tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lektira

Okovani Prometej

tabanovic.com

Autor: Eshil

Književni rod: drama

Književna vrsta: tragedija

O delu

Tragedija Okovani Prometej samo je prvi, sačuvani deo trilogije u kojoj je Eshil celovito obradio poznati mit o titanu Prometeju koji je s neba ukrao vatru i darovao je ljudima. Kada je Zevs hteo da uništi ljudski rod, Prometej mu se suprostavio. Oslobođeni Prometej bila je nastavak Okovanog Prometeja, a sačuvana je samo u fragmentima. Treći, a ujedno i završni deo trilogije poznat je samo po svome naslovu Prometej Vatronoša. Tragedija se zasniva na sukobu dvaju jakih protivnika. Eshil je izmislio radnju u kojoj je glavno lice neprestano prisutno na sceni i gotovo nepokretno. Paralizovao mu je telo da bi iz njega provalio jači duh. Ova psihološka evolucija morala se pretočiti u akciju putem određenih događaja. Ti događaji trebalo je donekle da izmene Prometejevo moralno stanje. Pesnik vrlo uspešno izrađuje pojedine faze sukoba u radnji i odmah stavlja gledaoce pred samu radnju, odnosno užasne muke na koje je Prometej u delu podvrgnut.


Kratak sadržaj

Radnja tragedije događa se između dva važna događaja: Hefestovog prikivanja Prometeja za stenu i Prometejeve propasti. Prometej je razapet između ljudi (ljudima je dao vatru, u tome je njegova tragična krivica) i bogova (prekršio je Zevsovu volju, pobunio se protiv vlasti i u tome je njegova herojska vrlina). U Okovanom Prometeju prikazana je teomahija (pobuna protiv bozanskog poretka i njihovih nacela i normi) titana Prometeja. On se usprotivio Zevsu koji je nameravao da uništi nesavršeni ljudski rod, da bi stvorio savršenije ljude. Zbog prkosne pobune protiv vrhovnog boga i čovekoljublja, trpi strašne muke u okovima. Eshilov Prometej je simbolizovao ljudsku neobuzdanu težnju za napretkom za koju ne postoje prepreke i koja se ne plaši nikakvih stradanja. Kažnjen je time što je prikovan za stenu, a orao mu kljuca jetru. Prometej je simbol večne potrage za znanjem, ali i simbol čovekovog otpora protiv tiranije i vlasti.

O piscu

Eshil(525. p,n.e - 456. p,n.e) Stvarao je u vreme kad demokratija u Atini odnosi pobedu nad tiranijom. U delu Hiketide veliča demokratiju i slobodu. Učestvovao je u borbmaa kod Salamine, Plateje i na Maratonskom polju. Salaminsku pobedu opevao je u tragediji Persijanci. Dva puta posetio je Sirakuzu gde ga je ugostio Hijeron koji je osnovao grad Etnu 476. p.r.e i na njeno čelo postavio je sina Dinomena. Tada je Eshil napisao i prikazao svoju tragediju Etnjanke. U drugoj poseti je prikazao Persijance. Po mnogima bio je “otac tragedije”. Poslednje godine života provodi izvan domovine na Siciliji. Na Siciliji, u gradu Geli i umire. Napisao je oko 70 tragedija i 20 satiričnih igara. Na pesničkim takmičenjima pobedio je 13 puta. Građu za svoje tragedije uzimao je iz mitova o herojima i bogovima zabeleženih u Homerovim epopejama. U tragedijama Eshil pokreće pitanja odnosa čoveka i boga, države i pojedinca, sudbine i slobode, odnosa čovekovog života i njegovog smisla. Kod Eshila nad ljudskim delanjem stalno je prisutna viša, božanska volja i mudrost. Međutim, u slikanju sveta bogova, mitove podvrgava etičkoj kritici nastojeći da prikaže bogove, naročito Zevsa, kao moralno savršenstvo, ističući njihovu mudrost i pravednost. Delovanje bogova nije izraz njihove samovolje, već pravednosti kojom oni uspostavljaju narušenu ravnotežu u poretku stvari. Eshil se u tragedijama bavi prikazivanjem čovekove krivice i njenog okajanja. Krivica se zasniva na čovekovoj pobuni protiv opštih, iskonskih načela ili posebnih božanskih zakona. Kada se čovek drzne da sruši poredak uspostavljen božanskom pravdom, izaziva gnev bogova. Glavna tema njegovih sačuvanih tragedija je prikazivanje takve krivice i njeno nužno okajanje, ispaštanje. Eshil je uveo drugog glumca, smanjio horske delove, a najviše pažnje posvećivao dijaloškim partijama. U Orestiji je uveo trećeg glumca, novinu koju je prihvatio od Sofokla. Iako je sama struktura njegovih tragedija jednostavna, a likovi bez dublje psihološke analize, jezik mu je bio bogat, svečan, a stil uzvišen.

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

Euripid: Elektra - ovde

 

Antigona - ovde!

 

 

CONTACT