tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Školsko takmičenje

OŠ «Vuk Karadžić»

Šabac, I.O. M. Pričinović

Školsko takmičenje iz srpskog jezika za šesti razred

Autor: Petar Jokić

Šifra - - - -februar, 2011.

Redni brojZADACIPoeni
1. Koje dve glasovne promene su izvršene u nominativu množine imenice GLEDALAC?.
 • Odgovor - - - -
1
2.Od koje glaovne promene se odstupa u primeru PREDSEDNIK
 • Odgovor: - - - -
1
3.Podvuci sve proste reči:
 • PEVAČ, PRST, NAPRSTAK, PUT, PUTELJAK, PISAR
1
4.Odredi sledeće glagole prema glagolskom rodu:
 • Ići - - - - - voleti - - - - - .doći - - -
1
5.Podvuci pravilno napisane reči:
 • KAJIŠ, BOMBONA, ISTORISKI, BONBONA, KAIŠ, ISTORIJSKI
1
6.Napiši koja glasovna promena se javlja u deminutivu imenice KNJIGA?
 • Ovde napiši odgovor - - - - - - -
1
7. U sledećoj rečenici odredi padeže podvučenih reči:
 • Sa mnom, Ana, nemoj se šaliti, nego uzmi bicikl, pa na ulicu do prodavnice:
 • а) sa mnom: - - - - - b) Ana: - - - -
 • c) bicikl: - - - - d) prodavnice: - - - -
1
8.U sledećoj složenoj rečenici podvuci nepravi objekat zavisne rečenice:
 • Marko je otišao kod druga da mu pokaže zadatak.
1
9.U sledećoj složenoj rečenici uspravnom crtom obeleži granicu između predikatskih rečenica i podvuci zavisne rečenice:
 • Sa drugovima idem gde se deca igraju, ali ponekad se vratim neraspoložen, jer moj tim izgubi.
1
10.Podvuci reči u kojima se javlja glasovna promena nepostojano A:
 • JESAM, RUKA, PAPAK, GORAN, GORAK, JAK
1
11.Akcentuj sledeće reči:
 • Kraj (predlog), kraj (imenica), grad (naselje), grad (led)
1
12.Prepiši pisanim slovima sledeću rečenicu i ispravi četiri greške:

Reko sam da bi mogli i nas dvoica da se podpišemo.

- - - - - - -

1
13.Napiši koja stilska figura se javlja u sledećoj rečenici

Umorna šuma spava.

To je - - - - -

1
14. Podvuci tvorbenu osnovu reči:

NERADNIK

 

1
15. U primeru Rekao sam vam da u selu ima lisica. Precizno odredi funkciju podvučenih reči:

a) vam: - - - - - .b) u selu - - - - -.

lisica - - - - - -.

1
16.U sledećoj rečenici podvuci subjekatski skup:

Naš tim je pobedila ekipa iz susednog sela.

1

Školsko takmičenje iz srpskog jezika za sedmi razred

 

 

CONTACT