tabanovic.comtabanovic.com

Dobro došli na sajt za lektiru, gramatiku, testove, horoskop i snove

Srpski mitološki rečnik

Srpski mitološki rečnik - provera znanja

Autor: Petar Jokić, nastavnik

Šifra: - - - dan, mesec, godina

1.

Pažljivo pročitaj naredna četiri odlomka i u odgovarajuće polje upiši naslove:

"Srbi su tvrdo verovali u sudbinu, u nešto što je unapred određeno u životu... Sudbinu dosuđuje usud, suđaja i Bog... Po predanju sudbinom upravlja Sveti Sava. Svakom čoveku je suđeno koliko će živeti, čime će se baviti, kako će se oženiti (udati) i kada će umreti... Sudbina se ne može izbeći i zameniti."

Naslov za ovaj odlomak: - - -

2.

"Trećeg dana (ređe prvog ili sedmog) uveče po rođenju deteta, verovalo se da dolaze suđenice (suđaje) koje novom članu porodice određuju sudbinu za ceo život... Verovalo se da postoje tri suđaje. Najstarija je na dosuđivanju obično želela smrt, srednja kakve telesne nedostatke, dok je najmlađa, po čijim se željama, tobože, obično postupalo bila najmilostivija i ona je govorila koliko će dete živeti, kad će se oženiti (udati), kakve će sreće u životu biti, i sve što će mu se desiti. Ono što suđenice te noći dosude, nikakva sila ne može izmeniti...

Naslov za ovaj odlomak: - - -

3.

"Po narodnom verovanju na nebu ima onoliko zvezda koliko ima ljudi na zemlji, jer svaki čovek ima svoju zvezdu koja se javi kad se on rodi, a ugasi kada umre. Kako dete raste, tako raste i njegova zvezda. Kada ljudi putuju s njima putuju i njihove zvezde, a kada spavaju, one stoje i gledaju na njih. Zvezde stalno motre na ljude i prate ih kroz sve mene i životne nevolje. Ako je nečija zvezda jaka, i on je jak, ako je slaba, i on je slab. Od zvezde zavisi sreća čovekova, pa se stoga kaže: Pod srećnu se zvijezdu rodio"

Naslov za ovaj odlomak: - - -

4.

"Verovanje u sreću postojalo je kod Starih Srba. Ona se nazivala staroslovenskom rečju: s'rešta. Zamišljala se kao neobično lepa devojka, koja ljudima prede zalatnu nit: sreću ako ne sretneš, nećeš je stići. Nju ima onaj kome je dosuđena prilikom dolaska na ovaj svet... Dobroj sreći suprostavlja se zla sreća ili nesreća. Ona se zamišlja kao seda starica s mutnim očima i sanjiva."

Naslov za ovaj odlomak: - - -

5.

Reč baksuz je turskog porekla i označava:

a) sujevernu osobu

b) čoveka koji nema uspeha i donosi nesreću i sebi i drugima

c) sujetnu ženu

Zaokruži tačan odgovor!

6.

Ocimum basilicum ima izuzetnu ulogu u srpskoj religiji gde mu se pridaje osobita mistična moć, pre svega zaštitna, a po nekim običajima i plodotvorna. Prema srpskim legendama, ponikao je on na grobu cara Uroša; ili čak na grobu Spasiteljevom; ili je postao od suza svetoga Save. Ova biljka ima jak i prijatan miris, pa se koristi i kao začin jelima.

Srpski naziv za ovu biljku je: - - -

7.

Corylus avellana L. Kod našeg naroda postoji čitava religija ovog drveta. Negova šibljika ima izvanrednu magičnu snagu; takva magična šibljika može ispuniti svaku našu želju; i njome se može ubiti đavo, čovek pretvoriti u životinju, i ponekad čak i mrtvac oživeti. U ovu biljku ne udara grom, i zbog toga se čobani, kad zagrmi, kite lišćem ovog drveta, ili ga meću pod pojas, ili beže pod nj.

Srpski naziv za ovu biljku je: - - -

8.

Quercus je u starim indoevropskim religijama poznato drvo boga gromovnika. Kod nas se ovo drvo po pravilu uzima za badnjake i za zapise.

Srpski naziv za ovu biljku je: - - -

9.

U mitske biljke dolаzi i toliko spominjana izmišljena biljka koja otvara svaku bravu i pronalazi skriveno blago. Ko hoće da je nađe, treba sam sebe da stavi u okove i da ide livadom; pa gde okovi sami od sebe spadnu, tu će je naći.

Latinskog naziva za ovu travku nema, postoji samo srpski naziv i glasi: - - -

10.

Za mnoge stvari i pojave vezuju se određena verovanja. Napiši koja se verovanja vezuju za:

a) petak, 13. dan u mesecu - - -

b) crnog gavrana - - -

c) beli luk - - -

d) crnu mačku koja nekome pređe put - - -

P.S. Ja sam prvi ispit na VPŠ polago u petak, 13. januara, 13. po redu i položio. Postoji i verovanje da je broj 13 - srećan, jer je Hrist imao 12 apostola i on je bio 13. Izbor je vaš!

 

Kult drveta i biljaka kod starih Srba - ovde

 

 

CONTACT