tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Тест из српског језика (главни чланови реченице) за трећи разред

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Шифра ученика - - -

Бр.Задаципоени
11. Шта у реченици казује (означава):
 • a) субјекат означава вршиоца радње или носиоца особине
 • a) предикат казује шта ради субјекат или особину каоја се субјекту преписује
1+1
2.У следећим реченицама подвуци субјекат једном линијом, а предикат двема линијама!
 • Птице лете
 • једном линијом подвуци ПТИЦЕ, а са две ЛЕТЕ
 • Трче деца.
 • једном линијом подвуци ДЕЦА, а са две ТРЧЕ
 • Пас је уморан.
 • једном линијом подвуци ПАС, а са две ЈЕ УМОРАН
 • Празна је торба.једном линијом подвуци ТОРБА, а са две ПРАЗНА ЈЕ
За сваки тачан одговор 1 поен
3.Шта је субјекат у следећој реченици: Станујем у Карађоршевој улици у Шапцу.

У овој реченици субјекат је изостављен, а био би ЈА. Допуни реченицу тачним одговором!

2 поена
4.Шта је субјекат у реченици: Гори!

Субјекат у овој реченици је није исказан, али био би ВАТРА, (тачан одговор је признат ако се наведе било шта што може да гори. Допуни реченицу тачним одговором!

2 поена
5.Шта је предикат у реченици; Ватра!

У овој реченици предикат је изостављен, а био би ГОРИ. Допуни реченицу тачним одговором!

2 поена
6.Твој задатак сад је да заокружиш слово испред реченице која иам само субјекат и предикат

а) Мали Мокри Луг је село.

б) Ја идем у школу. Тачан одговор је под А

2 поена

Оцене:

 • За 0 - 2 поена, недовољан (1)
 • За 3 - 4 поена, довољан (2)
 • За 5 - 7 поена, добар (3)
 • За 8 - 1 0 поена, врло добар (4)
 • За 11 и 12 поена, одличан (5)

 

Ako hoćeš da saznaš rešenje ovog testa, prevuci ga levim klikom miša kao da kopiraš!

CONTACT