tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lektira

Domovina

Autor: Dušan Vasiljev

tabanovic.com

Književni rod: lrika

Književna vrsta: rodoljubiva pesma

Tema: Ljubav prema domovini

Ideja (poruka): Svaki čovek ljubavlju je vezan za rodni kraj, domovinu

Domovina

Domovina, to nije mrtva gruda

koja nas gvozdenom rukom veže;

to je ljubav za oblak što plovi ovuda,

za pesmu što se ovde razleže;

 

ljubav za klasje što bogato buja,

za ruže što su na grobljima svele,

za tresak letnjih besnih oluja,

za tugu ptica koje se sele.

 

Domovina, to su sve one spone

kojima nas život za se spaja,

radost kad naša zvona zazvone,

toplota majčinog zagrljaja.

 

Domovina, to su: želje, tajne,

magla što preko polja plovi,

to su naše bajke beskrajne,

domovina – to su svi naši snovi

 

Analiza pesme

Komoziciju pesme čine tri slike. Prva obuhvata dve strofe. Domovina nije samo geografski pojam, niti detalj mrtve prirode. Domovina su svi njeni ljudi, njihov život, njihova pesma. Domovina je rad i plodovi tog rada klasje što bogato buja. Domovina je prošlost, to su ruže što su na grobljima svele. Domovina je i vazduh koji udišemo, let ptica i "tresak oluja", sve naše ljubavi i patnje.

Druga slika: Domovina je smisao našeg života, naša radost i toplina kao majčino krilo i njen zagrljaj.

Treća slika: Domovina je naša budućnost, naša maštanja, naša stremljenja - to su snovi o nečemu još lepšem, srećnijem.

Versifikacija

Pesma ima pet strofa sa po četiri stiha (katren). Stihovi su neujednačeni i kreću se od deseterca do trinaesterca. Rima je ukrštena - rimuju se prvi sa trećim stihom, i drugi sa četvrtim.

Stil

Pesma je bogata epitetima.

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

O pesniku

Dušan Vasiljev, srpski pesnik, rođen je u Velikoj Kikindi 19.jula 1900. Umro je vrlo mlad 27.marta 1924. u Kikindi. Pisao je iskrene lepe pesme o domovini i pesme o posledicama ratnog stradanja. Najpoznatije su mu pesme: Čovek peva posle rata, Plać matere čovekove i Domovina.

Književni rodovi i vrste

 

 

CONTACT