tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Školska 2008/2009. godina OKRUŽNO (GRADSKO) takmičenje učenika osnovnih škola iz srpskog jezika VII razred

REŠENjA:

1. gubljenje j (između samoglasnika), asimilacija (jednačenje/ujednačenje) samoglasnika (vokala) i sažimanje (vokala)

2. ć, š, č (redosled nije bitan)

3. š a p u t a t i, č a r o l i j a

4. a) genitiv; b) lokativ; v) genitiv; g) nominativ

5. a) predlog; b) rečca (partikula); v) rečca (partikula); g) zamenica

6. a) aorist; b) aorist; v) prezent

7. travica, nožica

8. a) (-)ac; b) (-)lac

9. b)

10. turskog; turcizmi (turcizmima)

11. tiho, kao da se kriju, tužno

12. a) uslovna; b) priloškoodredbena (priloška odredba/priloška odredba za uslov)

13. a) soba prema voćnjaku; b) bila je senovita

14. Čim se malo smirilo i sredilo u Sarajevu, da se u odnosu između kmeta i age ništa ne menja „do daljnjega“, da je svako gospodar na svome

15. 4 (četiri)

16. isključni

17. a) pravi objekat; b) nepravi objekat

18. hiperbola i poređenje (redosled nije bitan)

19. b)

20. Kao novinar je izveštavo za sledeće televizijske stanice: RTS, Studio B, B92 i Avalu.

◄ Nazad na test

 

 

CONTACT