tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lektira

Hazarski rečnik

Autor: Milorad Pavić:

tabanovic.com

Književni rod: epika

Književna vrsta: roman-leksikon

Tema: Sličnost između Hazara i Srba

Ideja (poruka): Ko neće brata za brata, imaće tuđina za gospodara

 

Kritički osvrt

Ako roman-leksikon Hazarski rečnik Milorada Pavića čitate između redova, rađa se sumnja da tu nije reč o Hazarima, nego o Srbima. U sudbini Hazara i Srba, po legendi o Hzarima i srpskoj istoriji, ima mnogo sličnosti, koje isključuju slučajnost.

Carstvo koje su posedovali Hazari bilo je jako moćno. No, moć je nestala kada su svoju veru zamenili jednom od tri veroispovesti – islamskom, jevrejskom ili hrićanskom.

Paralela

U vreme Cara Dušana Srbija je bila moćna carevina; izlazila je na tri mora (Jadransko, Jonsko i Egejsko more); Albanija nije postojala, Vizantija, odnosno, Grčka svedene na vojvodstvo.

tabanovic.com

Indikativno je da Srbi dan danas nerado govore o tome, a diče se Carom Lazarom, koji je izgubio Boj na Kosovu!? Šta teče u našim venama i moždanim vijugama da slavimo poraze, a da se stidimo pobeda?

Posle Dušanove smrti srpski velikaši su se međusobom zavadili, pa su Osmanlije to iskoristili da ih porobe. Srbi su se potom izdelili na: pravoslavce, islamiste i katolike.

Isto je za Hazare bilo pogubno njihovo preobraćanje, a prema priči ono se odvijalo ovako. Kagan, hazarski vladar, usnio je san. Zatražio je tada pomoć od tri filozofa s tri različite strane sveta da mu pomognu u tumačnju sna. Odlučio je da će preći na veru filozofa čije će tumačenje sna biti najprihvatljivije. Tako su tumačenja ova tri filozofa: islamskog, hrišćanskog i jevrejskog, postala temelj priče i polemike ovoga dela.

Grčki predstavnik u hazarskoj polemici, koji je izlagao osnove hrišćanstva, bio je učeni Konstantin Solunski Ćirilo, koji je već imao jedno misionarsko iskustvo, jer je bio kod slovenskih plemena, sastavio je slovensku azbuku i privoleo Slovene da prime hrišćanstvo. Na kaganovom dvoru je izložio svoje Hazarske besede, koje je Metodije kasnije preveo na slovenski jezik, ali im se zagubio trag. Islamski predstavnik bio je Farabi Ibn - Kora. On je uz velike napore stigao na hazarski dvor jer su mu na putu postavljane mnoge prepreke kako ne bi na vreme stigao na polemiku. Hebrejski predstavnik je bio rabin Isak Sangari. Različiti izvori različito opisuju tok i ishod hazarske polemike. Hrišćanski izvori tvrde da je Ćirilo svojim besedama privoleo hazarskog kagana da primi hrišćanstvo. Islamski izvori pobedu pripisuju dervišu Kori, koji je bio najubedljiviji u tumačenju slike na trougaonoj hazarskoj pari, što je i odlučilo da se kagan prikloni islamskom učenju. Hebrejski izvori pripisuju pobedu Isaku Sangariju, koji je najbolje objasnio san hazarskog kagana i time ga ubedio da se privoli judeizmu. Tako je događaj na kaganovom dvoru sagledan sa pozicija tri vere: predočena su tri različita toka polemike, tri različita predmeta polemike i tri različita ishoda.

Srpska vlastela posle Dušanov smrti, pak, imala je drukčije snove - biti gazda u svom ataru (kao danas vojođanski Srbi što im je mrska Republika Srbija). Turci su lako porobili razjedinjene Srbe, ali opšta propast je stigla kad su neki malodušni Srbi ortodoksnu veru, radi stomaka, prodali za islam, ili unijatsku veru (katoličku). Teško je bilo odoleti nemaštini i gladi kao časni Pilipenda i njegova žena Jela

Druga velika sličnost između Srba i Hazara ogleda se u tome što prednost u vladi daju strancima, što se srame svog jezika i kulture. Srbi su čak smislili izreku: "Niko nije postao vladika u svom selu." S druge strane, slušam ove naše "bajne" Srbe, izbeglice iz Hrvatske, kako na televiziji, kao odgovorne i važne ličnosti posle više od dve decenije tečno rabe hrvatsku varijantu srpskog jezika, a još je gore među običnim smrtnicima, koji su čak i osnovnu školu završili u Srbiji kako nepravilno akcentuju reči i ne odustaju od ijekavskog izgovora, a da o putovnicama i osobnim kartama i da ne govorim. Za njih važi ona narodna: "Loš je miš koji samo dve rupe ima" samo što oni imaju i treću rupu, ali u glavi.

Nisu mnogo bolji ni domaći Srbi. Oslušnite danas omaladinu kako ponosito u govornoj, ali i u pisanoj komunikaciji upotrebljavaju reči: pliz, sori, šeruje, lajkuje, osećaju se kul, iako ova reč na romskom znači govno. Međutim, da zlo bude veće i na srpskim nacionalnim medima ova moda se podržava, pa voditelji TV stanica kuliraju do guše.

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

O piscu

Milorad Pavić (15. oktobar 1929, Beograd – 30. novembar 2009, Beograd) bio je poznati srpski prozni pisac, istoričar srpske književnosti 17-19. veka, stručnjak za barok i simbolizam, prevodilac Puškina i Bajrona, profesor univerziteta i član Srpske akademije nauka i umetnosti od 1991. godine.

 

 

CONTACT