tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lirska narodna poezija

Ljubavne lirske narodne pesme

Autor: Petar Jokić

O čemu pevaju?

Ove pesme najlepše su u narodnom stvaralaštvu. Pevaju o ljubavi dvoje mladih koju najčešće roditelji zabranjuju.

Koji su motivi?

Lepota devojke:

U Milice duge trepavice,

Prekrile joj rumen jagodice,

Jagodice i bijelo lice;

(„Srpska devojka“)

Čežnja za voljenim bićem koje je daleko:

I moja je draga nadaleku,

Al' kad meni na um padne draga,

Ja ne gledam tavnoj noćci doba,

Nit moj konic mutnoj vodi broda.

(„Kad je draga nadaleko“)

Udaja za nedragog:

„Nije meni po nogama zima,

Već je meni po mom srcu zima;

Al  mi nije sa snijega zima,

Već je meni s moje majke zima,

Koja me je za nedraga dala“.

(„Po srcu zima“)

Ženidba protiv svoje volje - kad devojku biraju roditelji:

"Omer, momče mlado,

Ti ne ljubi Merime devojke!

Lepšom ću te oženiti majka,

Lepom Fatom novoga sedara.

Još je Fata od roda boata,

I tebe će potpomoći blagom".

Al' besedi Omer, momče mlado:

"Prođi me se moja mila majko!

Nije blago ni srebro ni zlato,

Već je blago što je srcu drago".

Roditelji obično ne haju za želje svoje dece, a kad se tragedija dogodi, jadikuju pokajnički: Tu se tuku do dve stare majke.

I proklinju i staro i mlado,

Ko rastavi milo i drago

("Smrt Omera i Merime")

U ovoj pesmi kao izražajno sredsvo koristi se epitet: momče mlado, Merima devojka, lepom Fatom, roda bogata, moja mila majko, i samo jedna mmetafora: "đul miriše - Omerova duša".

Ropska potčinjenost ženskog bića:

„Draga moja jesi l  se udala?“

„Jesam, dragi, i čedo rodila!

Tvoje sam mu ime nadenula:

Kad ga zovem da me želja mine;

Ne zovem ga: „Odi meni, sine!“

Već ga zovem: „Odi meni, dragi!“

(„Radost u opominjanju“)

Čednost i skromnost devojke:

„Nit sam luda, nit odviše mudra,

Nit sam vila – da zbiram oblake,

Već đevojka – da gledam preda se“:

(„Srpska devojka“)

Motiv: ljubavnog rastanka

Ljubavni rastanak

Dva cvijeta u bostanu rasla:

plavi zumbul i zelena kada.

Plavi zumbul ode na Doljane,

osta kada u bostanu sama.

Kad je nastala ova pesma o ljubavi se nije smelo otvoreno govoriti. Misli, želje i poruke bile su iskazane u zavijenoj formi kroz alegoriju. Tako ova pesma počinje pričom o dva cveta u bašti (plavi zumbul i zelena kada). Ali svima je jasno, (čak i onim što ne znaju šta je alegorija) da je ovde reč o momku i devojci; reč je o lubavnom rastanku dvoje zaljubljenih. Momak (Plavi Zumbul), kakvog ga narodni pevač vidi, guši svoje ljubavne jade i drsko pita devojku (Zelenu Kadu) kako podnosi samoću rastanka. Ona, prirodno osećajnija ne skriva tugu i bol i kazuje ga stilski izražajnim sredstvom koje se zove HIPEROLA (preuveličavanje)

„Što je nebo - da je list artije,

Što je gora – da su kalemovi,

Što je more – da je crn murećep.

Pak da pišem tri godine dana

Ne bi moji ispisala jada“

Hiperbola je, kao što vidie, prterivanje, preuveličavanj, ili umanjivanje ("Da si manji od makovog zrna"). Naravno, svima je jasno da ovo manji od makovog zrna treba razumeti kao preneseno značenje: BUDI MIRAN!

Metafore:

Metafora je skraćeno poređenje: Umesto da pesnik kaže lepa si kao pitoma ružica, on samo veli -„pitoma ružica“. Zašto onda metafora. Zato što sintagma pitoma ružica ima više značenja, i lepa, i mirišljiva i božanstvena i... Dakle, kad koristimo poređenje, mi pojmu dajemo jedno jedino značenje (ovde LEPA). Metafore su i „plavi zumbul i zelena kada“, „sitna ljubičica“, "dušo, moja".

Alegorija:

Alegorija je kazivanje u zavijenoj formi, slici sačinjenoj od niz metafora. U pesmi Ljubavni rastanak imamo i alegoriju jer su "plavi zumbul" i "zelena kada", ustvari, momak i devojka. U skrivenoj slici o dva cveta pevač nam alegorično govori o momku i devojci, metaforično poređenje je ostvareno po sličnosti. Momak i devojka su mladi i lepi kao što je lepo i mlado cveće. Moj komentar: "Mladost je lepa kao cvet dok ne uvene".

Epiteti:

Epiteti su, gramatički posmatrano, atributi, samo što epitet može biti i PRILOG uz GLAGOL (NEČUJNO gazi po travi). Ovde su epiteti: tavnoj noćci, mutnoj vodi, rumen jagodice, duge trepavice, bijelo lice, roda bogata, momče mlado.. Napomena: Epiteti su podvučeni!

Opširnije o stilskim figurama ovde

 

 

CONTACT