Nekad su se sa njim sprdali zbog njegove zaljubljenosti u cirkusku igračicu na žici, a sad se veselo društvo šali na račun njegove zaljubljenosti u lepu, siromašnu devojku Pašu. Ćorkan je tipičan primerak seoske ili gradske lude, koje ima svako mesto. Zašto je to tako, samo Bog zna. Ali ako se malo bolje zagledate, i u vašem mestu naćićete nekog Ćorkana.

Pjetro Sola

Jedini Italijan u kasabi. "Bio je sitan, pognut, dobroćudan čovek, plavih krotkih očiju i oborenih brkova." Svaštar: zidar, kamenorezac i slikar. Mnogo je propatio kad je njegov zemljak u Ženevi ubio caricu Jelisavetu. Stalno se pravdao da on s tim nema nikakve veze i u tome je postao pomalo dosadan da su ga i deca počela ismejavati.

Muhamed

Jedan od begova Brankovića iz Crnče služio je vosku u Beču i napredovao u službi. "Bio je riđ, visok čovek". Toliko je bio odan službi da o škakljivim pitanjima nije želeo da diskutuje ni sa najugledijim Turcima, ili je odgovarao uopšteno i neodređeno.

Portreti pobunjenih anđela

Janko Stiković

Sin abadžije sa Mejdana, koji studira pravne nauke u Gracu. "To je mršav mladić sa oštrim profilom i glatkom crnom kosom, sujetan, osetljiv, nezadovoljan samim sobom, ali još više svim oko sebe". Piše članke i pesme. Zaveo je učiteljicu Zorku bez cilja ili samo da napakosti svom suparniku u raspravama, Nikoli Glasinčaninu.

Nikola Glasinčanin

Unuk je onog Milana što se kockao sa Đavolom. Zbog siromaštva i lošeg uspeha u školi napustio je gimnaziju i zaposlio se kao pisar u nemačkoj firmi. On je bled i krut mladić, koji realno posmatra svet oko sebe i stalno se prepire sa Jankom. Kad mu je suparnik otputovao za Ameriku, ponovo se druži sa učiteljicom Zorkom. Prosi je uoči rata, ali ona nema hrabrosti da kaže DA.

Zorka

Mlada učiteljica, punih oblina, bleda lica i žarkih očiju. Zaljubila se u Janka, iako je pre toga bila u vezi sa Nikolom. Međutim, Janko nije ispunio njena očekivanja: ostao je hladan i nezinteresovan. Posle njegovog odlaska u Ameriku, ponovo se zbližila sa Nikolom, ali nije imala snage i hrabrosti da prihvati njegovu ponudu za brak. Ona je tipičan primer mladih koji se teško mire sa stvarnošću, pa, poput okorelog kockara, stavljaju svoju sudbinu na kartu nerealnih snova.

Vlado Marić

Bravar po zanimanju, veseljak i dobričina. Zbog toda je rado viđen na kapiji gde se okupljaju školarci. Kad je Veliki rat počeo beži u Srbiju, a u Višegrad se vraća sa oslobodilačkom vojskom.

Jakov Herak

Pravnik, sin višegradskog pismonoše, jedan od momaka što se okupljaju na kapiji. Bio je crnomanjast, sitan, oštre reči, socijalista dobrog srca.

Velimir Stevanović

Krupan mladić bez određenog porekla, ironičan, realan, štedljiv i marljiv završava medicinu u Pragu.

Ranko Mihailović

Studira prava u Zagrebu. Ćutljiv i dobroćudan, sanja svoju karijeru činovnika i slabo i mlako učestvuje u diskusiji.

Toma Galus

Visok mladić rumenih obrza i plavih očiju. Završio je gimnaziju u Sarajevu. Pisao je stihove, a član je revolucionarnih nacionalističkih organizacija. Zalaže se za državu koja bi okupila sve Južne Slovene.

Fehim Bahtijarević

Tomin drug iz gimnazije. Želi da studira orijentalistiku, a Galus ga odvraća. Fhim prelazi na drugu temu i hvali Mehmed-pašu Sokolovića i tursku uparavu koja je podigla ovako veličanstvene građevine. Toma i on su dobar primer da se ljudi mogu družiti uprkos različitim pogledima na svet i život.

 

 

Na Drini ćuprija - prepričano ovde

Contact