tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Glagoli

Infinitivna i prezentska osnova

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Infinitiv i infinitivna osnova

Šta je infinitiv?

Infinitiv je osnovni glagolski oblik koji ne kazuje ni ko vrši radnju, stanje i zbivanje, niti kad se to vrši - već samo imenuje radnju, stanje i zbivanje. U našem jeziku svi glagoli se završavaju na TI, ili ĆI (pevati, igrati, ljubiti itd; peći, leći, vući, tući itd.

INFINITIVNA OSNOVA

U dalekoj prošlosti, međutim, bilo je sve jednostavnije, jer svi glagoli su se završavali na TI: pevati, igrati, ljubiti, pekti, legti, tukti, vukti, rekti itd. U ta vremena bilo je mnogo lakše odrediti infinitivnu osnovu, pošto se odbijao samo završetak TI. Danas, takođe, nema problema sa glagolima koji se završavaju na TI, a ispred (TI) imaju vokal (samoglasnik) - infinitivnu osnovu gradimo jednostavno odbijanjem nastavka TI (pevati→ peva- ti, igrati→ igra- ti, ljubiti→ ljubi- ti). Dakle, infinitivna osnova u ovih glagola je PEVA, IGRA, LJUBI. Nevolje dolaze kad su u pitanju glagoli koji se završavaju na STI, ili ĆI. U tom slučaju mora se primeniti drugo pravilo: uzima se prvo lice jednine aorista (pređašnje svršeno vreme) tih glagola. Na primer od glagola PEĆI - 1. l jd. glasi PEKOH. Kad obijemo nastavak OH - dobijamo infinitivnu osnovu; tako, recimo, od glagola PRESTI prvo lice jednine aorista glasi PREDOH, i opet odbijamo nastavak OH i dobijemo infinitivnu osnovu PRED. Naravno, ovo nije neki problem izuzev činjenice da učenici prvo uče šta je infinitiv i infinitivna osnova, pa tek onda šta je aorist. Dakako, nije kriv školski program, jer da bi učenici naučili kako se gradi aorist moraju znati šta je INFINITIVNA OSNOVA. Spas je jedino u tome što mi ovim jezikom govorimo. I ovde smo na kraju pitanja ČEMU SLUŽE INFINITIV i INFINITIVNA OSNOVA? Odgovor: za gradnju drugih glagolskih oblika.

Prezentska osnova

Međutim, za gradnju nekih glagolskih oblika umesto infinitivne osnove - koristimo prezentsku osnovu. Prezentska osnova gradi se tako što se od prvog lica množine odbije nastavak MO. Tako, recimo, od glagola PEVATI prvo lice množine prezenta glasi PEVAMO. Kad odbijemo nastavak MO dobijamo prezentsku osnovu PEVA. Može biti da ste zapazili da je i infinitivna osnova od ovog glagola ista: PEVA. Dakle, infinitivna i prezentska osnova kod glagola koji se završavaju na TI, a ispred tog nastavka imaju vokal ista je. . Razlika se javlja u glagolima koji se završavaju na STI i ĆI. Tako, recimo, od glagola PEĆI infinitivna osnova je PEK (pek- oh), prezentska PEČE (peče- mo).

Za proveru znanja iz ove oblasti učenicima se daju zadaci da od pojedinih glagola odrede infinitivnu i prezentsku osnovu, evo jednog primera:

Zadatak: Odredi infinitivnu i prezentsku osnovu sledećih glagola:

Glagoliinfinitivna osnovaprezentska osnova
Pevati pevapeva
Peći pekpeče
Sestisedsedne
Igratiigraigra
Prestipredprede
Voletivolevoli

Napomena kod poslednjeg glagola VOLETI u prezentu ima odstupanja jer je staroslovenski glas Ѣ (jat) i u ekavici zamenjen glasom i.

Zadatak: Odredi glagolski vid i rod sledećih glagola:

Glagoliglagolski vidglagolski rod
Putovatinesvršenneprelazan
Umiti sesvršenpravi povratni
Prepisatisvršenprelazan
Ljubiti senesvršenuzajamno-povratni

 

Da vidiš rešenje, levim klikom miša prevuci tabelu od početka do kraja!

 

 

CONTACT