tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

10 Božjih zapovesti

Priredio: Petar Jokić

Deset Božjih zapovesti do danas čine temelj jevrejske, hrišćanske i islamske vere.

Deset Božjih zapovesti

na hebrejskom na papirusu iz 2. veka. Prevod sa hebrejskog jezika:

 1. Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.
 2. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi.
 3. Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
 4. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.
 5. Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.
 6. Ne ubij!
 7. Ne učini preljube!
 8. Ne ukradi!
 9. Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
 10. Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!

Pravoslavna crkva:

 1. Ja sam gospod tvoj i nemoj imati drugog Boga osim mene.
 2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.
 3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga.
 4. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu.
 5. Poštuj oca svoga i mater svoju,da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
 6. Ne ubij.
 7. Ne čini preljube.
 8. Ne ukradi.
 9. Ne svedoči lažno na bližnjega svojega.
 10. Ne poželi ništa što je tuđe.

Deset zapovesti u Katoličkoj crkvi

 1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene!
 2. Ne uzimaj imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
 3. Seti se da svetkuješ dan Gospodnji!
 4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
 5. Ne ubij!
 6. Ne sagreši bludno!
 7. Ne ukradi!
 8. Ne reci lažna svedočanstva na bližnjega svoga!
 9. Ne poželi žene ni muža bližnjega svoga!
 10. Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga!

Deset zapovesti u Islamskoj veri:

 1. Naređenje da se obožava samo Allah, koji nema sudruga
 2. Zabrana krivog zaklinjanja Allahom
 3. Naređenje da se pazi na subotu - tj. odvojiti jedan dan u sedmici za ibadet, sada imamo petkom, čime je Allah derogirao propis o suboti
 4. Poštuj oca i majku da bi dugo živio na zemlji, koju ti daje Allah - tvoj Gospodar
 5. Ne ubij
 6. Ne čini blud
 7. Ne kradi
 8. Ne svjedoči lažno na svoga bližnjeg
 9. Ne poželi kuće svoga prijatelja
 10. Ne poželi žene svoga prijatelja, ni sluge njegove, ni sluškinje njegove, ni vola njegovog, ni magarca njegovog, niti išta što pripada prijatelju - uglavnom, to je zabrana zavidnosti

Pitanje je sad: Da li hrišćanske zajednice ne poštuju Drugu Božju zapovest jer po crkvama drže kip Isusa Hrista i ikone svetaca, a vernici im se klanjaju i ljube ih?

Katolička crkva je otišla i korak dalje, pa je izbrisala Drugu Božju zapovest.

Da bi čarobna brojka 10 ostala., dva puta je ponovljena deseta zapovest!?

Nije jasno zašto su se i muslimani odrekli Druge zapovesti, kao katolici, kad je poznato da oni u svojim bogomoljama nemaju nikakva lika, ni kipa.

 

CONTACT