tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Provera znanja

Polugogišnji test iz srpskog jezika za sedmi i osmi razred

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šifra - - - grupa A 22. decembar, 2011.

Br.

Zadaci

Poeni

1.

Reč bukvar nastala je davno. Tada, u je jeziku naših predaka, reč bukva značila i vrstu drveta i ono što mi danas podrazumevamo kad kažemo slovo. Odredi vrstu podvučenih reči u navedenoj rečenici!

a) Tada Prilog

b) u Predlog

c) jeziku Imenica

d) naših Prisvojna zamenica

e) je Enklitički oblik pomoćnog glagola JESAM

f) i Veznik

Za svaki tačan odgovor 1 poen

2.

Tada, u jeziku naših predaka, reč bukva značila je i vrstu drveta... Odredi padež podvučenih reči u navedenoj rečenici!

a) jeziku Lokativ

b) predaka Genitiv

c) reč Nominativ

d) vrstu Akuzativ

Za svaki tačan odgovor 1 poen

3.

Dopuni sledeću rečenicu tačnim odgovorima!

Ćirilica je nastala krajem Devetog veka. Sastavio ju je Kliment Ohridski

2 poena

4.

Prema vrsti glavne reči odredi ime sintagme!

a) vrlo dobar Pridevska

b) kišovito vreme Imenička

c) skoro nečujno Priloška

d) berući trešnjeImenička

Za svaki tačan odgovor 1 poen

5.

U sledećoj rečenici podvuci apoziciju, a atribut iskazan sintagmom zaokruži:

Moja sestra, učenica gimnazije, slika veoma lepe pejzaže.

Rešenje: učenica gimnazije veoma lepe

2 poena

6.

1. Milan voli jabuke.

2. Milanu se jedu jabuke.

Zaokruži broj ispred rečenice u kojoj je logički subjekat.

Tačan odgovor je pod 2

1 poen

7.

1. Nebo se naoblačilo.

2. Nebo je oblačno.

Zaokruži broj ispred rečenice u kojoj je imenski predikat.

Tačan odgovor je pod 2

1 poen

8.

Marko je Milošu dao knjigu.

U navedenoj rečenici podvuci pravi objekat, a nepravi objekat zaokruži!

Rešenje: podvuci KNJIGU, a zaokruži Milošu!

1 poen

9.

Juče je Mira, posle časova, otišla na igralište.

Podvuci prilošku odredbu za vreme iskazanu sintagmom!

Rešenje: Podvuci: posle časova!

1 poen

10.

JA IDEM U OSNOVNU ŠKOLU VUK KARADŽIĆ A MOJA SESTRA U GIMNAZIJU.

Navedenu rečenicu ispravno prepiši pisanim slovima i stavi sve znake interpunkcije!

Rešenje: Ja idem u Osnovnu školu "Vuk Karadžić", a moja sestra u gimnaziju

1 poen

11

Odredi vrstu podvučenih zavisnih rečenica!

Marko pogleda gde lopta pade. Vrsta zavisne rečenice Mesna (mjesna)

Ana je mislila da nastavnik neće pitati. Vrsta zavisne rečenice Izrična, objekatska

2 poena

12

Zaokruži slovo ispred dijalekta koji su uzeti kao osnova srpskog književnog jezika:

a) šumadijsko-vojvođanski;

b) kosovsko-resavski;

c) prizrensko-timočki;

d) istočnohercegovački

Rešenje: pod a i d

1 poen

13.

Napiši koje je narečje u osnovi srpskog književnog jezika?

Rešenje: Štokavsko

1 poen

14.

Napiši glagolski prilog sadašnji od glagola: PLAKATI!

Rešenje: Plačući

1 poen

15.

Kad se Cer poguri i priđe bliže Šapcu, narod veli, biće kiše. Ovo je primer za stilsku figuru Personifikaciju.

Dopuni tvrdnju tačnim odgovorom!

1 poen

 

Polugogišnji test iz srpskog jezika za sedmi i osmi razred

Šifra - - - grupa B 22. decembar, 2011.

Br.

Zadaci

Poeni

1.

Reč bukvar nastala je davno. Tada, u jeziku naših predaka, reč bukva značila je i vrstu drveta i ono što mi danas podrazumevamo kad kažemo slovo.

Odredi vrstu podvučenih reči u navedenoj rečenici!

a) davno Prilog za vreme

b)značilaGlagol

cvrstu Imenica

d) miLična zamenica

e) danasPrilog za vreme

f)slovo Imenica

Za svaki tačan odgovor 1 poen

2.

Tada, u jeziku naših predaka, reč bukva značila je i vrstu drveta

Odredi padež podvučenih reči u navedenoj rečenici!

a) naših Genitiv

b) bukvaNominativ

c) vrstu Akuzativ

d)drvetaGenitiv

Za svaki tačan odgovor 1 poen

3.

Dopuni sledeću rečenicu tačnim odgovorima! Glagoljica je nastala 863.godine.

Sastavio ju jeKonstantin Filozof

2 poena

4.

Prema vrsti glavne reči odredi ime sintagme!

a) vrlo bučno Priloška

b) mala pećImenička

c) veoma lepa Pridevska

d) kišni mantil. Imenička

Za svaki tačan odgovor 1 poen

5.

U sledećoj rečenici podvuci apoziciju, a atribut iskazan sintagmom zaokruži: Tetka Mica, nastavnica istorije, sprema izuzetno lepa jela.

Rešenje: Podvuci nastavnica istorije, a zaokruži: izuzetno lepa

2 poena

6.

1.Anu boli glava.

2. Ana ima glavobolju.

Zaokruži broj ispred rečenice u kojoj je logički subjekat.

Rešenje je pod 2

1 poen

7.

1. Ruža se crveni.

2. Ruža je crvena.

Zaokruži broj ispred rečenice u kojoj je imenski predikat.

Rešenje: Zaokruži 2

1 poen

8.

Pozajmila sam bratu novac.

U navedenoj rečenici podvuci pravi objekat, a nepravi objekat zaokruži.

Rešenje: Podvuci - novac, a zaokruži - bratu

1 poen

9.

U Tabanoviću omladina uveče rado ide u novi kafić na centru.

Podvuci prilošku odredbu za mesto iskazanu sintagmom!

Rešenje: Podvuci - u novi kafić

1 poen

10.

U SUBOTU 24 DECEMBRA NA TELEVIZIJI AVALA GLEDAĆEMO SUMLJIVO LICE.

Navedenu rečenicu ispravno prepiši pisanim slovima i stavi sve znake interpunkcije!

Rešenje: U subotu, 24. desembra, na Televiziji "Avala" gledaćemo "Sumnjivo lice".

1 poen

11.

Odredi vrstu podvučenih zavisnih rečenica!

Idem na utakmicu čim se završi nastava .

Vrsta zavisne rečenice Vremenska

To je učenik, koji je pobedio na takmičenju

Vrsta zavisne rečenice Odnosna, atributska

2 poena

12.

Napiši koja su dva izgovora u osnovi srpskog književnog jezika?

Rešenje: Istočno-hercegovački i vojvođansko-šumadinski

1 poen

13.

Napiši po čemu je značajna 1847. godina za razvoj srpskog književnog jezika?

Odgovor:

Vuk Karadžić preveo "Novi zavjet", Branko Radičević izdao pesme na narodnom jeziku, Đuro Danićić objavio raspravu: "Rat za srpski jezik i pravopis", a P.P. Njegoš objavio "Gorski vijenac"

1 poen

14.

Koja se glasovna promena javlja u komparativu prideva: CRN, ŽUT, BEO ?

Odgovor

Jotovanje

1 poen

15.

Suzama je zamutila more, a jaukom ustavila šajke.

Ovo je primer za stilsku figuru Hiperbola Dopuni tvrdnju tačnim odgovorom!

1 poen

Napomena

Ako hožeš da vidiš rešenja, prevuci zadatak levim klikom miša!

 

 

CONTACT