tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Pričam ti priču

Hiromantija

Autor: P. Jokić

Hiromantija ili gledanje u dlan je sposobnost čitanja karaktera i budućnosti iz dlana jednog čoveka. Naučnici koji su merili dužine prstiju od 720 osoba su pokazali da se individualno različite koncentracije hormona pokazuju u dužinama prstiju. Što više stosterona (muški polni hormon) se proizvodi u embrionu to je duži domali prst u poređenju sa kažiprstom. Posebno jasna je ova povezanost kod žena koje imaju testosteron u krvi, iako deset puta manje nego jedan muškarac. Jedna veća koncentracija testosterona kod njih dovodi do muških karakternih osobina. Prema jednoj studiji žene sa dužim kažiprstom umeju da se snađu, a i psihički su nadprosečno stabilne. Njihove komunikativne sposobnosti su nažalost manje razvijene. Ako su im domali prst i kažiprst iste dužine onda su rečite i mogu se u slučaju konflikta diplomatski izvući iz afere. I muškarci sa dugim domalim prstom nisu posebno rečiti. Zato su sportski tipovi i raspolažu visokom potencijom. Ako uzimamo u obzir da koncentracije hormona utiču na još mnogo osobina - od dominancije leve odnosno desne polovine mozga do zdravlja (migrena, depresije itd.) - onda je ono što jedan spretan gatar prepoznaje ne samo pogađanje. Za one koji se interesuju za gledanje u dlan, evo jedan mali uvod za početnike.dlan Na slici možete da vidite linije. (Slika) Leva ruka: govori nam o nasleđenim sposobnostima. Iz nje se može čitati šta će nam doneti budućnost. Desna ruka: pokazuje šta smo do danas uradili od našeg života (sadašnjost i prošlost), isto tako šta još imamo u planu. Na njoj se može prepoznati mera ostvarenja potencijala dotične osobe. Linija Života: Ona počinje između palca i kažiprsta i prolazi oko venerinog brda prema ručnom zglobu. Ako je duga, duboka i glatka: dobro zdravlje i visoka starost. Prekidi i račvanja prema dole ukazuju na bolesti i/ili udese. Linija Glave: Iznad linije života popreko preko dlana. Duga i duboka: opsežna pamet. Kratka i duboka: jednostrana pamet. Padajući tok smera: maštovit. Smer koji ide prema gore: dosadan, objektivan. Zajednički početak sa linijom života: razumno i uživljavajuće opštenje sa drugim polom. Početak daleko iznad linije života: Naklonost prema osornosti i licemerstvu. Male poprečne crte kroz liniju glave: Sklonost glavoboljama i/ili bolestima mozga. Linija Srca: iznad linije glave sa suprotnim tokom pravca (od malog prsta do kažiprsta). Duga, duboka, glatka: iskren osećaj i samilost. Kraj linije srca između kažiprsta i srednjeg prsta: dobroćudan i požrtvovan. Kraj na kažiprstu: pohlepan za vlašću. Kraj iza kažiprsta: posvećuje život jednom jedinom zanimanju. Što su bliži linija srca i linija glave to više glava dominira nad osećanjima. Linija Sudbine: Proteže se od ručnog zgloba prema srednjem prstu. Ako je pravilna i lepo oblikovana, osoba sledi svoj životni put bez većih potresa. Ukoliko se razvija po cik-cak sistemu, onda osoba prolazi mnoge peripetije da bi uspela, ali ako je ima, uspeva. Ukoliko počinje kasnije, na primer, na sredini dlana, označava kasniji uspeh, odnosno, obično u drugom delu života. Ako ove linije nema, osoba će verovatno imati jedinstven životni put različit od većine ostalih. Prekidi na ovoj liniji obično označavaju probleme, ali ako se linija nastavlja, osoba opet staje na svoje noge i razvija svoj status i karijeru. Cikcak linija: Skretanje sa pravog puta. Linija umetnosti: skreće od linije sudbine do domalog prsta. Posebno izrazita: umetnička nadarenost. Ako se pored može videti jedna druga linija (linija novca) dotični može da živi od svog talenta. Krstovi i kvadrati na liniji ukazuju na sporadične zarade novca. Ako izostaju obadve linije neće biti ni slave ni sreće. Liniija Merkura: desno pored linija umetnosti, ispod malog prsta. Jedna linija, duga i jaka: poslovna spretnost. Više tankih linija: naučni interesi. Linija merkura spojena sa linijom para ili umetnosti: Bogatstvo kroz nauku i poslovanje. Linija zdravlja: Luk ispod linije merkura. Ona izostaje kod mnogih. Ako je prisutna onda ukazuje na zdravstvene probleme. Često na bolove unutrašnjih organa. Linije sreće: Četiri linije oko zgloba. Ako su jasne: Sreća. Ako su izprekidane: Sreća, ali posle teškog rada. Ako izostaju: nema sreće. Erotske Linije: male linije na venerinom brdu. Jedno jako venerino brdo ukazuje na jednu izrazitu osećajnost i vitalnost. Jake, duge i paralelne linije: jaki ljubavni osećaji. Kratke, slabe linije: manje osećajnosti. Mreža linija: Naklonost svađama, kratkim vezama. Linije uspeha: Male linije od linije glave do kažiprsta: prave linije: Ambicija vodi do uspeha. Ukrštene linije: prepreke na putu do uspeha. Linije koje se seku su jače od linija uspeha: neuspeh ambicioznih planova. Venusov krug: luk ispod srednjeg prsta i domalog prsta. Zatvoren krug: Razočarenje u ljubavi. Poluotvoren krug: Razočarenje će biti savladano. Više krugova: prevelika osetljivost otežava zajednički život. Linije kontakta: linije ispod malog prsta. Njihov broj stoji za broj prijateljstva. Ako idu prema gore: srećne veze. Dole: nesrećne veze. Ispresecane linije: veze pune sukoba. Marsov prst: ako je gornji deo palca velik: jaka volja. Ako je donji deo veći: više logike nego razuma. Dug palac: tako jedan dobija ono što želi. Jupiterov prst: što je više izrazit kažiprst to je jača pohlepa za vlašću. Ako je relativno kratak: Naklonost ka podložnosti. Saturnov prst: njegovo izraženost pokazuje naklonost ka oprezu i nagodbi. Apolonov ili prst sunca: domali prst pokazuje emocije. Ako je dug: Sklonost ka preterivanjem, ali takođe ka umetnickom temperamentu. Merkurov prst: pokazuje društvene talente. društven i živahan je onaj čiji mali prst dostiže do gornjeg dela domalog prsta. PALAC Dugacak: vođa, dominantna ličnost. Osoba jasnog i trezvenog duha, koja odmereno i pravilno donosi odluke. Vrlo dugacak: tiranska priroda, sve radi po svom. Kratak: osoba podlozna tuđem uticaju, srce upravlja glavom. Krupan: prodorna i sposobna osoba. Kratak i debeo: uporna, pomalo ograničena osoba. Prav: uzdržana, pouzdana, lojalna i oprezna osoba. Gibak: dobroćudna, plemenita, tolerantna, ali i pomalo ekstravagantna priroda. Uzani zglobovi: vitalnost duha i tela. Čvornovati zglobovi: energija nailazi u jakim naletima. Visoko postavljen palac: grabljiva i podla osoba. Nisko postavljen: hrabra i svestrana. Postavljen blizu dlana: osoba koja nije sasvim iskrena u ljudskim odnosima, inhibirana i uplašena. KAŽIPRST (JUPITEROV PRST) Kažiprst govori o našim ambicijama i potrebi da upravljamo svojom, kao i tuđim sudbinama, događajima i ljudima. Dugačak: Osoba sposobna da upravlja, vođa. Iste dužine kao domali prst: uravnotežena i samouverena osoba, dobar organizator, osoba sposobna da preuzme rizik na sebe. Kaziprst i srednji prst iste dužine: diktator, osiona osoba, koja zahteva apsolutnu sigurnost. Savijen u luk prema srednjem prstu: nagon za sticanjem, škrtica koja je sklona nagomilavanju materijalnih dobara. Dugačak i gladak: dobri izledi u poslu, javnim poslovima. Kratak: nedostatak istrajnosti i samopouzdanja, osoba koja ima o sebi loše mišljenje. Tanak prst: nerealna i nesigurna osoba. SREDNJI PRST (SATURNOV PRST): Da li ćemo postići društveni uspeh i dobiti priznanja za naš rad, otkriće nam oblik i dužina srednjeg prsta. Prav i srazmeran ostalim prstima: opezna i osećajna osoba, sposobna za planiranje, voli samoću. Dugačak, snažan, težak: ozbiljna misaona osoba, koja vodi uglavnom težak život, često melanholična. Kratak: intuitivna osoba, neintelektualna. Kriv: zavisno od usmerenosti pokazuje sklonost ka spoljašnjoj ili unutrašnjoj strani života. Zgrčen: pokazuje samosažaljenje. DOMALI PRST (APOLONOV) Da li umemo da volimo, da dajemo i primamo sa istom prirodnošću, da li smo esteta i kreativna osoba otkriće nam domali prst. Snažan, gladak, dugačak: emocionalna uravnoteženost, težnja za slavom. Povoljan znak za glumce, novinare, ljude u šou biznisu. Vrlo dugačak: Introvertna osoba. Kratak: stidljiva osoba, teškoće u emocijama. Savijen: osoba koja ne ume da uskladi svoje potrebe i sposobnosti. Zgrčen: emociona lne i seksualne poteškoće. MALI PRST (MERKUROV) Pokazuje talenat za trgovinu, biznis, mogućnost da se nametnemo i pokažemo svoje sposobnosti. Vrlo dugačak i gladak: veoma inteligentna osoba, govorljiva, izražajna, poslovno spretna. Kratak: osoba koja teško uspeva da iskoristi svoje sposobnosti, često nepouzdana osoba. Svijen prema domalom prstu - lukavost, poslovna spretnost, umešnost u zarađivanju. Iskrivljen: lažljiva osoba koja se u poslu koristi nepoštenim sredstvima. Između prstiju i dlana se nalaze brezuljci, najveci pripada palcu i zove se Venerin breg. Ako je veliki govori o krepkom zdravlju i snažnoj fizičkoj strasti, a ako je preterano naglašen označava izuzetno žestoku i strastvenu osobu. Udubljenje na Venerinom bregu pokazuje malo strasti, dok mali breg označava slabo zdravlje i nedostatak strasti. Jupiterov breg kada je izražen, označava ambiciju, entuzijazam, koncentraciju i sposobnost postizanja ciljeva. Saturnov breg ako je razvijen otkriva studiozan um koji se kloni neozbiljnosti i lakomislenosti, a okrenut je ka umetnosti, prirodi i pun je poštovanja za muziku, tradiciju i ceremonije. Suncev breg kada je razvijen daje divan um, ljupkost i talenat za umetnost, ili veliko cenjenje umetnosti. Merkurov breg karakteriše nekoga ko je brz u razmišljanju, jasno se samoizražava, voli promene i putovanja. Postoje dva Marsova brega, prvi pripada Jupiterovom bregu i oznacava hrabrog veseljaka sa vojničkim manirima. Ako je izražajniji otkriva dokazanog tvrdog čoveka, a u ekstemnim slučajevima siledzijsku, kavgadzijsku i galamdzijsku narav. Drugi Marsov breg označava uzdržavanje, odmerenost, moralnost, samokontrolu, osećaj za pravdu, društveni duh i ponekada pokornost i pomirenost sa teretom života. Robustan Mesecev breg govori o prefinjenosti, dobrom ukusu, mističnoj ljubavi ka prirodi, sposobnosti maštovitog pisanja i naklonjenost poeziji. To je područje pod uticajem Muza. Šta pokazuje zatvoren dlan? Oblik šake određuje vaša interesovanja, a zglob prsta šta vam je presudno u životu. Čitanje dlana, kao i sve veštine pogađanja, rođeno je na Istoku. Znajte da kad gledate u dlan, treba da pogledate u obe ruke, jer leva predstavlja ono što je urođeno i nesvesno, a desna karakteristike koje su razvijene pod uticajem spoljašnje sredine.

Pesnica

Zatvorite ruku u pesnicu i posmatrajte koji zglob prsta vam je najizraženiji. Evo šta to označava: Kažiprst: Osetljivi ste na kritike i držite do tuđeg mišljenja. Srednji: Za vas je najvažniji lični i porodični život. Domali: Najznačajnija vam je potraga za lepim stvarčicama koje čine svakodnevni život. Mali: Mnogo volite novac. Oblik dlana ČETVRTAST - Ako ruka ima četvrtast oblik (četvrtast dlan i kratki prsti), imate izražen smisao za praktično i nogama stojite čvrsto na zemlji. Takav dlan imaju profesori, advokati, metodične osobe i oni koji vole miran život. OBLI - Ako vam je dlan obao (dugačak dlan, a kratki prsti), vrlo ste ambiciozni, individualisti i imate neverovatno dobre ideje. Takav dlan imaju novinari i pronalazači. DUGAČAK - Ako vam je dlan dugačak (sve je izduženo), vrlo ste emotivni i često pesimista. Ipak, na kreativnosti vam svi zavide. Niste skloni tehničkim naukama. To je dlan umetnika i pisaca. VRETENAST - Ako vam je dlan vretenast (dlan četvrtast, a prsti dugački), pamet vam je brza i živa, a razmišljate duboko i analitički. To je dlan kakav imaju sociolozi i psiholozi. Narukvica Pogledajte kakvu liniju, kao narukvicu, imate na pulsu. Ona može da bude dvostruka ili trostruka. Ako su linije jasne, to označava da imate srećan život. Izuzetno srećne ruke su oni koji imaju tri jasne linije. Ako je prva linija u obliku lanca, to pokazuje radni životni vek pun teškoća pre nego što dođete do cilja i ostvarite ono što želite.

 

 

CONTACT