tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Provera znanja

Vrste i funkcija zavisnih rečenica

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Pažljivo pročitaj zadatak i dobro razmisli pre nego što odgovoriš. Nije dopušteno precrtavati već upisan odgovor, jer se u tom slučaju nov ne priznaje.

Kontrolni zadatak za VIII razred: vrste i funkcija zavisnih rečenica

Šifra - - - 5. mart 2012. grupa A

 • U sledećim rečenicama tvoj zadatak je da podvučeš zavisnu rečenicu, napišeš kojoj vrsti pripada i odrediš njenu funkciju.
 • 1. Marko je video da voda izvire.
 • a) vrsta IZRIČNA
 • b) funkcija Pravi objekat(1+1)
 • 2. Mama me je pitala gde sam sinoć bila.
 • a) vrsta ODNOSNA
 • b)
 • b) funkcija OBJEKAT (1+1)
 • 3. Idem u Šabac da kupim cipele.
 • a) vrsta Namerna
 • b) funkcija cilj, namera (1+1)
 • 4. Kiša je tako jako padala da je potopila njive i dvorišta.
 • a) vrsta Posledična
 • b) funkcija Priloška odredba za način (1+1)
 • 5. Deca su našla gnezdo koje je bilo srušeno
 • a) vrsta Odnosna
 • b) funkcija Atribut (1+1)
 • 6. Arif je otišao gde se deca igraju.
 • a) vrsta Mjesna (mesna)
 • b) funkcija Priloška odredba mesta (1+1)
 • 7. Čim napišem zadatak, idem na spavanje.
 • a) vrsta Vremenska
 • b) funkcija Priloška odredba za vreme (1+1)
 • 8. Pobedili su nas zato što su bolje igrali.
 • a) vrsta Uzročna
 • b) funkcija Priloška odredba za uzroj (1+1)
 • 9. Proveli smo popodne na utakmici kako smo i planirali.
 • a) vrsta Načinska
 • b) funkcija Priloška odredba za način (1+1)
 • 10. Ako naučiš gramatiku, dobićeš peticu.
 • a) vrsta Uslovna (pogodbena)
 • b) funkcija Priloška odredba za uslov (1+1)
 • 11. Iako je voda bila hladna, momci su se kupali u reci.
 • a) vrsta Dopusna
 • b) funkcija dopuštenja da se radnja izvrši uprkos nelogičnostima (1+1)

Kontrolni zadatak za VIII razred: vrste i funkcija zavisnih rečenica

Šifra - - - 5. mart 2012. grupa B

U sledećim rečenicama tvoj zadatak je da podvučeš zavisnu rečenicu, napišeš kojoj vrsti pripada i odrediš njenu funkciju.

 • 1. Ko popravlja automobile, dobro zarađuje.
 • a) vrsta Odnosna
 • b) funkcija Subjekta (1+1)
 • 2. Đaci su uzeli loptu koja je bila perobušena.
 • a) vrsta Odnosna
 • b) funkcija Atributa (1+1)
 • 3. Pošto večeram, idem na igranku.
 • a) vrsta Vremenska
 • b) funkcija Priloška odredba za vreme (1+1)
 • 4. Marko nije došao jer je povredio nogu.
 • a) vrsta Uzročna
 • b) funkcija Priloška odredba za uzrok (1+1)
 • 5. Vetar je tako jako duvao da je lomio grane.
 • a) vrsta Posledična
 • b) funkcija Priloška odredba za posledicu (1+1)
 • 6. Na ekskurziji smo bili gde je Desanka Maksimović učila školu.
 • a) vrsta Izrična
 • b) funkcija Priloška odredba za mesto (1+1)
 • 7. Sinoć smo išli u grad da gledamo najnojiji film.
 • a) vrsta Izrična (namerna)
 • b) funkcija Priloška odredba cilja, namere (1+1)
 • 8. Marko trči kao da ga vetar nosi.
 • a) vrsta Načinska
 • b) funkcija Priloška odredba za način1+1
 • 9. Ako bežiš od dobra, upašćeš u zlo.
 • a) vrsta Uslovna (pogodbena)
 • b) funkcija Priloška odredba za uslov 1+1
 • 10. Premda je na semaforu bilo crveno, on je prešao ulicu.
 • a) vrsta Dopusna
 • b) funkcija Priloška odredba dopuštenja da se radnja izvrši uprkos nelogičnoctima 1+1
 • 11. Vera je osećala da je boli ruka.
 • a) vrsta Izrična
 • b) funkcija Objekat 1+1
 • Ocene: od 0 – 5 nedovoljan (1)
 • Od 6 – 10 dovljan (2)
 • Od 11 – 15 dobar (3)
 • Od 16 – 19 vr. dobar (4)
 • Od 20 – 22 odličan (5)

Napomena

Vrste i funkciju zavisnih rečenica otkrićeš ako zadatak prevučeš levim klikom miša kao kad hoćeš da kopiraš.

 

CONTACT