tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Šta su basne?

Autor: Petar Jokić, nastavnik

tabanovic.com

Basne su kratke priče u prozi ili stihovima u kojim su glavni akteri životinje, biljke i stvari. Iako je reč o životinjama, u prenesenom alegoričnom značenju radi se o ljudima, nihovim osobinama. Istovremeno životinje su i simboli ljudskih naravi. Lisica je mudra i lukava; vuk zao i tiranin, lav vladar, zec je naivan, mrav i pčela su vredni, cvrčak je lenština itd. Svaka basna na kraju ima pouku (naravoučenije). Poukom pisac želi pokazati kako su neke ljudske osobine (kroz likove životinja) dobre i poželjne, a druge nepoželjne. Često su loše osobine opisane podrugljivo. Najčešće su to lakomislenost, hvalisavost, glupost, sebičnost, zavidljivost, lakomost, lenost itd. Najpznatiji basnopisac je Ezop, (6. vek pre nove ere). Njegove basne širile su se usmenim predajom i smatra se da su sačuvane u približno izvornom obliku. Pripisuje mu se autorstvo za 426 basni, ali izvornim Ezopovim smatraju se: Lav i miš, Lisica i lav, Dva psa, Magarac, petao i lav, Konj i magarac i druge. Najpoznatiji pisci basni uz Ezopa su: Francuz Lafonten (Jean de la Fontaine), Nemac Gothold Efrajm Lesing (Gotthold Ephraim Lessing), Rus Ivan Andrejević Krilov i naš Dositej Obradović. Najpoznatije basne: Vuk u ovčjoj koži, Lisica i gavran, Lav i miš, Žaba i vo, Lisica i grožđe, Zec i kornjača, Mrav i cvrčak.

Meni se najviše sviđa basna Lav i čovek koju je napisao Ezop, a preveo i naravoučenije napisao Dositej Obradović.

Lav i čovek

Lav i čovek počnu se inatiti o svojim preimuštestvam. Čovek hvali ljude, govoreći da su vredniji i junačniji od lavova, a lav neće to nipošto da prizna, no naprotiv utvrždava da je jedan lav jači od nekoliko ljudi. Njihovo prenije potezalo se zadugo, dok po slučaju namere se negde na ikonu Herkulovu, gdi bijaše izobražen ovi kako davi lava. „Vidiš to?” rekne čovek. „Vidim, a ko je to napisao? upita lav. „Čovek, a da ko će napisati? ...” „He, moj brajko, vidiš da si ... mal' ne rekoh ... reče lav. — Da lavovi umedu pisati kao vi, ja bih tebi sto ikona za jednu pokazao kako lavovi ljude dave.”

Naravoučenije

Ne valja lasno verovati što jedan čovek ili narod o sebi govori i piše, jer svak sebe opisuje kako lepše zna i može. Valja slušati što drugi o njima misle i utvrždavaju. Pravda da je ne samo lav no i konj i vo mnogo jači od čoveka, no ne imajući čelovečeske hitrosti i razuma, prinuđeni su pokoriti se čoveku. Sama hrabrost i junačestvo jednoga naroda bez nauke i mudroga pravljenija podobne su zverskoj snagi; brane se za neko vreme, al' najposle moraju reći „ejvala”, i pokoriti se. Nauka, mudrost, mudro i zakono pravljenije, iskustvo, prosveštenih naroda podražanije, a svrh svega trudoljubno i dobrodjeteljno jednoga opštestva žitije: evo što sastavlja njegovu pravu hrabrost i junaštvo, i bez toga ili je u rabstvu ili će s vremenom biti. Bog i natura tako su odredili: kako čovek skotom, tako i razuman nerazumnim da vlada i upravlja.

CONTACT