tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Čuveni Tabanovci

Desa Stanić, slikar

tabanovic.com

Autor: Petar Jokić

Desa Stanić

Desanka Stanić, slikar, rođena je 1922. u selu Tabanoviću u Mačvi. Diplomirala na Akademiji za likovne umetnosti 1950. u Beogradu u klasi profesora M. Petrova, M. Milutinovića, K. Hakmana i N. Gvozdenovića, fresko slikanje kod profesora Jaroslava Kratine. Povremeno radila na konzervaciji naših srednjovekovnih spomenika. Umrla u Tabanoviću 2001.godine.

 

 

 

 

 

 

 

tabanovic.com

Desa Stanić: Seoska idila

 

Sofka Nikolić

 

Bora Janjić

 

CONTACT