tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Provera znanja

Završni test iz književnosti za peti razred

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šifra: - - -  dan. mesec, godina.

Red. brojPitanjaPoeni
1.

Na linijama pored navedenih književnih dela - napiši književni rod i književnu vrstu kojima ta dela pripadaju!

Književno delo

Književni rod

Književna vrsta

"Hajduci"

"Aždaja i carev sin"

"Polje"

1+1+1
2.

Poveži olovkom junaka sa književnim delom u kome se javlja!

 • Književni lik   Književno delo 
 • Nađenjka - - - "20.000 milja pod morem"
 • Tom Sojer - - - A. P. Čehov "Šala"
 • Sima Gluvać - - - Doživljaji Toma Sojera
 • Beki Tačer - - - B. Nušić "Kirija"
 • Ero - - - B. Nušić "Hajduci"
 • Mile Vrabac - - - Defo: "Robinzon Kruso"
 • Robinzon Kruso - - - "Ero s onoga svijeta"
 • Kapetan Nemo - - - - "Aždaja i carev sin"
Za 7 i 8 tačnih odgovora 7 poena
3.

Kako se zove rima u sledećoj strofi?

"Domovina, to nije mrtva gruda

koja nas gvozdenom rukom veže;

to je ljubav za oblak, što plovi ovuda,

za pesmu, što se ovde razleže;"

a) parna rima

b) ukrštena rima

c) obgrljena rima

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora

2poena
4.

Odredi književni rod na osnovu sledećih podataka.

 • • Književno delo namenjeno scenskom izvođenju u pozorištu
 • • Sukob likova pokreće radnju i razvija napetost
 • • U didaskalijama se nalaze važna upustva o izgledu scene, pokretima i izrazima likova, mestu i vremenu radnje

Tvoj odgovor: - - -

2 poena
5.

Prepoznaj pisca po biografskim podacima:

Smatra se najznačajnijim srpskim književnikom XX veka. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1961. godine za roman Na Drini ćuprija.

Tvoj odgovor: - - -

2 poena
6.

Prepoznaj vrstu opisa u navedenom odlomku:

"Veljko je bio tanka i visoka struka, smeđe kose i vrlo mali brkova, duguljasti suvi obraza, široki usta i podugačka, malo pokučasta nosa; i nije mu mlogo više bilo od 30 godina kad je poginuo."

Tvoj odgovor: - - -

2 poena
7.

Najvažnije odlike lirske poezije su:

a) pripovedanje o junacima i događajima

b) subjektivnost

c) objektivnost

d) dijalog

e) sažetost

f) slikovotost i muzikalnost pesničkog jezika

Zaokruži slova spred tri tačna odgovora

Za tri tačna odgovora - 3 poena

8.

Kako se zove junak lirske pesme kome pesnik pokloni svoje misli i osećanja i oživi ga u autorskoj lirici?

a) pripovedač

b) dramsko lice

c) lirski subjekat

d) narator

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora

2 poena

9.
 • "Na stolu od čista ruja.
 • K'o martovčić sipi šećerni prah
 • U tvom stomaku slatka oluja
 • I mirisni, meda dah."

Ovi stihovi su iz pesme - - - , a u podvučenom stihu je stilska figura: - - -

DOPUNI REČENICU ISPRAVNIM ODGOVORIMA!

1+1
10.

Prepoznaj tri stilske figure u sledećim stihovima:

"Livada kraj reke sanja.

Zrikavci tužno zriču."

To su: - - -

3 poena

 

Ocene:

Od 26 do 28 poena (5) - Od 20 do 25 poena (4) - Od 14 do 19 poena (3) - Od 7 do 13 poena (2) - Od 0 do 6 poena (1)

 

CONTACT