tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Lektira za osnovce

Družba Pere Kvržice

Autor: Mato Lovrak

tabanovic.com

Književni rod: epika

Književna vrsta: roman

Tema: Kako je družina Pere Kvržice popravila stari mlin

Ideja: Kad se hoće - sve se može; roditelji da ne zaborave da se i od dece može nešto naučiti

Mesto i vreme radnje: Jedno hrvatsko selo, početkom prošlog stoleća.

Siže

U nekoliko redova

Roman počinje buđenjem glavnog junaka, Pere Kvržice, koji je bio bolešljiv, imao je temperaturu. Morao je izvesti kravu rano na pašu. U sećanju mu je bila očeva priča sa majkom o starom mlinu. Selo je imalo svoj mlin, no prema njemu je vodio most koji se urušio. Jedni seljani hteli su popraviti most, a drugi ne. Dok su se oni svađali, mlin je propadao, a oni su vozili žito u skuplji, parni mlin. Nakon mnogo promišljanja, Pero odluči uz pomoć svojih drugara da obnovi seoski stari mlin. Dečaci su se popeli na trešnju kako bi im Pero pokazao mlin, no kako su ih sa trešnje oterali, krenuli su na zvonik crkve s koje se još bolje pružao pogled prema mlinu. Drugi dan, dečaci su se uputili prema mlinu koji je bio zarastao, a nalazio se pored jezera. Pored mlina bio je i bunar kojeg su dečaci odlučili očistiti, no zamalo su izgubili Medu koji se u bunaru onesvestio, no preživeo je. Pero reši da se on spustiti u bunar, ali je pao u vodu, jer su dečaci popustili lanac i zahvaljujući tome, Pero se prehladio. Dok njega nije bilo, dečaci su učinili što su više mogli kako bi mlin zasjao pređašnjim sjajem. Peru kao vođu menjao je Divljak, no kada se Pero vratio, Divljak se naljutio što više nije glavni i pobegao. Bojeći se da Divljak ne otkrije seljanima šta dečaci rade, Budala odlazi da razgovara s njim. Pretili su Divljaku, a on je u inat sve ispričao devojčicama koje su tražile od Pere da ih primi u grupu kako bi i one doprinele radu. Pero nije imao izbora jer su ga devojčice ucenile, tako da su dobile zadatak uređenja, čišćenja i crtanja. Jednog dana, našli su izgažen vrt i zašarane crteže na mlinu, što je bio učinio Divljak zbog toga što su ga dečaci isključili iz grupe. No ubrzo su popravili svu štetu i planirali su predati mlin selu poslednjeg dana školske gogine. Otkrili su učitelju svoju tajnu, a on je došao pogledati mlin. Na kraju su svi sa zadovoljstvom proslavili zadnji dan škole i predaju mlina selu.

Razgovor o delu:

Gde se na početku romana uputila družina, umesto da ide u školu?

Popeli su se na susedovu trešnju da vide stari mlin.

Šta se dogodilo dok su se dečaci skrivali u krošnji drveta?

Naišli su pandur i činovnik, a potom i jedan seljak koji je vodio konja na potkivanje. Dečaci su se upašili da će biti otkriveni, ali na sreću konj se ritnu, uplaši ljude, a družina neopaženo pobeže.

Šta su tog dana sve videli na putu do škole?

Videli su livade, šišmiša, a potom sa tornja crkve - ugledali su stari mlin.

Kako su dečaci opravdali kašnjenje u školi?

Dečaci su saznali da u školu dolazi nadzornik, a zakašnjenje su pravdali teškim načinom života i ranim uustajanjem zbog čuvanja stoke.

Kakva je atmosfera u Perinom razredu?

Učenici su veseli i pomalo brbljivi, ali vole, poštuju i slušaju svog učitelja.

Kako je Pero dobio nadimak Kvržica?

Tog dana dok je odgovarao Pero je nehotice rekao "kvržica". Kasnije je priznao kako mu se učinilo, zbog uzbuđenja oko mlina, da na nadzornikovom čelu vidi neku izraslinu.

Zbog čega su se učenici svađali posle nastave? Je li Milo Dijete otišao sa drugovima? Zašto?

Svađali su se jer Pero nije hteo ići kući sa ostalima. Uz to zadirkivali su ga zbog nadimka "Kvržica". Milo Dijete je otišao sa društvom jer ga je Pero nagovorio.

Kakav je Pero Kvržica?

Pero je poput ostalih seoskih dečaka; skromne odeće i obuće. No, on je po karakteru iznad proseka; pametan je, pravedan, vredan, srčan, hrabar, borben, uporan, pouzdan, saosećajan... Pravi je prijatelj!

Zašto je stari mlin napušten?

Zato što se seljani nisu mogli dogovoriti oko popravke mosta koji vodi do mlina. Zbog toga žito melju u skupljem parnom mlinu.

Kako su izgledali stari mlin i jezero pre uređenja?

U jezeru je bilo malo vode koja je bila prljava, zelena i smrdljiva, a oko jezera je obraslo grmlje i šaš. Mlin je bio prljav, smrdljiv, prašnjav, polomljen, zapušten, pun zmija, paukova, vlažan i mračan.

Šta se dogodilo prilikom prve posete dečaka starom mlinu?

Dečaci su istraživali mlin i okolinu, planirali kako da urede mlin, jezero i stazu. Pronašli su čamac; napale su ih ose, a Šilo i Pero su pali u vodu.

Šta su dečaci radili kad su došli drugi put na mlin? Šta se dogodilo Medi u bunaru?

Dečaci su pokušali pokrenuti mlin. Medo je sišao u bunar da ga očisti, ali se, zbog otrovnih gasova, onesvestio. Svi su se uplašili i pobegli, ali su se uskoro vratili i pomogli Medi i dogovorili se kako ipak da očiste bunar. Pošto su izvukli oko 40 kanti vode, u bunar se spustio Pero te su zajednički izvukli poslednji mulj.

Koje su promene nastale u družini?

Otišli su Divljak i Budala jer su bili zavidni, a Divljak je hteo biti vođa. Uskoro su primili Miloša i Đorđa jer su napravil kreč (vapno).

Gde su Šilo i Pero pobegli sa župnikovog časa? Šta se tamo zbilo?

Šilo i Pero su otišli na seoski sastanak o mlinu. Na sastanku seljani su se svađali. Učitelj i Perin otac bili su da se mlin obnovi, a drugi su bili protiv toga.

Šta su radile devojčice koje su došle u družinu?

Marija i Danica su brinule o uređenju mlina, cveću, i oslikavale su mlin.

Kako je Pero ulovio vidru?

U blizini mlina dečaci su spazili vidru. Ona je Peru ugrizla za prst, ali ju je on ipak savladao i ubio radi krzna.

Šta su dečaci uradili s vidrin krznom?

Prodali su ga i za taj novac kupili boje i ukrase za mlin, pa čak i čokoladne bombone.

Kako se Milo Djete proslavio?

Slučajno je pokrenuo mlin koji je proradio, a naučio je i da vesla u koritu.

Zašto je Pero bio osam dana bez družine?

Zato što mu je otac osam dana bio u zatvoru zbog svađe oko mlina.

Šta je družina radila kad su poslovi oko mlina okončani?

Družina je uživala u plodovima svog rada, odmarajući se na mlinu.

Kome su od odraslih dečaci poverili tajnu o mlinu?

Učitelju, jer je bio pravedan, zanimljiv, ponekad malo strog, ali je jako voleo decu i svoj posao.

Kako se završava priča o družini (družbi) Pere Kvržice?

Srećno, kao u bajci. Seljaci su bili oduševljeni i ponovo su počeli mleti žito u starom popravljenom mlinu.

Priredio: Petar Jokić, nastavnik

O piscu

Mato Lovrak (Veliki Grđevac pokraj Bjelovara, 8. marta 1899. - Zagreb, 14. marta 1974.), hrvatski dečji pisacZavršio je učiteljsku školu i službovao u mnogim mestima. Pisao je i pripovijetke, ali je osobitu popularnost stekao romanima tematski vezanim za detinjstvo. Gradi zanimljivu fabulu s elementima pustolovnog, ali i s didaktičkim naglascima. Izuzetno plodan, autor tridesetak knjiga, Lovrak je nekoliko decenija zabavljao i vaspitavao mlade čitaoce izrazom koji svedoči o vremenu, a odlikuje se maštovitošću i humorom. Dela su mu prevedena na mnoge jezike.

 

CONTACT