tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lektira

Povareta (sirotica)

tabanovic.com

Autor: Simo Matavulj

Književni rod: epika

Književna vrsta: novela

Kritički osvrt

Matavuljeva novela Povareta (sirotica) za čitaoca standardnog srpskog jezika prilično je teška za čitanje, jer Matavulj mnogo koristi ikavštinu i čajkavski dijalekt.

Kompozicija novele

Mornar Juraj Lukešič iz Krapna posle 25 meseci vraća se svojoj kući na dalmatinskom ostrvu. Tu prvo sretne sestru Joji, a onda i majku Lucu. Pitanja i odgovori počinju na "a".

- A kako si ma?

- A dobro, Jureta, kako si ti?

- A dorbo! A ća?

- A dobro je i ća!

- A Miš?

- A dobro je i Miš!

U daljem razgovoru Juraj sazna da je umrla njegova verenica povareta (sirotica) Marica. U njemu se odvija unutrašnja borba i radost zbog povratka kući nestaje.

Odlazi na pristaniše i tamo se sretne sa ocem Markom i bratom Mišom.

Uveče prodica je na okupu. Vode škrt razgovor uz vino

Na kraju novele, sledećeg jutra, Luca priča sinu da je sanjala povaretu, koja u snoviđenju poručuje da Jureta uzme njenu sestru Pavu. Juraj veruje u taj san i pristaje.

Kad se sve sabere i oduzme, novelu Povareta možemo oceniti kao velki minus u stvaralačkom opusu Sime Matavulja.

O piscu:

Simo Matavulj je rođen u Šibeniku 12. septembra 1852, umro u Beogradu 20. februara 1908. U Šibeniku je završio osnovnu školu na italijanskom i srpskom jeziku, kao i nižu gimnaziju. Najbolja su mu dela „Uskok“ i „Bakonja fra Brne“. Najpoznatija njegova pripovetka je „Pilipenda“, koja opisuje unijaćenje Srba iz Petrovog polja u Dalmaciji. Matavulj se odlikuje oštrim i trezvenim posmatranjem života, sposobnošću da zapazi i odabere karakteristike lica i situacija, da to kaže zanimljivo, neusiljeno i jednostavno. On ne izmišlja ni fabulu ni epizode, niti ih razvija prema sopstvenim afektima i raspoloženjima. Lica i događaje traži u životu, upravo u spoljnom životu, u onome što je dostupno čulnim opažanjima, i događaje razvija u granicama životnih mogućnosti.

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

Pilipenda - ovde

 

 

CONTACT