tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Provera znanja

Godišnji test iz srpskog jezika za sedmi razred

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šifra - - - 14. maj, 2012. grupa A

1. U sledećoj rečenici gramatički subjekat podvuci, a logički subjekat zaokruži:

Mira uči, a Vesni je dosadno.- - - 1+1

2. Rade poče plakati što mu je džemper pocepan. Iz ove rečenice prepiši predikate u odgovarajuće rubrike:

a) glagolski predikat - - -

b) imenski predikat - - - 1+1

3. Ivan je pozajmio knjigu Milici. U ovoj rečenici pravi objekat je - - - , a nepravi objekat je - - -

DOPUNI REČENICU ISPRAVNIM ODGOVORIMA! - - - 1+1

4. Koje dve glasovne promene se javljaju u deminutivu imenice MOMAK?

a) - - -

b) - - - 1+1

5. Napiši infinitivnu i prezentsku osnovu glagola SEĆI

a) infinitivna osnova je - - -

b) prezentska osnova je: - - - 1+1

6. Prvo slovensko pismo (azbuka) je - - - , a nastalo je - - - godine.

DOPUNI REČENICU ISPRAVNIM ODGOVORIMA! - - - 1+1

7. Prepiši navedene rečenice tako da ono što je podvučeno zameniš jednom rečju, a da smisao ostane isti:

a) Sutra ćemo izvršiti izbor predsednika odeljenja.

- - -

b) Milan već duže vreme vrši opravku televizora.

- - - 1+1

8. Odredi funkciju (službu) i padež podvučenih reči:

Branka drži prut. U ovoj rečenici imenica prut je u službi - - - , a padež je - - -

Prut je bio dugačak. U ovoj rečenici imenica prut je u službi - - - , a padež je - - -

DOPUNI REČENICE ISPRAVNIM ODGOVORIMA! - - - 1+1

9. "Vila gnjizdo tica lastavica,

Vila ga je za devet godina,

A jutros ga poče da razvija;

Doleti joj siv-zelen sokole

Od stolice cara čestitoga,

Pa joj ne da gnjizdo da razvija".

Ovi stihovi su iz pesme - - - , a u njima uočavam stilsku figuru - - -

DOPUNI REČENICU ISPRAVNIM ODGOVORIMA! 1+1

10. Epska pesma „Mali Radojica“ počinje stilskom figurom - - - DOPUNI REČENICU! 2 poena

11. Tačnim odgovorima popuni prazna polja u sledećoj tabeli:

Glagoligl. rodgl- vidgl. obliklice
on beše došao   3. jednine
briješ se nesvršen  
ulaziti   ininitiv 
tucijašeprelazan    

Za svaki tačan odgovor jedan poen (1+1+1+1)

Godišnji test iz srpskog jezika za sedmi razred

Šifra - - - 14. maj, 2012. grupa B

1. >Koje dve glasovne promene se javljaju u vokativu jednine imenice LONAC?

a) - - -

b) - - - .1+1

2 Napiši infinitivnu i prezentsku osnovu glagola PLAKATI!

a) infinitivna osnova je - - -

b), a prezentska osnova je - - - 1+1

3. U sledećoj rečenici gramatički subjekat podvuci, a logički subjekat zaokruži:

Jovanu se spava, a Milan se igra. - - - 1+1

4. Drugo slovensko pismo (azbuka) je - - - , a nastalo je krajem - - - veka.

DOPUNI REČENICU ISPRAVNIM ODGOVORIMA! - - - 1+1

5. Miloš je odličan đak, pa ga drugovi stalno pitaju za savet.

Iz ove rečenice prepiši predikate u odgovarajuće rubrike:

a) glagolski predikat - - -

b) imenski predikat - - - 1+1

6. Jelena je dobila peticu, pa joj Tamara zavidi.

U ovoj rečenici pravi objekat je - - - , a nepravi objekat je - - -

DOPUNI REČENICU ISPRAVNIM ODGOVORIMA! - - - 1+1

7. Prepiši navedene rečenice tako da ono što je podvučeno zameniš jednom rečju, a da smisao ostane isti:

a) Zidovi su obojeni plavom bojom.

- - -

b) Juče je Marko išao da izvrši obeležavanje igrališta.

- - - 1+1

8. Odredi funkciju (službu) i padež podvučenih reči:

Milan vidi brod. U ovoj rečenici imenica BROD je u službi - - - , a padež je - - -

Brod plovi.

U ovoj rečenici imenica BROD je u službi - - - , a padež je - - -

DOPUNI REČENICE ISPRAVNIM ODGOVORIMA! - - - 1+1

9. "Zlo je moja vijerenice ljubo!

Imao sam od zlata jabuku,

Pa mi danas pade u Bojanu,

Te je žalim, pregoret' ne mogu!";

Ovi stihovi su iz pesme - - - , .a u njima prepoznajem stilsku figuru - - -

DOPUNI REČENICU ISPRAVNIM ODGOVORIMA! - - -1+1

10. "Ja govorim, on govorit neće,

ja se smijem, on se smijat neće, ja se hitam tunjom i naradžom,

a on na me ni kamenom neće"

(Narodna pesma)

U ovim stihovima uočavam stilsku figuru - - -

DOPUNI REČENICU ISPRAVNIM ODGOVORIMA! 2 poena

11. Tačnim odgovorima popuni prazna polja u sledećoj tabeli:

Glagoligl. rodgl. vidgl. oblik lice
bio je skočio svršen  
ući  infinitiv 
stajahuneprelazan   

Za svaki tačan odgovor jedan poen (1+1+1+1)

 

  • Ocene: Od 0 – 5 nedovoljan (1)
  • Od 6 – 10 dovoljan (2)
  • Od 11 – 16 dobar (3)
  • Od 17 – 20 vr. dobar (4)
  • Od 21 – 24 odličan (5)

 

 

CONTACT