tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Završni test iz jezika i književnosti za VIII razred

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šifra - - -  dan. mesec, godina.

Red. brojPitanjaPoeni
1.

Kako se zove stilska figura u podvučenim stihovima iz pesme "Podne" Jovana Dučića?

"Ječmena žuta polja zrela,

Rečni se plićak zrači;

Kupina sja sunčana, vrela,

Tu zmija košulju svlači."

Odgovor: - - -

1 poen
2.

Poveži olovkom junaka sa književnim delom u kome se javlja:

  • Književni lik - - - Književno delo
  • Vuk Isakovič - - - "Pilipenda" S. Matavulja
  • Jela - - - "Romeo i Julija" V. Šekspira
  • Blagoje kazandžija - - - "Sumnjivo lice" B. Nušića
  • Julija - - - "Sve će to narod pozlatiti" L.Lazarevića
  • Relja Knežević - - - "Seobe" M. Crnjanskog
  • Marica - - - "Kroz mećavu" P. Kočića
Sve tačno 2 poena
3.

Kako se zove rima u sledećoj strofi?

"Domovina, to nije mrtva gruda

koja nas gvozdenom rukom veže;

to je ljubav za oblak, što plovi ovuda,

za pesmu, što se ovde razleže;"

a) parna rima

b) ukrštena rima

c) obgrljena rima

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora!

2 poena
4.

Dobro razmisli i u narednoj rečenici odredi rod, broj i padež podvučenih imenica:

Učiteljica priđe deci, koja su stajala ispred vrata.

deci: rod - - - , broj - - - , padež - - -

vrata: rod - - - , broj - - - , padež - - -

Sve tačno 5 poena
5.

Zaokruži slova ispred parova sinonima:

a) darovit / talentovan

b) sreća / nesreća

c) miran / nemiran

d) spašen / izbavljen

e) bruka / sramota

Sve tačno 2 poena
6.

Prepoznaj vrstu opisa u navedenom odlomku:

"Veljko je bio tanka i visoka struka, smeđe kose i vrlo mali brkova, duguljasti suvi obraza, široki usta i podugačka, malo pokučasta nosa; i nije mu mlogo više bilo od 30 godina kad je poginuo."

Tvoj odgovor: - - -

2 poena
7.Od koje se glasovne promene odstupa u imenici bolnica?

Tvoj odgovor: - - - -

2 poena
8.

Kako se zove junak lirske pesme kome pesnik pokloni svoje misli i osećanja i oživi ga u autorskoj lirici?

a) pripovedač

b) dramsko lice

c) lirski subjekat

d) narator

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora

2 poena
9. U nardenoj složenij rečenici podvuci zavisnu predikatsku rečenicu i odredi joj vrstu:

Večeras idem u grad da gledam utakmicu.

Vrsta zavisne rečenice: - - -

1+1
10.Odredi vrste nezavisnih rečenica prema komunikativnoj funkciji:

a) Srećan ti rođendan! - - -

b) Zatvori prozor! - - -

c) Sve sam razumeo. - - -

3 poena
11.Zaokruži slova ispred parova antonima:

a) darovit / talentovan

b) sreća / nesreća

c) miran / nemiran

d) spašen / izbavljen

e) bruka / sramota

Sve tačno 2 poena
12.Zaokruži slova ispred rečenice čiji je sadržaj tačan:

a) Reč dar ima kratkosilazni akcenat.

b) Reč dar ima kratkouzlazni akcenat.

c) Reč dar ima dugosilazni akcenat.

c) Reč dar ima dugouzlazni akcenat.

2 poena

 

Ocene:

Od 25 do 27 poena (5)

Od 19 do 24 poena (4)

Od 13 do 18 poena (3)

Od 6 do 12 poena (2)

Od 0 do 5 poena (1)

 

 

CONTACT