tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lovčevi zapisi

Likovi

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Turgenjev

Glavni protagonista i narator, Lovčevih zapisa - Turgenjev, nije samo učesnik zbivanja, nego i spona između likova i čitalaca. On o događajima priča u prvom licu, jer ih je lično doživeo, ili o njima čuo priče iz prve ruke. Učestvuje u priči; postavlja pitanja, ili kao u eseju "Vuk samotnjak" - nudi šumaru novac za drvo koje je hteo ukrasti nepoznati seljak Ne skriva da je strastveni lovac. Loveći po šumama i stepama, susreće ljude svih staleža. Iako je i sam plemićkog porekla, vidno je na strani malog čoveka (seljaka i kmeta), a kritikuje vlastelu što se prema ljudima nižeg staleža ponaša gore nego prema stoci. Očaran je prirodom, ali voli i da ubija životinje, ne zbog hrane da bi preživeo, nego iz zabave i zadovoljstva kao i ostala vlastela, a meni su takvi ljudi mrski bez obzira koliko saosećaju sa ljudskim patnjama.

Tvor i Kalinič

Junaci prve priče Tvor i Kalinič su najbolji predstavnici tipičnog ruskog karakera. Tvor je snažan, razuman, srdačan i praktičan kmet. Zna da čita. Iako je imao novca, nije hteo otkupiti svoju slobodu. Kad ga je narator upitao zašto, odgovorio je: - Ako postanem slobodan čovek, moraću se meriti s jačima od sebe da bih preživeo i tražiti poslove koje ne znam raditi.

Za razliku od njega Kalinič je jedan od romantičara, pobožni sanjar. To se ispoljava u njegovom pažljivom odnosu prema prirodi i duhovnim pesmama.

Arina

Junakinja priče "Jeremolaj i mlinarka" je još jedan primer nehumanog odnosa vlastele prema slugama. Zaljubila se u konjušara Petrušku i molila gospodara da joj dopusti da se uda. Međutim, on se strašno naljutio i proterao je u selo. Kupio ju je mrzovoljni mlinar, jer je bila pismena.

Jeromolaj

U galeriji likova ovaj plemić zauzima istaknuto mesto. Strastveni je lovac kao i narator, kome je neka vrsta vodiča. Njih dvojica putuju, lovieći iz mesta u mesto. Osim lova, mnogo je voleo lepe žene bez obzira kojem staležu pripadaju, a delio je i piščeve stavove kad je reč o odnosu kmet - vlastelin.

Matrjona

Ova junakinja pripadala je zloj vlastelinki Mariji Iljinič. U nju se zaljubio siromašni plemić Petar Petrovič Katajev, a volela je i ona njega, pa ga zamolila da je otkupi od gospodarice, što je ova ljutito odbila i devojku proterala u selo. Petar odvede Matrjonu i živeli su nekoliko meseci srećno. Međutim, Matrjona je bila u strahu da ih ne otkriju, pa se vratila gospodarici. Žrtvovala se da spasi ljubavnika od policije.

Sučuk

Život ovog šezdesetegodišnjeg kmeta još jedno je svedočanstvo o teškom položaju seljaka. Gospodari su ga prodavali jedan drugom kao marvinče, a promenio je i mnoga zanimanja, pa čak jednom i vlastito ime, a sve po hiru svojih vlasnika. Bio je: konjušar, kočijaš, krčmar, kuvar, glumac, i na kraju ribar.

Sofron

Upravnik na imanju Arkadija Pavlič Pjenočkina, izrazito je negativna ličnost. Svom gazdi se dodvoravao i ulizivao, a prema seljacima bio arogantan i bezdušan. Kupovao je njihove dugove i tako sticao "pravo" da ih tlači i izrabljuje dok ih ne uništi, jednom rečju pseto od čoveka.

Toma šumar

Poznat pod nadimkom Birjuk, u slobodnom prevodu vuk samotnjak, odnosno, nepotkupljiv čovek. Baš takav je i bio - nepodmitlji i pošten. Kako je uz to bio snažan, krupan i visok, nije čudno što su ga se plašili lopovi. Međutim, ispod grube spoljašnosti krio se blag i dobrodušan čovek kad je posle duge prepirke sa jednim kmetom, kog je uhvatio u krađi drva, na kraju popustio, jer bi kradljivcu bez zaplenjenog konja propala porodica.

Lovčevi zapisi: prepričano - ovde

 

 

 

Contact