tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Sastavi

Pismeni zadatak

Tema:

Svet je pun zamki kad si bez oslonca

Autor: Petar Jokić

Danas, više nego ikad, svet oko nas pun je skrivenih zamki. Kraj 20 -og i početak ovog stoleća doneli su toliko tehnoloških noviteta da je običnom smrtniku teško da ih prati. Kad je pre nepun vek Nikola Tesla, poznati naš i svetski naučnik, izneo tezu da je moguće konstruisati aparat pomoću kojeg će bežičnim putem biti prenošen govor i muzika sa jednog na drugi kraj planete, jedan njegov austrijski kolega 1911. godine nazvao ga je opsenarom i „nazovi naučnikom“.

Reči ovog Austrijanca danas zvuče smešno i deci. Jer gotovo je nemoguće naći čoveka od sedam do 77 godina koji ne poseduje i koristi mobilni telefon. Slično je i kod upotrebe interneta. Web prezentacije imaju i neka sela (www.sevarice.com; www.tabanovic.com ), a za desetak godina ko ne bude znao da se koristi računarom, smatraće se nepismenim. Samo ove dve novine znatno su obogatile ljudski život, dovodeći svet u kuću i džep.

Brza komunikacija, bez sumnje, može nekad spasiti život kad ste u nevolji na putu, njivi… Internet, takođe, igra veliku ulogu ako hoćete da proširite krug znanja. Upišete u Google pretraživaču neki pojam i za nekoliko sekundi dobijete široku paletu rezultata. Tako, recimo, kad upišete „pismeni zadatak“ možete naći tuce tema, da nešto naučite, ili da se od srca nasmejete. Međutim, osim ovih pozitivnih strana (mobilne telefonije i interneta), oba otkrića nose mnogo rđavih produkata. Preteranim korišćenjem čovek se otuđuje, bežeći u virtualni svet.

Ne treba zanemariti ni štetne posledice po zdravlje zbog zračenja ovih uređaja, a naročito to da se uz korisne podatke nudi sijaset negativnih sadržaja (pornografija , kocka i sl.). A, kako Dositej reče, mlad čovek je poput mekog voska podložan višestranom oblikovanju, pa kad se u takvom kalupu stvrdne, teško ga je posle izmeniti.

Da bi izbegli sve veći broj zamki, mladi danas jedino mogu naći pouzdan oslonac u porodici i školi. Televizija i radio u trci za zaradom sada emituju više štete nego koristi, a opasniji su od interneta jer su prisutni u svakom domu. Istovremeno, svedoci smo da i porodični odnosi pucaju po svim šavovima. Ubrzan tempo života roditelje udaljava od dece; kontakti su i ovde svedeni na poruke preko telefona, sve je manje vremena za druženje. U želji da se što više demokratizujemo, osmogodišnju školu sveli smo na nivo obdaništa gde se kudikamo više insistira na pravima dece dok su obaveze ostale u drugom planu. Za izricanje i najmanje disciplinske mere učenik mora imati dosije poput kriminalca.

Društvena zajednica reaguje tek kad neko izgubi život. Stanje nije mnogo bolje ni u srednjem obrazovanju. Pre nekoliko godina jedan beogradski profesor bio je suspendovan samo zato što je javno, na roditeljskom sastanku rekao da u razredu ima učenika koji koriste narkotike. Sve se svodi na lepe i birane reči, a zanemaruje činjenica da je teško nežnu reč u debelo uvo udenuti. Kad izađete na ulicu, opasnije je nego u džungli. Alkohol i duvan čekaju na svakom uglu. Istina, u nas postoji zakon o zabrani prodaje ovih legalnih narkotika maloletnim licima, ali ga niko ne poštuje. Da đavo bude crnji, ni za teške, nelegalne droge, ne treba mnogo truda ako imate pare. Ako nemate, dalji put vodi u kriminal.

Kad se sve sabere, oslonac za izbegavanje zamki sveta oko nas ostaje u porodici, pa ko ima tatu i mamu da ga više vole od svega, preživiće. JA IMAM SREĆE!

 

Deca pišu

 

CONTACT